EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0134

Sklep Skupnega odbora EGP št. 134/2001 z dne 23. novembra 2001 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 22, 24.1.2002, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 007 P. 24 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 007 P. 24 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 007 P. 24 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 007 P. 24 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 007 P. 24 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 007 P. 24 - 25
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 007 P. 24 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 007 P. 24 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 007 P. 24 - 25
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 060 P. 238 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 060 P. 238 - 239
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 241 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/134(2)/oj

22001D0134Uradni list L 022 , 24/01/2002 str. 0022 - 0023


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 134/2001

z dne 23. novembra 2001

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 111/2001 Skupnega odbora EGP z dne 28. septembra 2001 [1].

(2) Direktivo Komisije 2000/42/ES z dne 22. junija 2000 o spremembi prilog k direktivam 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o določanju mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora ter nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo [2], je treba vključiti v Sporazum.

(3) Direktivo Komisije 2000/81/ES z dne 18. decembra 2000 o spremembi prilog k direktivam 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o določanju mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora ter nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo [3], je treba vključiti v Sporazum.

(4) Direktivo Komisije 2000/82/ES z dne 20. decembra 2000 o spremembi prilog k Direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o določanju mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na sadju in zelenjavi, žitih, živilih živalskega izvora ter nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo [4], je treba vključiti v Sporazum.

SKLENIL:

Člen 1

V točkah 13 (Direktiva Sveta 76/895/EGS), 38 (Direktiva Sveta 86/362/EGS), 39 (Direktiva Sveta 86/363/EGS) in 54 (Direktiva Sveta 90/642/EGS) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 32000 L 0082: Direktiva Komisije 2000/82/ES z dne 20. decembra 2000 (UL L 3, 6.1.2001, str. 18)."

Člen 2

V točkah 38 (Direktiva Sveta 86/362/EGS), 39 (Direktiva Sveta 86/363/EGS) in 54 (Direktiva Sveta 90/642/EGS) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu se dodata naslednji alinei:

"— 32000 L 0042: Direktiva Komisije 2000/42/ES z dne 22. junija 2000 (UL L 158, 30.06.2000, str. 51),

— 32000 L 0081: Direktiva Komisije 2000/81/ES z dne 18. decembra 2000 (UL L 326, 22.12.2000, str. 56)."

Člen 3

Besedila direktiv Komisije 2000/42/ES, 2000/81/ES in 2000/82 v islandskem in norveškem jeziku, objavljena v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 24. novembra 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [5] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 23. novembra 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 322, 6.12.2001, str. 22.

[2] UL L 158, 30.6.2000, str. 51.

[3] UL L 326, 22.12.2000, str. 56.

[4] UL L 3, 6.1.2001, str. 18.

[5] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------

Top