Help Print this page 

Document 22001D0005

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 5/2001 z dne 31. januarja 2001 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 66, 8.3.2001, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 006 P. 8 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 006 P. 8 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 006 P. 8 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 006 P. 8 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 006 P. 8 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 006 P. 8 - 8
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 006 P. 8 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 006 P. 8 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 006 P. 8 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 059 P. 197 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 059 P. 197 - 197
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 45 - 45

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/5(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 31/01/2001
  • Date of effect: 01/02/2001; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 31/01/2001; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Text

22001D0005Uradni list L 066 , 08/03/2001 str. 0047 - 0047


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 5/2001

z dne 31. januarja 2001

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga IX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 117/1999 Skupnega odbora EGP z dne 30. septembra 1999 [1].

(2) Priporočilo Komisije 2000/408/ES z dne 23. junija 2000 o razkrivanju informacij o finančnih instrumentih in drugih postavkah, ki dopolnjuje razkrivanje, zahtevano v skladu z Direktivo Sveta 86/635/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij [2], je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 38 (Priporočilo Komisije št. 97/489/ES) Priloge IX Sporazuma se vstavi naslednja točka:

"39. 32000 X 0408: Priporočilo Komisije 2000/408/ES z dne 23. junija 2000 o razkrivanju informacij o finančnih instrumentih in drugih postavkah, ki dopolnjuje razkrivanje, zahtevano v skladu z Direktivo Sveta 86/635/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij (UL L 154, 27.6.2000, str. 36)."

Člen 2

Besedili Priporočila 2000/408/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. februarja 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [3].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 31. januarja 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 325, 21.12.2000, str. 32.

[2] UL L 154, 27.6.2000. str. 36.

[3] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

Top