EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0628(02)

Izmenjava Pisem glede potrdila iz odstavka 6 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o vzajemnih preferencialnih trgovinskih koncesijah za nekatera vina

OJ L 169, 28.6.2002, p. 64–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 042 P. 141 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 042 P. 141 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 042 P. 141 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 042 P. 141 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 042 P. 141 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 042 P. 141 - 147
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 042 P. 141 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 042 P. 141 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 042 P. 141 - 147
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 029 P. 70 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 029 P. 70 - 76

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/501/oj

Related Council decision

22002A0628(02)Uradni list L 169 , 28/06/2002 str. 0064 - 0072


PRILOGA

Izmenjava Pisem

glede potrdila iz odstavka 6 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o vzajemnih preferencialnih trgovinskih koncesijah za nekatera vina [1]

A. Pismo Komisije

Bruselj, 10. junija 2002

Spoštovani,

sklicujem se na Prilogo I (Sporazum o vzajemnih preferencialnih trgovinskih koncesijah za nekatera vina) k Dodatnemu protokolu o prilagoditvi trgovinskih vidikov Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani in Dodatnemu protokolu med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško ob upoštevanju izida pogajanja med pogodbenicama o vzajemnih preferencialnih koncesijah za nekatera vina, vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb za žganja in aromatizirane pijače, sklenjenem 7. decembra 2001 (v nadaljevanju "Sporazum").

V členu 6 Sporazuma je predvideno, da bodo carinske koncesije predmet predložitve potrdila, izdanega s strani obojestransko priznanega uradnega organa, ki je naveden na skupno sestavljenih seznamih, z namenom, da zadevno vino ustreza določbam točke 5(b) Sporazuma.

V skladu s posvetovanji med predstavniki Komisije in Republike Hrvaške so bila glede zgoraj navedenega potrdila dogovorjena naslednja pravila:

1. Vina s poreklom iz Skupnosti, uvožena v Republiko Hrvaško:

1.1 Potrdilo iz odstavka 6 Sporazuma ustreza vzorcu, določenemu v prilogi k tej izmenjavi pisem, in izpolnjenemu v skladu s točkami 1.2 do 1.8.

1.2 Format potrdila je 210 × 297 mm. Uporabljeni papir je bel brezlesen pisalni papir s težo najmanj 40 g/m2. Če se dokument izda v več kopijah, se samo vrhnja kopija, ki je izvirnik, opremi z "guilloche" ozadjem na hrbtni strani. To kopijo se jasno označi z zaznamkom "izvirnik", druge kopije pa z zaznamkom "kopija".

1.3 Potrdilo se natisne v enem od uradnih jezikov Skupnosti.

1.4 Vsako potrdilo ima dodeljeno zaporedno številko.

1.5 Navedbe v potrdilu v polju 10 oziroma 11 overijo pristojni organi, službe in laboratoriji Skupnosti. Potrdilo sestoji iz izvirnika in najmanj ene, istočasno izdane kopije (po tem vrstnem redu). Pošiljki vina je treba priložiti tako izvirnik kot tudi kopijo. Obrazec potrdila je treba izpolniti s pisalnim strojem ali ročno, v zadnjem primeru pa se izpolni s črnilom in z velikimi črkami. Vsebovati ne sme nobenih izbrisanih ali prečrtanih besed in se v primeru napak pri izpolnjevanju ne sme uporabljati.

Navedbe, ki jih je treba vnesti v polje 11 potrdila, se lahko predloži v ločenem poročilu o analizi, ki ga overi pristojni laboratorij. V tem primeru se v polju 11 sklicuje na ločeno poročilo.

1.6 Seznam organov, služb in laboratorijev, pooblaščenih za izpolnjevanje potrdila iz točke 1.5, skupno sestavita in si ga izmenjata pogodbenici.

Komisija pravočasno obvesti Republiko Hrvaško o kakršni koli dopolnitvi tega seznama.

1.7 Izvirnik in kopijo potrdila se po izpolnitvi carinskih formalnosti za sprostitev pošiljke v prosti promet, na katere se nanašata, posreduje pristojnemu organu Republike Hrvaške, ki opravlja takšne formalnosti. Organ na hrbtni strani potrdila naredi zaznamek. Izvirnik vrne zadevni osebi in hrani kopijo najmanj pet let.

1.8 Overitev v polju 10 potrdila se lahko nadomesti z izjavo o geografskem poreklu v skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 884/2001.

1.9 Potrdilo iz točke 1.1 nadomesti potrdila iz hrvaške zakonodaje.

1.10 Potrdila, izpolnjena v skladu hrvaško zakonodajo, ki je v veljavi pred datumom začetka veljavnosti te izmenjave pisem, se lahko namesto potrdila iz točke 1.1 uporabljajo do 1. julija 2002.

2. Vina s poreklom iz Republike Hrvaške in uvožena v Skupnost:

2.1 Potrdilo iz člena 6 Sporazuma je dokument V I 1 ali V I 2, izpolnjen v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 883/2001.

2.2 Seznam organov, služb in laboratorijev, pooblaščenih za izpolnjevanje potrdila iz točke 2.1, skupno sestavita in si ga izmenjata pogodbenici.

Republika Hrvaška pravočasno obvesti Komisijo o kakršni koli dopolnitvi tega seznama.

