EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D1221(24)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 124/1999 z dne 24. septembra 1999 o spremembah Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

UL L 325, 21.12.2000, p. 43–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/124(2)/oj

22000D1221(24)Uradni list L 325 , 21/12/2000 str. 0043 - 0045


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 124/1999

z dne 24. septembra 1999

o spremembah Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 14/1999 z dne 29. januarja 1999 [1].

(2) Postalo je nujno, da se ohrani homogenost Sporazuma na področju statistike in da se zagotovi priprava in diseminacija koherentnih in primerljivih statističnih informacij za opisovanje in nadzor vseh ustreznih gospodarskih, socialnih in okoljskih vidikov Evropskega gospodarskega prostora, vključiti v Prilogo XXI k Sporazumu številne pravne akte, ki jih je sprejela Evropska skupnost v času, ki je potekel od zadnjih sprememb, narejenih k Prilogi XXI,

(3) Ob upoštevanju njihovega posebnega položaja, je treba Islandijo in Lihtenšatjn izvzeti iz določenih statističnih zahtev.

(4) Odstopanja, ki jih je odobrila Komisija državam članicam v členu 1 Odločbe Komisije 98/385/ES glede držav Efte, ne posegajo v postopke, vzpostavljene med njimi na podlagi člena 4(d) Protokola 1 k Sporazumu -

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XXI k Sporazumu se spremeni, kakor je določeno v prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila Odločbe Komisije 98/385/ES [2], Uredbe Sveta (ES) št. 1687/98 [3],Uredbe Sveta (ES) št. 1688/98 [4], Uredbe Komisije (ES) št. 1232/98 [5] in Odločbe Sveta 98/582/ES [6]v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 24. septembra 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 112, 11.5.2000, str. 73.

[2] UL L 174, 18.6.1998, str. 1.

[3] UL L 214, 31.7.1998, str. 12.

[4] UL L 214, 31.7.1998, str. 23.

[5] UL L 177, 22.6.1998, str. 1.

[6] UL L 281, 17.10.1998, str. 36.

--------------------------------------------------

PRILOGA

k Sklepu št. 124/1999 Skupnega odbora EGP

Priloga XXI (statistika) k Sporazumu se spremeni, kot je določeno spodaj.

A. STATISTIKA TRANSPORTA IN TURIZMA

Točka 7b (Direktiva Sveta 95/64/ES) se spremeni:

(i) pred prilagoditvami se vstavi naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

398 D 0385 : Odločba Komisije 98/385/ES z dne 13. maja 1998 (UL L 174, 18.6.1998, str. 1).";

(ii) prilagoditev (b) se črta.

B. EKONOMSKA STATISTIKA

V točki 19b (Uredba Komisije (ES) št. 1749/96) se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

398 R 1687 : Uredba Sveta (ES) št. 1687/98 z dne 20.julija 1998 (UL L 30.5, 31.7.1998, str. 12),

398 R 1688 : Uredba Sveta (ES) št. 1688/98 z dne 20. julija 1998 (UL L 214, 31.7.1998, str. 23)."

C. NOMENKLATURE

V točki 20b (Uredba Sveta (ES) št. 3696/93) se pred prilagoditvijo vstavi naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

398 R 1232 : Uredba Komisije (ES) št. 1232/98 z dne 17. junija 1998 (UL L 177, 22.06.1998, str. 1)."

D. KMETIJSKA STATISTIKA

V točki 22 (Odločba Komisije 97/80/ES) se pred prilagoditve vstavi naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

398 D 0582 : Odločba Sveta 98/582/ES z dne 6. oktobra 1998 (UL L 281, 17.10.1998, str. 36)."

--------------------------------------------------

Top