Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0131

Sklep Skupnega odbora EGP št. 131/2001 z dne 23. novembra 2001 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

OJ L 22, 24.1.2002, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 007 P. 17 - 19
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 007 P. 17 - 19
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 007 P. 17 - 19
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 007 P. 17 - 19
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 007 P. 17 - 19
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 007 P. 17 - 19
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 007 P. 17 - 19
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 007 P. 17 - 19
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 007 P. 17 - 19
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 060 P. 231 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 060 P. 231 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 236 - 238

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/131(2)/oj

22001D0131Uradni list L 022 , 24/01/2002 str. 0015 - 0017


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 131/2001

z dne 23. novembra 2001

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 102/2001 Skupnega odbora EGP z dne 26. oktobra 2001 [1].

(2) Devet pravnih aktov se v zvezi z nadzornimi zadevami se mora vključiti v Sporazum.

(3) Ta sklep se ne uporablja za Islandijo in Lihtenštajn -

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila odločb 2000/301/ES [2], 2000/345/ES [3], 2000/350/ES [4], 2000/371/ES [5], 2000/372/ES [6], 2000/374/ES [7], 2000/382/ES [8], in 2000/431/ES [9] in Uredbo (ES) št. 1606/2000 [10] v norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. novembra 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [11] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 23. novembra 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 322, 6.12.2001, str. 6.

[2] UL L 97, 19.4.2000, str. 16.

[3] UL L 121, 23.5.2000, str. 9.

[4] UL L 124, 25.5.2000, str. 58.

[5] UL L 134, 7.6.2000, str. 34.

[6] UL L 134, 7.6.2000, str. 35.

[7] UL L 135, 8.6.2000, str. 27.

[8] UL L 139, 10.6.2000, str. 41.

[9] UL L 170, 11.7.2000, str. 15.

[10] UL L 185, 25.7.2000, str. 16.

[11] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------

PRILOGA

k Sklepu Skupnega odbora EGP št. 131/2001

Del 1.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu se spremeni, kakor je navedeno spodaj:

1. V točki 71 (Uredba Komisije (ES) št. 2629/97) se doda naslednja alinea:

"— 32000 R 1606: Uredba Komisije (ES) št. 1606/2000 z dne 24. julija 2000 (UL L 185, 25.7.2000, str. 12)."

2. V točki 78 (Odločba Komisije 98/272/ES) se doda:

", kakor je bila spremenjena z:

— 32000 D 0374: Odločba Komisije 2000/374/ES z dne 5. junija 2000 (UL L 135, 8.6.2000, str. 27)."

3. V točki 86 (Odločba Komisije 98/653/ES) se doda naslednje alinee:

"— 32000 D 0345: Odločba Komisije 2000/345/ES z dne 22. maja 2000 (UL L 121, 23.5.2000, str. 9),

— 32000 D 0371: Odločba Komisije 2000/371/ES z dne 6. junija 2000 (UL L 134, 7.6.2000, str. 34),

— 32000 D 0372: Odločba Komisije 2000/372/ES z dne 6. junija 2000 (UL L 134, 7.6.2000, str. 35)."

4. V točki 90 (Odločba Komisije 1999/766/ES) se doda naslednja alinea:

"— 32000 D 0431: Odločba Komisije 2000/431/ES z dne 7. julija 2000 (UL L 170, 11.7.2000, str. 15)."

5. Besedilo točke 99 (Odločba Komisije 1999/788/ES) se nadomesti z naslednjim:

"32000 D 0301: Odločba Komisije 2000/301/ES z dne 18. aprila 2000 o razveljavitvi zaščitnih ukrepov v zvezi s kontaminacijo, ki ga povzročajo dioksini v nekaterih izdelkih prašičjega in perutninskega izvora, namenjenih prehrani ljudi in živali (UJ L 97, 19.4.2000, str. 16)."

6. V točki 100 (Odločba Komisije 1999/789/ES) se doda naslednja alinea:

"— 32000 D 0382: Odločba Komisije 2000/382/ES z dne 8. junija 2000 (UL L 139, 10.6.2000, str. 41)."

7. Za točko 102 (Odločba Komisije 2000/149/ES) se doda naslednja točka:

"103. 32000 D 0350: Odločba Komisije 2000/350/ES z dne 2. maja 2000 o epidemiološkem nadzoru bolezni modrikastega jezika v Grčiji in o nekaterih ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni (UL L 124, 25.5.2000, str. 58)."

8. Besedilo točke 64 (Odločba Komisije 97/534/ES) se črta.

--------------------------------------------------

Top