EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0099

Sklep Skupnega odbora EGP št. 99/2001 z dne 13. julija 2001 o spremembah Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

OJ L 251, 20.9.2001, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 006 P. 268 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 006 P. 268 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 006 P. 268 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 006 P. 268 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 006 P. 268 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 006 P. 268 - 268
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 006 P. 268 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 006 P. 268 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 006 P. 268 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 060 P. 174 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 060 P. 174 - 174
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 190 - 190

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/99(2)/oj

22001D0099Uradni list L 251 , 20/09/2001 str. 0026 - 0026


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 99/2001

z dne 13. julija 2001

o spremembah Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil prilagojen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu Sporazum, in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom št. 72/1999 Skupnega odbora EGP z dne 15. junija 1999 [1].

(2) Sodelovanje pogodbenic Sporazuma je primerno razširiti, da se vključi Odločba Sveta 2000/819/ES z dne 20. decembra 2000 o večletnem programu za podjetja in podjetništvo, še posebej za mala in srednja podjetja (MSP) (2001-2005) [2].

(3) Protokol 31 k Sporazumu bi bilo torej treba spremeniti, da se omogoči izvajanje tega razširjenega sodelovanja od 1. januarja 2001 -

SKLENIL:

Člen 1

Člen 7 Protokola 31 k Sporazumu se spremeni na naslednji način:

1. naslov se nadomesti z naslednjim:

"Podjetje, podjetništvo ter mala in srednja podjetja"

;

2. v odstavku 5 se doda naslednja alinea:

"— 32000 D 0819: Odločba Sveta 2000/819/ES z dne 20. decembra 2000 o večletnem programu za podjetja in podjetništvo, še posebej za mala in srednja podjetja (MSP) (2001-2005) (UL L 333, 29.12.2000, str. 84)."

Člen 2

Ta sklep začne veljati 14. julija 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [3].

Uporablja se od 1. januarja 2001.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 13. julija 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 284, 9.11.2000, str. 61.

[2] UL L 333, 29.12.2000, str. 84.

[3] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

Top