Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0062

Sklep Skupnega odbora EGP št. 62/2001 z dne 19. junija 2001 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 238, 6.9.2001, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 006 P. 215 - 216
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 006 P. 215 - 216
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 006 P. 215 - 216
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 006 P. 215 - 216
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 006 P. 215 - 216
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 006 P. 215 - 216
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 006 P. 215 - 216
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 006 P. 215 - 216
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 006 P. 215 - 216
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 060 P. 121 - 122
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 060 P. 121 - 122
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 143 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/62(2)/oj

22001D0062Uradni list L 238 , 06/09/2001 str. 0005 - 0006


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 62/2001

z dne 19. junija 2001

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 9/2001 Skupnega odbora EGP z dne 23. februarja 2001 [1].

(2) Direktiva Komisije 2000/72/ES z dne 22. novembra 2000 o prilagajanju Direktive Sveta 93/31/EGS o stojalih za dvokolesna motorna vozila tehničnemu napredku [2] mora biti vključena v Sporazum.

(3) Direktiva Komisije 2000/73/ES z dne 22. novembra 2000 o prilagajanju Direktive Sveta 93/92/EGS o vgradnji svetlobne in svetlobno-signalne opreme na dvo- ali trikolesna motorna vozila tehničnemu napredku [3] mora biti vključena v Sporazum.

(4) Direktiva Komisije 2000/74/ES z dne 22. novembra 2000 o prilagajanju Direktive Sveta 93/29/EGS o označevanju naprav za upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov na dvo- ali trikolesnih motornih vozilih tehničnemu napredku [4] mora biti vključena v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 45i (Direktiva Sveta 93/29/EGS) v poglavju I Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

- "— 32000 L 0074: Direktiva Komisije 2000/74/ES z dne 22. novembra 2000 (UL L 300, 29.11.2000, str. 24)."

Člen 2

V točki 45k (Direktiva Sveta 93/31/EGS) v poglavju I Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

- "— 32000 L 0072: Direktiva Komisije 2000/72/ES z dne 22. novembra 2000 (UL L 300, 29.11.2000, str. 18)."

Člen 3

V točki 45o (Direktiva Sveta 93/92/EGS) v poglavju I Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

- "— 32000 L 0073: Direktiva Komisije 2000/73/ES z dne 22. novembra 2000 (UL L 300, 29.11.2000, str. 20)."

Člen 4

Besedila direktiv Komisije 2000/72/ES, 2000/73/ES in 2000/74/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljena v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 5

Ta sklep začne veljati 20. junija 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [5] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 6

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 19. junija 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 117, 26.4.2001, str. 1.

[2] UL L 300, 29.11.2000, str. 18.

[3] UL L 300, 29.11.2000, str. 20.

[4] UL L 300, 29.11.2000, str. 24.

[5] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------

Top