EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0110

Sklep Skupnega odbora EGP št. 110/2001 z dne 28. septembra 2001 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 322, 6.12.2001, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 006 P. 290 - 291
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 006 P. 290 - 291
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 006 P. 290 - 291
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 006 P. 290 - 291
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 006 P. 290 - 291
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 006 P. 290 - 291
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 006 P. 290 - 291
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 006 P. 290 - 291
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 006 P. 290 - 291
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 060 P. 196 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 060 P. 196 - 197
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 205 - 206

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/110/oj

22001D0110Uradni list L 322 , 06/12/2001 str. 0020 - 0021


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 110/2001

z dne 28. septembra 2001

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 64/2001 Skupnega odbora EGP z dne 19. junija 2001 [1].

(2) Uredbo Komisije (ES) št. 1073/2000 z dne 19. maja 2000 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil [2] je treba vključiti v Sporazum.

(3) Uredbo Komisije (ES) št. 1437/2000 z dne 30. junija 2000 o spremembi oddelka C Priloge VI k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil [3] je treba vključiti v Sporazum.

(4) Uredbo Komisije (ES) št. 2020/2000 z dne 25. septembra 2000 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 o spremembi oddelka C Priloge VI k Uredbi (EGS) 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil [4] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 54b (Uredba Komisije (EGS) št. 2092/91) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu se dodajo naslednje alinee:

"— 32000 R 1073: Uredba Komisije (ES) št. 1073/2000 z dne 19. maja 2000 (UL L 119, 20.5.2000, str. 27),

— 32000 R 1437: Uredba Komisije (ES) št. 1437/2000 z dne 30. junija 2000 (UL L 161, 1.7.2000, str. 62),

— 32000 R 2020: Uredba Komisije (ES) št. 2020/2000 z dne 25. septembra 2000 (UL L 241, 26.9.2000, str. 39)."

Člen 2

V točki 54e (Uredba Komisije (EGS) št. 207/93) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 32000 R 2020: Uredba Komisije (ES) št. 2020/2000 z dne 25. septembra 2000 (UL L 241, 26.9.2000, str. 39)."

Člen 3

Besedila uredb Komisije (ES) št. 1073/2000, 1437/2000 in 2020/2000 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 29. septembra 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [5] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 28. septembra 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 238, 6.9.2001, str. 8.

[2] UL L 119, 20.5.2000, str. 27.

[3] UL L 161, 1.7.2000, str. 62.

[4] UL L 241, 26.9.2000, str. 39.

[5] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------

Top