Help Print this page 

Document 22000D0615(03)

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 27/2000 z dne 31. marca 2000 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 141, 15.6.2000, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 110 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 110 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 110 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 110 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 110 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 110 - 111
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 110 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 110 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 110 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 057 P. 229 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 057 P. 229 - 230
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 010 P. 53 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/27(2)/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 31/03/2000
  • Date of effect: 01/04/2000; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 31/03/2000; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

22000D0615(03)Uradni list L 141 , 15/06/2000 str. 0047 - 0048


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 27/2000

z dne 31. marca 2000

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 161/1999 z dne 26. novembra 1999 [1].

(2) Uredba Komisije (ES) št. 804/1999 z dne 16. aprila 1999 o spremembi prilog I, II in III Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih dovoljenih količin ostankov zdravil za uporabo v veterini v živilih živalskega izvora [2] mora biti vključena v Sporazum.

(3) Uredba Komisije (ES) št. 953/1999 z dne 5. maja 1999 o spremembi prilog II in III Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih dovoljenih količin ostankov zdravil za uporabo v veterini v živilih živalskega izvora [3] mora biti vključena v Sporazum.

(4) Uredbo Komisije (ES) št. 954/1999 z dne 5. maja 1999 o spremembi Priloge III k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora [4] je treba vključiti v Sporazum.

(5) Uredbo Komisije (ES) št. 997/1999 z dne 11. maja 1999 o spremembi prilog I, II in III Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih dovoljenih količin ostankov zdravil za uporabo v veterini v živilih živalskega izvora [5] je treba vključiti v Sporazum.

(6) Uredbo Komisije (ES) št. 998/1999 z dne 11. maja 1999 o spremembi prilog I in II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora [6] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 14 (Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90) v poglavju XIII Priloge II k Sporazumu se dodajo naslednje alinee:

"— 399 R 0804: Uredba Komisije (ES) št. 804/1999 z dne 16. aprila 1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 58),

— 399 R 0953: Uredba Komisije (ES) št. 953/1999 z dne 5.maja 1999 (UL L 118, 6.5.1999, str. 23),

— 399 R 0954: Uredba Komisije (ES) št. 954/1999 z dne 5.maja 1999 (UL L 118, 6.5.1999, str. 28),

— 399 R 0997: Uredba Komisije (ES) št. 997/1999 z dne 11.maja 1999 (UL L 122, 12.5.1999, str. 24),

— 399 R 0998: Uredba Komisije (ES) št. 998/1999 z dne 11.maja 1999 (UL L 122, 12.5.1999, str. 30)."

Člen 2

Besedila uredb Komisije (ES) št. 804/1999, (ES) št. 953/1999, (ES) št. 954/1999, (ES) št. 997/1999 in (ES) št. 998/1999 v islandskem in norveškem jeziku, objavljena v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. aprila 2000 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [7].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 31. marca 2000

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

F. Barbaso

[1] Še ni objavljeno v Uradnem listu.

[2] UL L 102, 17.4.1999, str. 58.

[3] UL L 118, 6.5.1999, str. 23.

[4] UL L 118, 6.5.1999, str. 28.

[5] UL L 122, 12.5.1999, str. 24.

[6] UL L 122, 12.5.1999, str. 30.

[7] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

Top