Help Print this page 

Document 22001D0118(18)

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 143/1999 z dne 5. novembra 1999 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 15, 18.1.2001, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 005 P. 237 - 238
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 059 P. 77 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 059 P. 77 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 19 - 20

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/143(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 05/11/1999
  • Date of effect: 06/11/1999; začetek veljavnosti v art 4
  • Date of signature: 05/11/1999; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

22001D0118(18)Uradni list L 015 , 18/01/2001 str. 0036 - 0037


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 143/1999

z dne 5. novembra 1999

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

(1) ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 115/1999 z dne 24. septembra 1999 [1];

(2) ker je treba Direktivo Komisije 98/90/ES z dne 30. novembra 1998, ki prilagaja tehničnemu napredku Direktivo Sveta 70/387/EGS o vratih motornih vozil in njihovih priklopnikov [2], vključiti v Sporazum,

(3) ker je treba Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/91/ES z dne 14. decembra 1998 o motornih in priklopnih vozilih, namenjenih za cestni prevoz nevarnega blaga, in o spremembi Direktive 70/156/EGS o homologaciji motornih in priklopnih vozil [3] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 7 (Direktiva Sveta 70/387/EGS) v poglavju I Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 398 L 0090: Direktiva Komisije 98/90/ES z dne 30. novembra 1998 (UL L 337, 12.12.1998, str. 29)."

Člen 2

V točki 1 (Direktiva Sveta 70/156/EGS) v poglavju I Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 398 L 0091: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/91/ES z dne 14. decembra 1998 (UL L 11, 16.1.1999, str. 25)."

Člen 3

Besedila Uredbe Komisije 98/90/ES in Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/91/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 6. novembra 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 5. novembra 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 325, 21.12.2000, str. 29.

[2] UL L 337, 12.12.1998, str. 29.

[3] UL L 11, 16.1.1999, str. 25.

--------------------------------------------------

Top