Help Print this page 

Document 22001D0015

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 15/2001 z dne 28. februarja 2001 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 117, 26.4.2001, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 006 P. 109 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 060 P. 15 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 060 P. 15 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 60 - 62

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/15(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 28/02/2001
  • Date of effect: 01/03/2001; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 28/02/2001; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Procedure
Relationship between documents
Text

22001D0015Uradni list L 117 , 26/04/2001 str. 0013 - 0015


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 15/2001

z dne 28. februarja 2001

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga IX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 5/2001 Skupnega odbora EGP z dne 31. januarja 2001 [1].

(2) Direktiva 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij [2] združuje več aktov, ki so trenutno vključeni v Prilogo IX tega Sporazuma.

(3) Direktiva 2001/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta se vključi v Sporazum.

(4) Direktiva 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta razveljavlja več aktov, ki so trenutno vključeni v Sporazum, skupaj z akti s prilagoditvami EGP.

(5) Prilagoditve aktov, ki jih razveljavlja Direktiva 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta, se ohranijo -

SKLENIL:

Člen 1

Priloga IX k Sporazumu se spremeni na naslednji način:

1. Besedilo točke 14 (Direktiva Sveta 73/183/ES) se nadomesti z:

"32000 L 0012: Direktiva 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L 126, 26.5.2000, str. 1).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) členu 2(3) se doda naslednje:

- "— v Islandiji "Byggingarsjóðir ríkisins".;

- — v Lihtenštajnu "Liechtensteinische Landesbank"..".

(b) člen 5(4) se glasi:

"Pogodbenica lahko odloči, da kreditne institucije, ki na dan 1. januarja 1994 že obstajajo in katerih kapital ne dosega ravni, predpisanih za začetni kapital v odstavkih 1 in 2, lahko nadaljujejo s svojo dejavnostjo. V tem primeru, njihov kapital ne sme pasti pod najvišjo stopnjo, ki je bila dosežena z veljavnostjo na dan 2. maja 1992.".;

(c) glede odnosov s tretjimi državami, opisanimi v členu 23 Direktive, se uporabljajo naslednje določbe:

1. Z namenom doseči najvišjo stopnjo konvergence pri uporabi ureditve tretjih držav za kreditne institucije, pogodbenice izmenjujejo informacije kakor je opisano v členih 23(2) in 23(6), sklicujejo pa se tudi posvetovanja o zadevah iz členov 23(3), 23(4) in 23(5) v okviru Skupnega odbora EGP in glede na posebne postopke, s katerimi se morajo strinjati pogodbenice.

2. Dovoljenja, ki jih pristojni organi pogodbenic odobrijo kreditnim institucijam, ki so neposredne ali posredne izpostave matičnih podjetij, za katera veljajo zakoni tretje države, so v skladu z določbami te direktive veljavna na vsem ozemlju pogodbenic. Vendar,

(a) kadar tretja država količinsko omeji ustanavljanje kreditnih institucij držav Efte ali takim kreditnim institucijam naloži omejitve, ki jih ne naloži kreditnim institucijam Skupnosti, dovoljenja, ki jih pristojni organi v Skupnosti odobrijo kreditnim institucijam, ki so neposredne ali posredne izpostave matičnih podjetij za katera veljajo zakoni navedene tretje države, veljajo le v Skupnosti, razen kadar se država Efte za svojo jurisdikcijo odloči drugače;

(b) kadar se Skupnost odloči, da se odločitve glede dovoljenj kreditnih institucij, ki so neposredne ali posredne izpostave matičnih podjetij za katera veljajo zakoni tretje države, omejijo ali opustijo, so dovoljenja kreditnih institucij, ki jih odobri pristojni organ države Efte, veljavna le v njeni jurisdikciji, razen kadar druga pogodbenica za svojo jurisdikcijo odloči drugače;

(c) omejitve ali opustitve iz pododstavkov (a) in (b) se ne smejo uporabljati za kreditne institucije ali njihove izpostave, ki že imajo dovoljenje na ozemlju pogodbenice.

3. Kadarkoli se Skupnost pogaja s tretjo državo na podlagi členov 23(4) in 23(5) z namenom zagotoviti nacionalno obravnavo in pridobiti učinkovit dostop do trga za svoje kreditne institucije, si prizadeva zagotoviti enako obravnavanje za kreditne institucije držav Efte;

(d) člena 24(2) in 24(3) se ne uporabljata;

(e) kadarkoli se pogodbenica odloči začeti s pogajanja, kot so omenjena v členu 25 Direktive, to sporoči Skupnemu odboru EGP. Pogobenice se v okviru Skupnega odbora EGP oposvetujejo o poti, ki naj bi jo ubrale, kadarkoli je to v medsebojnem interesu;

(f) člen 61 se uporablja za Norveško;

(g) člen 64(1) se glasi:

"Če na dan 28. junija 1994 kreditna institucija že ima izpostavljenost ali izpostavljenosti, ki presegago njihovo zgornjo mejo najvišje izpostavljenosti ali zgornjo mejo skupne izpostavljenosti, ki jo določa člen 49, pristojni organi od zadevne kreditne institucuje zahtevajo sprejetje ukprepov, s katerimi se bodo ta izpostavljenost oziroma izpostavljenosti znižale na na vrednosti, določene v členu 49.".;

(h) člen 64(3) se glasi:

"Kreditna institucija ne sme sprejeti nikakršnih ukrepov, zaradi katerih bi izpostavljenosti iz odstavka 1 presegle njihovo zgornjo mejo na dan 28. junija 1994.".".

2. V točki 16a (Direktiva 97/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se prva alinea prilagoditve (b) nadomesti z naslednjim:"— kreditne institucije, kakor so opredeljene v prvem pododstavku člena 1 Direktive 2000/12/ES,".

3. Besedila točke 15 (Prva Direktiva Sveta 77/780/EEC), ptočke 16 (Druga Direktiva Sveta 89/646/EEC), točke 17 (Direktiva Sveta 89/299/EEC), točke 18 (Direktiva Sveta 89/647/EEC), točke 19 (Direktiva Komisije 91/31/EEC), točke 20 (Direktiva Sveta 92/30/EEC) in točke 23a (Direktiva Sveta 92/121/EEC) se črtajo.

Člen 2

Besedili Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. marca 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [3].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 28. februarja 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 66. 8.3.2001, str. 47.

[2] UL L 126, 26.5.2000, str. 1.

[3] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

Top