Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D1214(05)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 75/2000 z dne 2. oktobra 2000 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 315, 14.12.2000, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 005 P. 94 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 005 P. 94 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 005 P. 94 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 005 P. 94 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 005 P. 94 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 005 P. 94 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 005 P. 94 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 005 P. 94 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 005 P. 94 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 058 P. 234 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 058 P. 234 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 095 P. 48 - 49

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/75(2)/oj

22000D1214(05)Uradni list L 315 , 14/12/2000 str. 0012 - 0013


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 75/2000

z dne 2. oktobra 2000

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 57/2000 Skupnega odbora EGP z dne 28. junija 2000 [1].

(2) Uredbo Komisije (ES) št. 1069/98 z dne 26. maja 1998 o spremembah Uredbe (ES) št. 542/95 z dne 10. marca 1995 o pregledu sprememb pogojev dovoljenja za promet, ki sodijo v okvir Uredbe Sveta (EGS) št. 2309/93, [2] je treba vključiti v Sporazum.

(3) Uredbo Komisije (ES) št. 1146/98 z dne 2. junija 1998 o spremembah Uredbe (ES) št. 541/95 o pregledu sprememb pogojev odobritve za trženje, ki jo je izdal pristojni organ države članice, [3] je treba vključiti v Sporazum.

(4) Uredbo Sveta (ES) št. 2743/98 z dne 14. decembra 1998 o spremembi Uredbe (ES) št. 297/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za vrednotenje zdravil, [4] je treba vključiti v Sporazum.

(5) Direktivo Komisije 1999/82/ES z dne 8. septembra 1999 o spremembi Priloge k Direktivi Sveta 75/318/EGS o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z analiznimi, farmakološko-toksikološkimi in kliničnimi standardi in protokoli za preskušanje zdravil [5] je treba vključiti v Sporazum.

(6) Direktivo Komisije 1999/83/ES z dne 8. septembra 1999 o spremembi Priloge k Direktivi Sveta 75/318/EGS o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z analiznimi, farmakološko-toksikološkimi in kliničnimi standardi in protokoli za preskušanje zdravil [6] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 2 (Direktiva Sveta 75/318/EGS) v poglavju XIII Priloge II k Sporazumu se dodata naslednji alinei:

399 L 0082 : Direktiva Komisije 1999/82/ES z dne 8. septembra 1999 (UL L 243, 15.9.1999, str. 7),

399 L 0083 : Direktiva Komisije 1999/83/ES z dne 8. septembra 1999 (UL L 243, 15.9.1999, str. 9)."

Člen 2

V točki 12h (Uredba Sveta (ES) št. 297/95) v poglavju XIII Priloge II k Sporazumu se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

398 R 2743 : Uredbo Sveta (ES) št. 2743/98 z dne 14. decembra 1998 (UL L 345, 19.12.1998, str. 3)."

Člen 3

V točki 15j (Uredba Komisije (ES) št. 541/95) v poglavju XIII Priloge II k Sporazumu se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

398 R 1146 : Uredbo Komisije (ES) št. 1146/98 z dne 2. junija 1998 (UL L 159, 3.6.1998, str. 31)."

Člen 4

V točki 15k (Uredba Komisije (ES) št. 542/95) v poglavju XIII Priloge II k Sporazumu se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

398 R 1069 : Uredbo Komisije (ES) št. 1069/98 z dne 26. maja 1998 (UL L 153, 27.5.1998, str. 11)."

Člen 5

Besedila uredb Komisije (ES) št. 1069/2000 in (ES) št. 1146/98, Uredbe Sveta (ES) št. 2743/98 in direktiv Komisije 1999/82/ES in 1999/83/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 6

Ta sklep začne veljati 3. oktobra 2000 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [7] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 7

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 2. oktobra 2000

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

G. S. Gunnarsson

[1] UL L 237, 21.9.2000, str. 73.

[2] UL L 153, 27.5.1998, str. 11.

[3] UL L 159, 3.6.1998, str. 31.

[4] UL L 345, 19.12.1998, str. 3.

[5] UL L 243, 15.9.1999, str. 7.

[6] UL L 243, 15.9.1999, str. 9.

[7] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------

Top