EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001A0404(01)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o vzajemnih preferencialnih trgovinskih koncesijah za nekatera vina in alkoholne pijače

OJ L 94, 4.4.2001, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 011 P. 240 - 243
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 011 P. 240 - 243
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 011 P. 240 - 243
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 011 P. 240 - 243
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 011 P. 240 - 243
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 011 P. 240 - 243
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 011 P. 240 - 243
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 011 P. 240 - 243
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 011 P. 240 - 243

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2001/678(1)/oj

Related Council regulation

22001A0404(01)Uradni list L 094 , 04/04/2001 str. 0006 - 0009


PRILOGA II

Sporazum

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o vzajemnih preferencialnih trgovinskih koncesijah za nekatera vina in alkoholne pijače

A. Pismo Skupnosti

Bruselj, 20. marec 2001

Spoštovani,

v čast mi je sklicevati se na sporazum z dne 29. novembra 1993 v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o vzajemni uvedbi tarifnih kvot za nekatera vina ter na pogajanja, ki so potekala med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo z namenom sklenitve dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu, ki pokriva vina in alkoholne pijače.

Podpisani potrjujem, da sta se Evropska skupnost in Republika Bolgarija po pogajanjih in do začetka postopka za sprejetje in začetek veljavnosti dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu ter z namenom, da se rezultati pogajanj o novih dvostranskih trgovinskih koncesijah za nekatera vina in alkoholne pijače začnejo uresničevati s 1. januarjem 2001, sporazumeli o naslednjem:

1. Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Bolgarijo veljajo spodaj navedene koncesije.

Bolgarska carinska tarifna oznaka | Poimenovanje | Letna količina (hl) | Dajatev, ki se uporablja |

ex220410 | Peneče vino, v posodah, ki držijo največ 2 litra | 73100 | prosto |

ex220421ex220429 | Vino iz svežega grozdja |

ex220820 | Alkoholne pijače, dobljene z destilacijo vina in iz grozdja, grozdnega drozga ali grozdnih tropin, v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | neomejeno | 20 % ad valorem (min. 0,17 % EUR/% vol/hl) + 1,05 EUR/hl |

ex220830 | Whisky, v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | neomejeno | 15 % ad valorem (min. 1,26 % EUR/% vol/hl) + 3,45 EUR/hl |

ex220840 | Rum in tafia, v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | neomejeno | 20 % ad valorem (min. 0,45 % EUR/% vol/hl) + 1,6 EUR/hl |

ex220850 | Gin, v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | neomejeno | 20 % ad valorem (min. 0,4 % EUR/% vol/hl) + 1,6 EUR/hl |

Brinjevec, v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | 20 % ad valorem (min. 0,5 % EUR/% vol/hl) + 3,2 EUR/hl |

ex220860 | Vodka, v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | 1620 | prosto |

ex220860 | Vodka, v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | neomejeno | 15 % ad valorem (min. 0,6 % EUR/% vol/hl) + 2,4 EUR/hl |

2. Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Bolgarije v Skupnost veljajo spodaj navedene koncesije.

Oznaka KN | Poimenovanje | Letna količina (hl) | Dajatev, ki se uporablja |

ex220410 | Peneče vino, v posodah, ki držijo največ 2 litra | 1800 | prosto |

ex220421 | Vino iz svežega grozdja | 485000 | prosto |

ex220429 | Vino iz svežega grozdja | 195000 | prosto |

3. Za namene tega sporazuma se šteje, da je vino po poreklu iz Skupnosti ali Bolgarije, če:

(a) je bilo proizvedeno iz svežega grozdja, ki je bilo v celoti pridelano in obrano na ozemlju zadevne pogodbenice, in

(b) je bilo proizvedeno v skladu s pravili za enološke postopke in obdelave iz naslova V Uredbe (ES) št. 1493/1999.

4. Za uvoz vina na podlagi koncesij iz tega sporazuma je potrebno predložiti potrdilo, ki ga izda vzajemno priznani uradni organ, naveden na seznamu, ki ga skupaj sestavita obe pogodbenici, pri čemer iz takšnega potrdila izhaja, da je zadevno vino v skladu s točko 3(b).

5. Pogodbenici zagotovita, da drugi ukrepi ne povzročajo dvoma o vzajemno dodeljenih trgovinskih koncesijah.

6. Na zahtevo katere koli pogodbenice se skliče posvetovanje o morebitnih problemih v zvezi z uporabo tega sporazuma.

7. Ta sporazum se po eni strani uporablja za območja, v katerih velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter v skladu s pogoji, določenimi v Pogodbi, po drugi strani pa za ozemlje Republike Bolgarije.

