EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D1221(25)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 125/1999 z dne 30. septembra 1999 o spremembi Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP

OJ L 325, 21.12.2000, p. 46–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 005 P. 160 - 162
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 005 P. 160 - 162
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 005 P. 160 - 162
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 005 P. 160 - 162
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 005 P. 160 - 162
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 005 P. 160 - 162
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 005 P. 160 - 162
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 005 P. 160 - 162
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 005 P. 160 - 162
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 058 P. 300 - 302
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 058 P. 300 - 302
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 095 P. 113 - 115

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/125/oj

22000D1221(25)Uradni list L 325 , 21/12/2000 str. 0046 - 0048


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 125/1999

z dne 30. septembra 1999

o spremembi Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XXII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 9/94 Skupnega odbora EGP z dne 8. julija 1994 [1].

(2) V direktivah, naštetih v prilogi XXII k Sporazumu, je treba posodobiti sklicevanja na poimenovanje podjetij na Norveškem, ker je s 1. januarjem 1999 Norveška uvedla posebno zakonodajo za družbe z omejeno odgovornostjo, ki je v skladu z novim Zakonom o gospodarskih družbah št. 44 z dne 13. junija 1997 in novim Zakonom o delniških družbah št. 45 z dne 13. junija 1997.

(3) V direktivah, naštetih v prilogi XXII k Sporazumu, je treba posodobiti sklicevanja na poimenovanje podjetij na Islandiji, ker je s 1. januarjem 1995 Islandija uvedla posebno zakonodajo za družbe z omejeno odgovornostjo, ki je v skladu z Zakonom o delniških družbah št. 2/1995, glej Zakon 137/1994, in Zakonom o družbah z omejeno odgovornostjo št. 138/1994.

(4) Prilagoditve iz Prve direktive Sveta 68/151/EGS [2], Druge direktive Sveta 77/91/EGS [3], Tretje direktive Sveta 78/855/EGS [4], Četrte direktive Sveta 78/660/EGS [5], Sedme direktive Sveta 83/349/EGS [6] in iz Dvanajste direktive Sveta 89/667/EGS [7], ki jih prinaša Poglavje XI(A) Priloge I k Aktu o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija [8], je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XXII k Sporazumu se spremeni na naslednji način:

1. Akt o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija (

UL C 241, 29.8.1994, str. 21

, kakor je bil spremenjen z

UL L 1, 1.1.1995, str. 1

).

1 94 N : Akt o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1)."

2. Pred zadnjo alineo (Direktiva Sveta 94/8/ES) v točki 4 (Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS) se vstavi naslednja alinea:

1 94 N : Akt o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1)."

3. V točki 9 (Dvanajsta direktiva Sveta 89/667/EGS) se pred prilagoditvami vstavi naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

1 94 N : Akt o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1)."

4. Besede "Avstrija, Finska, Islandija, Norveška in Švedska" v določbah pod naslovom "PREHODNA OBDOBJA" se nadomestijo z "Islandija in Norveška".

5. Iz točke 1 (Prva direktiva Sveta 68/151/EGS), točke 2 (Druga direktiva Sveta 77/91/EGS), točke 3 (Tretja direktiva Sveta 78/855/EGS), točke 4 (Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS), točke 6 (Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS) in iz točke 9 (Dvanajsta direktiva Sveta 89/667/EGS) se črtajo vsi vnosi za Avstrijo, Finsko in Švedsko, vključno z določbami.

6. Vnosi "(o) na Islandiji:", "(p) v Lihtenštajnu:" in "(q) na Norveškem:" v točki 4 (Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS), prilagoditev (b), in točki 6 (Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS) postanejo "(p) na Islandiji:", "(q) v Lihtenštajnu:" oziroma "(r) na Norveškem:".

7. Določbe v vnosih za Norveško v točki 1 (Prva direktiva Sveta 68/151/EGS), točki 4 (Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS), prilagoditev (a), in točki 6 (Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS) se nadomestijo z "aksjeselskap, allmennaksjeselskap".

8. Določbe v vnosih za Norveško v točki 2 (Druga direktiva Sveta 77/91/EGS) in točki 3 (Tretja direktiva Sveta 78/855/EGS), se nadomestijo z "allmennaksjeselskap".

9. Beseda "almenningshlutafélag" v vnosih za Islandijo v točki 1 (Prva direktiva Sveta 68/151/EGS), točki 4 (Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS), prilagoditev (a), in točki 6 (Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS) se nadomesti z "hlutafélag".

10. Določbe v vnosih za Islandijo v točki 2 (Druga direktiva Sveta 77/91/EGS) in točki 3 (Tretja direktiva Sveta 78/855/EGS), se nadomestijo z "hlutafélag".

Člen 2

Besedila prilagoditev iz Prve direktive 68/151/EGS, Druge direktive 77/91/EGS, Tretje direktive 78/855/EGS, Četrte direktive 78/660/EGS, Sedme direktive 83/349/EGS in iz Dvanajste direktive 89/667/EGS, ki jih prinaša Poglavje XI(A) Priloge I k Aktu o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija, v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena posamezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. oktobra 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Uporablja se od 1. januarja 1999.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 30. septembra 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 234, 8.9.1994, str. 17.

[2] UL L 65, 14.3.1968, str. 8.

[3] UL L 26, 31.1.1977, str. 1.

[4] UL L 295, 20.10.1978, str. 36.

[5] UL L 222, 14.8.1978, str. 11.

[6] UL L 193, 18.7.1983, str. 1.

[7] UL L 395, 30.12.1989, str. 40.

[8] UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil usklajen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1.

--------------------------------------------------

Top