EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D1019(14)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 41/1999 z dne 26. marca 1999 o spremembi Priloge XVIII (Zdravje in varnost pri delu, delovno pravo in enako obravnavanje moških in žensk) k Sporazumu EGP

OJ L 266, 19.10.2000, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 240 - 240
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 240 - 240
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 240 - 240
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 240 - 240
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 240 - 240
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 240 - 240
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 240 - 240
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 240 - 240
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 240 - 240
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 058 P. 57 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 058 P. 57 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 093 P. 129 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/41(2)/oj

22000D1019(14)Uradni list L 266 , 19/10/2000 str. 0047 - 0047


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 41/1999

z dne 26. marca 1999

o spremembi Priloge XVIII (Zdravje in varnost pri delu, delovno pravo in enako obravnavanje moških in žensk) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XVIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 104/98 Skupnega odbora EGP z dne 30. oktobra 1998 [1].

(2) Direktivo Sveta 98/59/ES z dne 20. julija 1998 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti [2] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XVIII k Sporazumu se spremeni na naslednji način:

1. Besedilo točke 22 (Direktiva Sveta 75/129/EGS) se nadomesti z:"398 L 0059: Direktiva Sveta 98/59/ES z 20. julija 1998 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti (UL L 225, 12.8.1998, str. 16)".

2. Besedilo točke 26 (Direktiva Sveta 92/56/EGS) se črta.

Člen 2

Besedili Direktive 98/59/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 24. septembra 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 26. marca 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

F. Barbaso

[1] UL L 197, 29.7.1999, str. 56, kakor je bil popravljen z UL L 226, 27.8.1999, str. 44.

[2] UL L 225, 12.8.1998, str. 16.

--------------------------------------------------

Top