EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0144

Sklep Skupnega odbora EGP št. 144/2001 z dne 11. decembra 2001 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

OJ L 65, 7.3.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 007 P. 89 - 90
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 007 P. 89 - 90
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 007 P. 89 - 90
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 007 P. 89 - 90
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 007 P. 89 - 90
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 007 P. 89 - 90
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 007 P. 89 - 90
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 007 P. 89 - 90
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 007 P. 89 - 90
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 061 P. 10 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 061 P. 10 - 11
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 260 - 261

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/144(2)/oj

22001D0144Uradni list L 065 , 07/03/2002 str. 0008 - 0009


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 144/2001

z dne 11. decembra 2001

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 131/2001 z dne 23. novembra 2001 [1].

(2) Odločba Komisije 2000/502/ES z dne 25. julija 2000 o spremembi Odločbe 93/42/EGS o dodatnih jamstvih glede govejega rinotraheitisa za govedo, namenjeno v nekatere dele ozemlja Skupnosti, ki so prosta bolezni, in o razveljavitvi odločb 95/109/ES in 98/580/ES [2] se mora vključiti v Sporazum.

(3) Odločba Komisije 2000/504/ES z dne 25. julija 2000 o uvedbi prehodnih ukrepov v zvezi s preskušanjem tuberkuloze pri govedu v okviru Direktive Sveta 64/432/EGS [3] se mora vključiti v Sporazum.

(4) Ta sklep se ne uporablja za Islandijo in Lihtenštajn -

SKLENIL:

Člen 1

Del 4.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu se spremeni:

1. V točki 12 (Odločba Komisije 93/42/EGS) se doda naslednja alinea:

"— 32000 D 0502: Odločba Komisije 2000/502/ES z dne 25. julija 2000 (UL L 200, 8.8.2000, str. 62)."

2. Besedilo točk 27 (Odločba Komisije 95/109/ES) in 45 (Odločba Komisije 98/580/ES) pod naslovom "AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTA USTREZNO UPOŠTEVAJO" se izbriše.

3. Za točko 55 (Odločba Komisije 2000/330/ES) se vstavi naslednja točka:

"56. 32000 D 0504: Odločba Komisije 2000/504/ES z dne 25. julija 2000 o uvedbi prehodnih ukrepov v zvezi s preskušanjem tuberkuloze pri govedu v okviru Direktive Sveta 64/432/EGS (UL L 201, 9.8.2000, str. 6)."

Člen 2

Besedili odločb 2000/502/ES in 2000/504/ES v norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 12. decembra 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [4] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 11. decembra 2001.

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

B. Grydeland

[1] UL L 22, 24.1.2002, str. 15.

[2] UL L 200, 8.8.2000, str. 62.

[3] UL L 201, 9.8.2000, str. 6.

[4] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------

Top