Ta izmenjava pisem začne veljati po uradnem obvestilu hrvaške vlade.

Hvaležen bi vam bil, če bi lahko potrdili, da se vaša vlada strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite prosim, Gospod, izraz mojega najglobljega spoštovanja.

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

B. Pismo Republike Hrvaške

Zagreb, 10 junija 2002

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega današnjega pisma, ki se glasi:

Sklicujem se na Prilogo I (Sporazum o vzajemnih preferencialnih trgovinskih koncesijah za nekatera vina) k Dodatnemu protokolu o prilagoditvi trgovinskih vidikov Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani in Dodatnemu protokolu med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško ob upoštevanju izida pogajanja med pogodbenicama o vzajemnih preferencialnih koncesijah za nekatera vina, vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb za žganja in aromatizirane pijače, sklenjenem 7. decembra 2001 (v nadaljevanju "Sporazum").

V členu 6 Sporazuma je predvideno, da bodo carinske koncesije predmet predložitve potrdila, izdanega s strani obojestransko priznanega uradnega organa, ki je naveden na skupno sestavljenih seznamih, z namenom, da zadevno vino ustreza določbam točke 5(b) Sporazuma.

V skladu s posvetovanji med predstavniki Komisije in Republike Hrvaške so bila glede zgoraj omenjenega potrdila dogovorjena naslednja pravila:

1. Vina s poreklom iz Skupnosti, uvožena v Republiko Hrvaško:

1.1 Potrdilo iz odstavka 6 Sporazuma ustreza vzorcu, določenem v prilogi k tej izmenjavi pisem, in izpolnjenem v skladu s točkami 1.2 do 1.8.

1.2 Format potrdila je 210 × 297 mm. Uporabljeni papir je bel brezlesen pisalni papir s težo najmanj 40 g/m2. Če se dokument izda v več kopijah, se samo vrhnja kopija, ki je izvirnik, opremi z "guilloche" ozadjem na hrbtni strani. To kopijo se jasno označi z zaznamkom "izvirnik" druge kopije pa z zaznamkom "kopija".

1.3 Potrdilo se natisne v enem od uradnih jezikov Skupnosti.

1.4 Vsako potrdilo ima dodeljeno zaporedno številko.

1.5 Navedbe v potrdilu v polju 10 oziroma 11 overijo pristojni organi, službe in laboratoriji Skupnosti. Potrdilo sestoji iz izvirnika in najmanj ene, istočasno izdane kopije (po tem vrstnem redu). Pošiljki vina je treba priložiti tako izvirnik kot tudi kopijo. Obrazec potrdila je treba izpolniti s pisalnim strojem ali ročno, v zadnjem primeru pa se izpolni s črnilom in z velikimi črkami. Vsebovati ne sme nobenih izbrisanih ali prečrtanih besed in se v primeru napak pri izpolnjevanju ne sme uporabljati.

Navedbe, ki jih je treba vnesti v polje 11 potrdila, se lahko predloži v ločeno poročilo o analizi, ki ga overi pristojni laboratorij. V tem primeru se v polju 11 sklicuje na ločeno poročilo.

1.6 Seznam organov, služb in laboratorijev, pooblaščenih za izpolnjevanje potrdila iz točke 1.5, skupno sestavita in si ga izmenjata pogodbenici.

Komisija pravočasno obvesti Republiko Hrvaško o kakršni koli dopolnitvi tega seznama.

1.7 Izvirnik in kopijo potrdila se po izpolnitvi carinskih formalnosti za sprostitev pošiljke v prosti promet, na katere se nanašata, posreduje pristojnemu organu Republike Hrvaške, ki opravlja takšne formalnosti. Organ na hrbtni strani potrdila naredi zaznamek. Izvirnik vrne zadevni osebi in hrani kopijo najmanj pet let.

1.8 Overitev v polju 10 potrdila se lahko nadomesti z izjavo o geografskem poreklu v skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 884/2001.

1.9 Potrdilo iz točke 1.1 nadomesti potrdila iz hrvaške zakonodaje.

1.10 Potrdila, izpolnjena v skladu hrvaško zakonodajo, ki je v veljavi pred datumom začetka veljavnosti te izmenjave pisem, se lahko namesto potrdila iz točke 1.1 uporabljajo do 1. julija 2002.

2. Vina s poreklom iz Republike Hrvaške in uvožena v Skupnost:

2.1 Potrdilo iz člena 6 Sporazuma je dokument V I 1 ali V I 2, izpolnjen v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 883/2001.

2.2 Seznam organov, služb in laboratorijev, pooblaščenih za izpolnjevanje potrdila iz točke 2.1, skupno sestavita in si ga izmenjata pogodbenici.

Republika Hrvaška pravočasno obvesti Komisijo o kakršni koli dopolnitvi tega seznama.

Ta izmenjava pisem začne veljati po uradnem obvestilu hrvaške vlade.

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Sprejmite prosim, Gospod, izraz mojega najglobljega spoštovanja.

[1] Priloga I k Sporazumu v obliki Dodatnega protokola o prilagoditvi trgovinskih vidikov Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani ter Dodatnega protokola o prilagoditvi trgovinskih vidikov Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško ob upoštevanju izida pogajanja med pogodbenicama o vzajemnih preferencialnih koncesijah za nekatera vina, vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb za žganja in aromatizirane pijače.

--------------------------------------------------

Top