EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D1019(10)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 37/1999 z dne 30. marca 1999 o spremembi Priloge XI (Telekomunikacijske storitve) k Sporazumu EGP

OJ L 266, 19.10.2000, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 218 - 219
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 218 - 219
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 218 - 219
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 218 - 219
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 218 - 219
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 218 - 219
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 218 - 219
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 218 - 219
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 218 - 219
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 058 P. 35 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 058 P. 35 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 093 P. 127 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/37(2)/oj

22000D1019(10)Uradni list L 266 , 19/10/2000 str. 0025 - 0026


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 37/1999

z dne 30. marca 1999

o spremembi Priloge XI (Telekomunikacijske storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 7/1999 Skupnega odbora EGP z dne 29. januarja 1999 [1].

(2) Direktivo 97/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. aprila 1997 o skupnem okviru za splošne avtorizacije in posamične licence na področju telekomunikacijskih storitev [2] je treba vključiti v Sporazum.

(3) Primerno je treba upoštevati poseben položaj Lihtenštajna in dejstvo, da so se do zdaj telekomunikacijske storitve v Lihtenštajnu zagotavljale v skladu z monopolnimi dogovori s Švico.

(4) Določbe Direktive 97/13/ES v zvezi s tretjimi državami je treba za namene Sporazuma prilagoditi -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 5cb (Direktiva 97/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XI k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

"5cc. 397 L 0013: Direktivo 97/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. aprila 1997 o skupnem okviru za splošne avtorizacije in posamezne licence na področju telekomunikacijskih storitev (UL L 117, 7.5.1997, str. 15).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v členu 1(2) in v Prilogi beseda "Pogodba" pomeni "Sporazum EGP", besede "zlasti člena 36 in 56" pomenijo "zlasti člena 13 in 33";

(b) glede odnosov s tretjimi državami, ki so opisani v členu 18 Direktive, se uporabljajo naslednje določbe:

1. Z namenom doseči najvišjo stopnjo konvergence pri uporabi ureditve tretjih držav za avtorizacije in obratovanje na podlagi avtorizacij, pogodbenice izmenjujejo informacije, kakor je opisano v členu 18(1), sklicujejo pa se tudi posvetovanja o zadevah iz člena 18(2) v okviru Skupnega odbora EGP in glede na posebne postopke, s katerimi se morajo pogodbenice strinjati.

2. kadar Skupnost vodi posvetovanja s tretjo državo na podlagi člena 18(2), da bi pridobila primerljive pravice za svoje organizacije, si prizadeva pridobiti enako obravnavo za organizacije držav Efte;

(c) v točki 4.7 Priloge k Direktivi se besede "zaveze Skupnosti vis-a-vis tretjim državam" nadomestijo z "zaveze Skupnosti ali države Efte vis-a-vis tretjim državam";

(d) v zvezi s členom 3(2) lahko za licence, ki jih podeli Lihtenštajn, veljajo posebni pogoji, ki:

(i) zagotavljajo naročnikom v Lihtenštajnu neprekinjenost storitve, ki se je zagotavljala v okviru nekdanjih monopolnih dogovorov s Švico;

(ii) omogočajo nadomestitev nekdanjih monopolnih dogovorov s Švico s sistemom razpisa natečajev za zagotavljanje osnovne storitve v Lihtenštajnu (kakor jo opredeljuje Zakon o telekomunikacijah Lihtenštajna z dne 20. junija 1996);

(iii) v skladu z zakonodajo EGP upoštevajo zahteve zagotavljanja univerzalne storitve v posebnih okoliščinah zelo majhnih omrežjih."

Člen 2

Besedili Direktive 97/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 31. marca 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 30. marca 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

F. Barbaso

[1] UL L 35, 10.2.2000, str. 37.

[2] UL L 117, 7.5.1997, str. 15.

--------------------------------------------------

Top