EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A1025(01)

Priloga

OJ L 272, 25.10.2000, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 212 - 213
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 212 - 213
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 212 - 213
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 212 - 213
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 212 - 213
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 212 - 213
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 212 - 213
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 212 - 213
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 212 - 213
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 021 P. 151 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 021 P. 151 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 038 P. 90 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2000/646/oj

22000A1025(01)Uradni list L 272 , 25/10/2000 str. 0027 - 0028


PRILOGA

SPREMEMBA MONTREALSKEGA PROTOKOLA, SPREJETA NA DEVETEM SESTANKU POGODBENIC

Člen 1

Sprememba

A. Odstavek 1 qua člena 4

Za odstavkom 1 ter člena 4 Protokola se vstavi naslednji odstavek:

"1 qua. V enem letu od začetka veljavnosti tega odstavka vsaka pogodbenica prepove uvoz nadzorovane substance iz Priloge E iz katere koli države, ki ni pogodbenica tega protokola."

B. Odstavek 2 qua člena 4

Za odstavkom 2 ter člena 4 Protokola se vstavi naslednji odstavek:

"2 qua. Z začetkom eno leto po začetku veljavnosti tega odstavka vsaka pogodbenica prepove izvoz nadzorovane substance iz Priloge E v katero koli državo, ki ni pogodbenica tega protokola."

C. Odstavki 5, 6 in 7 člena 4

"in skupina II Priloge C"

"skupina II Priloge C in Priloge E"

.

D. Odstavek 8 člena 4

"člen 2G"

"člena 2G in 2H"

.

E. Člen 4A: Nadzor nad trgovanjem med pogodbenicami

"1. Kadar pogodbenica, kljub temu, da je ukrenila vse potrebno za izpolnitev svoje obveznosti iz Protokola, po datumu postopnega opuščanja, ki velja zanjo za nadzorovano substanco, ni zmožna prenehati s proizvodnjo te substance za domačo porabo razen za porabo, za katero so se pogodbenice dogovorile, da je bistvena, lahko prepove izvoz uporabljenih, recikliranih in regeneriranih količin navedene substance, razen za namen uničenja.

2. Odstavek 1 tega člena se uporablja, ne da bi vplival na izvajanje člena 11 Konvencije in postopka nespoštovanja, ki je izdelan v skladu s členom 8 Protokola."

F. Člen 4B: Dovoljenja

"6. Vsaka pogodbenica, do 1. januarja 2000 ali v treh mesecih od datuma, ko je zanjo začel veljati ta člen, kar koli je kasneje, vzpostavi in izvaja sistem izdajanja dovoljenj za uvoz in izvoz novih, uporabljenih, recikliranih in regeneriranih nadzorovanih substanc iz prilog A, B, C in E.

7. Ne glede na odstavek 1 tega člena vsaka pogodbenica, ki ravna po odstavku 1 člena 5 in ugotovi, da ne more vzpostaviti in izvajati sistema izdajanja dovoljenj za uvoz in izvoz nadzorovanih substanc v prilogah C in E, lahko sprejetje teh ukrepov odloži do 1. januarja 2005 oziroma 1. januarja 2002.

8. Vsaka pogodbenica v treh mesecih od datuma uvedbe svojega sistema izdajanja dovoljenj poroča sekretariatu o vzpostavitvi in delovanju navedenega sistema.

9. Sekretariat redno pripravlja in razpošlje vsem pogodbenicam seznam pogodbenic, ki so mu poročale o svojih sistemih izdajanja dovoljenj, in predloži te podatke Odboru za izvajanje v proučitev in ustrezna priporočila pogodbenicam."

Člen 2

Razmerje do Spremembe iz leta 1992

Nobena država ali regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje ne sme deponirati listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi te spremembe ali pristopu k tej spremembi, če ni predhodno ali hkrati deponirala take listine za spremembo, sprejeto na četrtem sestanku pogodbenic 25. novembra 1992 v Københavnu.

Člen 3

Začetek veljavnosti

1. Ta sprememba začne veljati 1. januarja 1999 pod pogojem, da so države ali regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje, ki so pogodbenice Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, deponirale najmanj dvajset listin o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi spremembe. Če ta pogoj ni izpolnjen do navedenega datuma, začne sprememba veljati devetdeseti dan po datumu, ko je bil izpolnjen.

2. Za namene odstavka 1 se katera koli listina, ki jo deponira regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje, ne šteje kot dodatna k tistim, ki so jih deponirale države članice take organizacije.

3. Po začetku veljavnosti te spremembe, kakor je predvideno v odstavku 1, začne sprememba veljati za katero koli drugo pogodbenico Protokola devetdeseti dan po datumu deponiranja njene listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

--------------------------------------------------

Top