Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0164

Sklep Skupnega odbora EGP št. 164/2001 z dne 11. decembra 2001 o spremembi Protokola 26 o pooblastilih in nalogah Nadzornega organa EFTA na področju državne pomoči

OJ L 65, 7.3.2002, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 007 P. 127 - 128
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 007 P. 127 - 128
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 007 P. 127 - 128
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 007 P. 127 - 128
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 007 P. 127 - 128
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 007 P. 127 - 128
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 007 P. 127 - 128
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 007 P. 127 - 128
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 007 P. 127 - 128
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 061 P. 48 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 061 P. 48 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 294 - 295

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/164(2)/oj

22001D0164Uradni list L 065 , 07/03/2002 str. 0046 - 0047


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 164/2001

z dne 11. decembra 2001

o spremembi Protokola 26 o pooblastilih in nalogah Nadzornega organa EFTA na področju državne pomoči

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Protokol 26 k Sporazumu pred tem še ni bil spremenjen.

(2) Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES [1] se mora vključiti v Protokol 26 k Sporazumu.

(3) Zaradi tega je treba Protokol 26 k Sporazumu ustrezno prilagoditi -

SKLENIL:

Člen 1

Besedilo Protokola 26 k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

"Člen 1

Nadzornemu organu EFTA so v soglasju z državami Efte dodeljena enaka pooblastila in podobne naloge, kakršne ima Komisija ES v času podpisa Sporazuma, za uporabo pravil konkurence, ki se uporabljajo za državne pomoči Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, kar Nadzornemu organu EFTA omogoča uveljavljanje načel, izraženih v členih 1(2)(e), 49 in od 61 do 63 Sporazuma. Nadzorni organ ima tudi pooblastila za uveljavljanje pravil konkurence, ki se uporabljajo za državne pomoči v zvezi z izdelki, ki spadajo v okvir Evropske skupnosti za premog in jeklo, kakor je navedeno v Protokolu 14.

Člen 2

Poleg aktov iz Priloge XV navaja pooblastila in naloge Komisije ES za uporabo pravil konkurence za državne pomoči iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti naslednji akt:

399 R 0659: Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 83, 27.3.1999, str. 1)."

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 659/1999 v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 12. decembra 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [2].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 11. decembra 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

B. Grydeland

[1] UL L 83, 27.3.1999, str. 1.

[2] Sporočene ustavne zahteve.

--------------------------------------------------

Top