8. Ta sporazum odobrijo pogodbenice v skladu s svojimi postopki.

Ta sporazum začne veljati 1. januarja 2001. Veljati preneha z dnem začetka veljavnosti dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu, ki se nanaša na vina in alkoholne pijače.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Za Evropsko skupnost

+++++ TIFF +++++

B. Pismo Bolgarije

Bruselj, 20. marec 2001

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"V čast mi je sklicevati se na sporazum z dne 29. novembra 1993 v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o vzajemni uvedbi tarifnih kvot za nekatera vina ter na pogajanja, ki so potekala med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo z namenom sklenitve dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu, ki pokriva vina in alkoholne pijače.

Podpisani potrjujem, da sta se Evropska skupnost in Republika Bolgarija po pogajanjih in do začetka postopka za sprejetje in začetek veljavnosti dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu ter z namenom, da se rezultati pogajanj o novih dvostranskih trgovinskih koncesijah za nekatera vina in alkoholne pijače začnejo uresničevati s 1. januarjem 2001, sporazumeli o naslednjem:

1. Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Bolgarijo veljajo spodaj navedene koncesije.

Bolgarska carinska tarifna oznaka | Poimenovanje | Letna količina (hl) | Dajatev, ki se uporablja |

ex220410 | Peneče vino, v posodah, ki držijo največ 2 litra | 73100 | prosto |

ex220421ex220429 | Vino iz svežega grozdja |

ex220820 | Alkoholne pijače, dobljene z destilacijo vina in iz grozdja, grozdnega drozga ali grozdnih tropin, v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | neomejeno | 20 % ad valorem (min. 0,17 % EUR/% vol/hl) + 1,05 EUR/hl |

ex220830 | Whisky, v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | neomejeno | 15 % ad valorem (min. 1,26 % EUR/% vol/hl) + 3,45 EUR/hl |

ex220840 | Rum in tafia, v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | neomejeno | 20 % ad valorem (min. 0,45 % EUR/% vol/hl) + 1,6 EUR/hl |

ex220850 | Gin, v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | neomejeno | 20 % ad valorem (min. 0,4 % EUR/% vol/hl) + 1,6 EUR/hl |

Brinjevec, v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | 20 % ad valorem (min. 0,5 % EUR/% vol/hl) + 3,2 EUR/hl |

ex220860 | Vodka, v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | 1620 | prosto |

ex220860 | Vodka, v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | neomejeno | 15 % ad valorem (min. 0,6 % EUR/% vol/hl) + 2,4 EUR/hl |

2. Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Bolgarije v Skupnost veljajo spodaj navedene koncesije.

Oznaka KN | Poimenovanje | Letna količina (hl) | Dajatev, ki se uporablja |

ex220410 | Peneče vino, v posodah, ki držijo največ 2 litra | 1800 | prosto |

ex220421 | Vino iz svežega grozdja | 485000 | prosto |

ex220429 | Vino iz svežega grozdja | 195000 | prosto |

3. Za namene tega sporazuma se šteje, da je vino po poreklu iz Skupnosti ali Bolgarije, če:

(a) je bilo proizvedeno iz svežega grozdja, ki je bilo v celoti pridelano in obrano na ozemlju zadevne pogodbenice, in

(b) je bilo proizvedeno v skladu s pravili za enološke postopke in obdelave iz naslova V Uredbe (ES) št. 1493/1999.

4. Za uvoz vina na podlagi koncesij iz tega sporazuma je potrebno predložiti potrdilo, ki ga izda vzajemno priznani uradni organ, naveden na seznamu, ki ga skupaj sestavita obe pogodbenici, pri čemer iz takšnega potrdila izhaja, da je zadevno vino v skladu s točko 3(b).

5. Pogodbenici zagotovita, da drugi ukrepi ne povzročajo dvoma o vzajemno dodeljenih trgovinskih koncesijah.

6. Na zahtevo katere koli pogodbenice se skliče posvetovanje o morebitnih problemih v zvezi z uporabo tega sporazuma.

7. Ta sporazum se po eni strani uporablja za območja, v katerih velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter v skladu s pogoji, določenimi v Pogodbi, po drugi strani pa za ozemlje Republike Bolgarije.

8. Ta sporazum odobrijo pogodbenice v skladu s svojimi postopki.

Ta sporazum začne veljati 1. januarja 2001. Veljati preneha z dnem začetka veljavnosti dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu, ki se nanaša na vina in alkoholne pijače.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z vsebino tega pisma."

V čast mi je, da lahko potrdim, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Za vlado Republike Bolgarije

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top