Help Print this page 

Document 22001D0118(11)

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 136/1999 z dne 5. novembra 1999 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 15, 18.1.2001, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 005 P. 223 - 224
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 005 P. 223 - 224
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 005 P. 223 - 224
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 005 P. 223 - 224
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 005 P. 223 - 224
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 005 P. 223 - 224
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 005 P. 223 - 224
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 005 P. 223 - 224
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 005 P. 223 - 224
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 059 P. 63 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 059 P. 63 - 64
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 022 P. 126 - 127

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/136(2)/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 05/11/1999
  • Date of effect: 06/11/1999; začetek veljavnosti glej člen 4
  • Date of signature: 05/11/1999; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

22001D0118(11)Uradni list L 015 , 18/01/2001 str. 0022 - 0023


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 136/1999

z dne 5. novembra 1999

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

(1) ker je bila Priloga I k Sporazumu spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 76/1999 z dne 25. junija 1999 [1];

(2) ker je treba Odločbo Komisije 98/597/ES z dne 15. oktobra 1998 o spremembi Odločbe Komisije 94/278/ES o uvedbi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz nekaterih proizvodov v skladu z Direktivo Sveta 92/118/EGS [2], vključiti v Sporazum;

(3) ker je treba Odločbo Sveta 98/603/ES z dne 19. oktobra 1998 o spremembi Odločbe 95/408/ES o pogojih za uvedbo, za vmesno obdobje, začasnih seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih je državam članicam dovoljeno uvažati nekatere proizvode živalskega izvora, ribiške proizvode ali žive školjke [3], vključiti v Sporazum;

(4) ker je bila Odločba Sveta 95/408/ES z dne 22. junija 1995 o pogojih za uvedbo, za vmesno obdobje, začasnih seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih je državam članicam dovoljeno uvažati nekatere proizvode živalskega izvora, ribiške proizvode ali žive školjke, vključena v točko 18 v delu 8.1 in točko 114 v delu 8.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu kot Odločba Komisije 95/408/ES in ker je treba popraviti naslov te odločbe;

(5) ker se ta sklep ne uporablja za Lihtenštajn -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 82 (Odločba Komisije 94/278/ES) v delu 8.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 398 D 0597: Odločba Komisije 98/597/ES z dne 15. oktobra 1998 (UL L 286, 23.10.1998, str. 59)."

Člen 2

Naslednje besedilo nadomesti besedilo točke 18 (Odločba komisije 95/408/ES) v delu 8.1 poglavja I Priloge I k Sporazumu in točke 114 (Odločba Komisije 95/408/ES) v delu 8.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu:

"395 D 0408: Odločba Sveta 95/408/ES z dne 22. junija 1995 o pogojih za uvedbo, za vmesno obdobje, začasnih seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih je državam članicam dovoljeno uvažati nekatere proizvode živalskega izvora, ribiške proizvode ali žive školjke (UL L 243, 11.10.1995, str. 17), kakor je bila spremenjena z:

- 397 D 0034: Odločba Sveta 97/34/ES z dne 17. decembra 1998 (UL L 13, 16.1.1997, str. 33).

- 398 D 0603: Odločba Sveta 98/603/ES z dne 19. oktobra 1998 (UL L 289, 28.10.1998, str. 36)."

Člen 3

Besedila Odločbe Komisije 98/597/ES in Odločbe Sveta 98/603/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustrezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 6. novembra 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 5. novembra 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 296, 23.11.2000, str. 1.

[2] UL L 286, 23.10.1998, str. 59.

[3] UL L 289, 28.10.1998, str. 36.

--------------------------------------------------

Top