Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999D1118(05)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 116/98 z dne 18. decembra 1998 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 297, 18.11.1999, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 59 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 59 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 59 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 59 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 59 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 59 - 60
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 59 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 59 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 59 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 057 P. 179 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 057 P. 179 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 093 P. 54 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/116(2)/oj

21999D1118(05)Uradni list L 297 , 18/11/1999 str. 0042 - 0043


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 116/98

z dne 18. decembra 1998

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 63/98 Skupnega odbora EGP z dne 4 julija 1998 [1];

ker je treba Odločbo Komisije 97/523/ES z dne 9. julija 1997 o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za digitalne brezžične telekomunikacije (DECT) (izdaja 2) [2] vključiti v Sporazum;

ker je treba Odločbo Komisije 97/524/ES z dne 9. julija 1997 o skupnem tehničnem predpisu za zahteve glede telefonskih aplikacij digitalnih brezžičnih telekomunikacij (DECT) (izdaja 2) [3] vključiti v Sporazum;

ker je treba Odločbo Komisije 97/525/ES z dne 9. julija 1997 o skupnem tehničnem predpisu za priključitvene zahteve za terminalsko opremo za digitalne brezžične telekomunikacije (DECT) aplikacije generičnega dostopovnega profila (GAP) [4] vključiti v Sporazum;

ker Odločba Komisije 97/523/ES, od 10. januarja 1998, razveljavi Odločbo Komisije 94/471/ES o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve digitalnih evropskih brezžičnih telekomunikacij (DECT), ki je vključena v Sporazum in ki mora biti zaradi tega razveljavljena po Sporazumu;

ker Odločba Komisije 97/524/ES, od 10. januarja 1998, razveljavi Odločbo Komisije 94/472/ES o skupnem tehničnem predpisu za zahteve telefonskih aplikacij digitalnih evropskih brezžičnih telekomunikacij (DECT), ki je vključena v Sporazum in ki mora biti zaradi tega razveljavljena po Sporazumu;

ker Odločba Komisije 97/525/ES, od 10. januarja 1998, razveljavi Odločbo Komisije 95/525/ES o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za terminalsko opremo za digitalne evropske brezžične telekomunikacije (DECT), aplikacije profila javnega dostopa (PAP), ki je vključena v Sporazum in ki mora biti zaradi tega razveljavljena po Sporazumu -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 4za se vstavijo naslednje točke (Odločba Komisije 97/522/ES) v poglavju XVIII Priloge II k Sporazumu:

"4zb. 397 D 0523: Odločba Komisije 97/523/ES z dne 9. julija 1997 o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za digitalne brezžične telekomunikacije (DECT) (izdaja 2) (UL L 215, 7.8.1997, str. 48).

4zc. 397 D 0524: Odločba Komisije 97/524/ES z dne 9. julija 1997 o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za digitalne brezžične telekomunikacije (DECT) (izdaja 2) (UL L 215, 7.8.1997, str. 50), kakor je bila popravljena z UL L 160, 4.6.1998, str. 47.

4zd. 397 D 0525: Odločba Komisije 97/525/ES z dne 9. julija 1997 o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za terminalsko opremo za digitalne brezžične telekomunikacije (DECT) aplikacije generičnega dostopovnega profila (GAP) (UL L 215, 7.8.1997, str. 52), kakor je bila popravljena z UL L 160, 4.6.1998, str. 47."

Člen 2

Besedilo točke 4d. (Odločba Komisije 94/471/ES), 4e. (Odločba Komisije 94/472/ES) in 4k. (Odločba Komisije 95/525/ES) v poglavju XVIII Priloge II k Sporazumu se črta.

Člen 3

Besedila odločb Komisije 97/523/ES, 97/524/ES in 97/525/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustrezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 19. decembra 1998 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 18. decembra 1998

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 100, 15.4.1999, str. 50.

[2] UL L 215, 7.8.1997, str. 48.

[3] UL L 215, 7.8.1997, str. 50.

[4] UL L 215, 7.8.1997, str. 52.

--------------------------------------------------

Top