EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D1214(08)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 78/2000 z dne 2. oktobra 2000 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 315, 14.12.2000, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 005 P. 100 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 005 P. 100 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 005 P. 100 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 005 P. 100 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 005 P. 100 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 005 P. 100 - 101
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 005 P. 100 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 005 P. 100 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 005 P. 100 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 058 P. 240 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 058 P. 240 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 095 P. 54 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/78(3)/oj

22000D1214(08)Uradni list L 315 , 14/12/2000 str. 0018 - 0019


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 78/2000

z dne 2. oktobra 2000

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 19/2000 Skupnega odbora EGP z dne 25. februarja 2000 [1].

(2) Odločbo Komisije 2000/180/ES z dne 23. februarja 2000 o podaljšanju roka za začasne registracije nove aktivne snovi Pseudomonas chlororaphis [2] je treba vključiti v Sporazum.

(3) Direktivo Komisije 2000/10/ES z dne 1. marca2000 o vključitvi aktivne snovi (fluroksipira) v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [3] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 12a (Direktiva Sveta 91/414/EGS) v poglavju XV Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

32000 L 0010 : Direktiva Komisije 2000/10/ES z dne 1. marca 2000 (UL L 57, 2.3.2000, str. 28)."

Člen 2

Za točko 12i (Uredba Komisije (ES) št. 2161/1999) v Poglavju XV Priloge II k Sporazumu se doda naslednja točka:

32000 D 0180 : Odločba Komisije 2000/180/ES z dne 23. februarja 2000 o podaljšanju roka za začasne registracije nove aktivne snovi Pseudomonas chlororaphis (UL L 57, 2.3.2000, str. 34)."

Člen 3

Besedila Odločbe Komisije 2000/180/ES in Direktive Komisije 2000/10/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljena v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 3. oktobra 2000 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [4] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 2. oktobra 2000

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

G. S. Gunnarsson

[1] Še ni objavljeno v Uradnem listu.

[2] UL L 57, 2.3.2000, str. 34.

[3] UL L 57, 2.3.2000, str. 28.

[4] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------

Top