EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002D0007

Sklep Skupnega odbora EGP št. 7/2002 z dne 1. februarja 2002 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

OJ L 88, 4.4.2002, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 007 P. 144 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 007 P. 144 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 007 P. 144 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 007 P. 144 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 007 P. 144 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 007 P. 144 - 147
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 007 P. 144 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 007 P. 144 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 007 P. 144 - 147
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 061 P. 65 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 061 P. 65 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 298 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/7(2)/oj

22002D0007Uradni list L 088 , 04/04/2002 str. 0014 - 0017


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 7/2002

z dne 1. februarja 2002

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 163/2001 Skupnega odbora EGP z dne 11. decembra 2001 [1].

(2) Odločbo Komisije 2001/397/ES z dne 7. maja 2001 o spremembi Odločbe 98/483/ES o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje pomivalnim strojem [2] je treba vključiti v Sporazum.

(3) Odločbo Komisije 2001/405/ES z dne 4. maja 2001 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka za okolje Skupnosti izdelkom iz tissue papirja za higienske namene uporabe [3] je treba vključiti v Sporazum.

(4) Odločbo Komisije 2001/540/ES z dne 9. julija 2001 o spremembi Odločbe 98/634/ES o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje posteljnim vložkom [4] je treba vključiti v Sporazum.

(5) Odločbo Komisije 2001/607/ES z dne 19. julija 2001 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka za okolje Skupnosti detergentom za ročno pomivanje posode [5] je treba vključiti v Sporazum.

(6) Odločbo Komisije 2001/608/ES z dne 19. julija 2001 o podaljšanju veljavnosti Odločbe 1999/10/ES o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje barvam in lakom [6] je treba vključiti v Sporazum.

(7) Odločbo Komisije 2001/686/ES z dne 22. avgusta 2001 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka za okolje Skupnosti osebnim računalnikom [7] je treba vključiti v Sporazum.

(8) Odločbo Komisije 2001/687/ES z dne 28. avgusta 2001 o določitvi ekoloških meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje prenosnim računalnikom [8] je treba vključiti v Sporazum.

(9) Odločbo Komisije 2001/688/ES z dne 28. avgusta 2001 o določitvi ekoloških meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje sredstvom za izboljšanje tal in rastnim substratom [9] je treba vključiti v Sporazum.

(10) Odločbo Komisije 2001/689/ES z dne 28. avgusta 2001 o določitvi ekoloških meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje pomivalnim strojem [10] je treba vključiti v Sporazum.

(11) Odločbe 2001/405/ES, 2001/686/ES, 2001/687/ES in 2001/688/ES predvidevajo sočasno veljavnost dveh meril za znak za okolje v obdobju 12 mesecev od začetka veljavnosti odločb -

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XX k Sporazumu se spremeni na naslednji način:

1. V točki 2d (Odločba Komisije 98/483/ES) se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

— 32001 D 0397: Odločba Komisije 2001/397/ES z dne 7. maja 2001 (UL L 139, 23.5.2001, str. 21)."

2. Dosedanja točka 2es postane točka 2esa.

3. Za točko 2er (Odločba Komisije 1999/698/ES) se vstavi naslednja točka:

"2es. 32001 D 0405: Odločba Komisije 2001/405/ES z dne 4. maja 2001 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka za okolje Skupnosti izdelkom iz tissue papirja za higienske namene uporabe (UL L 142, 29.5.2001, str. 10)."

4. Točka 2esa se črta z učinkom od 18. junija 2002.

5. V točki 2em (Odločba Komisije 98/634/ES) se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

— 32001 D 0540: Odločba Komisije 2001/540/ES z dne 9. julija 2001 (UL L 194, 18.7.2001, str. 50)."

6. Za točko 2esa (Odločba Komisije 98/94/ES) se vstavi naslednja točka:

"2et. 32001 D 0607: Odločba Komisije 2001/607/ES z dne 19. julija 2001 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka za okolje Skupnosti detergentom za ročno pomivanje posode (UL L 214, 8.8.2001, str. 30; Popravek: UL L 334, 18.12.2001, str. 34)."

7. V točki 2eh (Odločba Komisije 1999/10/ES) se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

— 32001 D 0608: Odločba Komisije 2001/608/ES z dne 19. julija 2001 (UL L 214, 8.8.2001, str. 43)."

8. Dosedanja točka 2ep postane točka 2epa.

9. Za točko 2eo (Odločba Komisije 1999/179/ES) se vstavi naslednja točka:

"2ep. 32001 D 0686: Odločba Komisije 2001/686/ES z dne 22. avgusta 2001 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka za okolje Skupnosti osebnim računalnikom (UL L 242, 12.9.2001, str. 4; Popravek: UL L 334, 18.12.2001, str. 35)."

10. Točka 2epa se črta z učinkom od 1. oktobra 2002.

11. Dosedanja točka 2er postane točka 2era.

12. Za točko 2eq (Odločba Komisije 1999/427/ES) se vstavi naslednja točka:

"2er. 32001 D 0687: Odločba Komisije 2001/687/ES z dne 28. avgusta 2001 o določitvi ekoloških meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje prenosnim računalnikom (UL L 242, 12.9.2001, str. 11)."

13. Točka 2era se črta z učinkom od 1. oktobra 2002.

14. Dosedanja točka 2ec postane točka 2eca.

15. Za točko 2eb (Odločba Komisije 94/10/ES) se vstavi naslednja točka:

"2ec. 32001 D 0688: Odločba Komisije 2001/688/ES z dne 28. avgusta 2001 o določitvi ekoloških meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje sredstvom za izboljšanje tal in rastnim substratom (UL L 242, 12.9.2001, str. 17)."

16. Točka 2eca se črta z učinkom od 1. oktobra 2002.

17. Dosedanja točka 2d postane točka 2da.

18. Za točko 2c (Odločba Komisije 2000/45/ES) se vstavi naslednja točka:

"2d. 32001 D 0689: Odločba Komisije 2001/689/ES z dne 28. avgusta 2001 o določitvi ekoloških meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje pomivalnim strojem (UL L 242, 12.9.2001, str. 23)."

19. Točka 2da se črta z učinkom od 1. oktobra 2002.

Člen 2

Besedila odločb 2001/397/ES, 2001/405/ES, 2001/540/ES, 2001/607/ES, Popravek: UL L 334, 18.12.2001, str. 34, 2001/608/ES, 2001/686/ES, Popravek: UL L 334, 18.12.2001, str. 35, 2001/687/EC, 2001/688/ES in 2001/689/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljena v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2002 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [11].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 1. februarja 2002

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 65, 7.3.2002, str. 44.

[2] UL L 139, 23.5.2001, str. 21.

[3] UL L 142, 29.5.2001, str. 10.

[4] UL L 194, 18.7.2001, str. 50.

[5] UL L 214, 8.8.2001, str. 30.

[6] UL L 214, 8.8.2001, str. 43.

[7] UL L 242, 12.9.2001, str. 4.

[8] UL L 242, 12.9.2001, str. 11.

[9] UL L 242, 12.9.2001, str. 17.

[10] UL L 242, 12.9.2001, str. 23.

[11] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

Top