EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D1123(19)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 94/1999 z dne 16. julija 1999 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 296, 23.11.2000, p. 60–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 005 P. 62 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 005 P. 62 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 005 P. 62 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 005 P. 62 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 005 P. 62 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 005 P. 62 - 62
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 005 P. 62 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 005 P. 62 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 005 P. 62 - 62
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 058 P. 201 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 058 P. 201 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 095 P. 30 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/94(2)/oj

22000D1123(19)Uradni list L 296 , 23/11/2000 str. 0060 - 0060


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 94/1999

z dne 16. julija 1999

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

(1) ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 17/95 z dne 24. februarja 1995 [1];

(2) ker je treba Direktivo 98/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o približevanju zakonov držav članic o strojih [2] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Točka 1 (Direktiva Sveta 89/392/EGS) v poglavju XXIV Priloge II k Sporazumu se spremeni:

"1. 398 L 0037: Direktiva 98/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o približevanju zakonov držav članic o strojih (UL L 207, 23.7.1998, str. 1)."

Člen 2

Besedili Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/37/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 17. julija 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 16. julija 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 83, 13.4.1995, str. 48.

[2] UL L 207, 23.7.1998, str. 1.

--------------------------------------------------

Top