Help Print this page 

Document 21999D0729(04)

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 103/98 z dne 30. oktobra 1998 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 197, 29.7.1999, p. 55–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 42 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 42 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 42 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 42 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 42 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 42 - 42
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 42 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 42 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 42 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 057 P. 162 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 057 P. 162 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 32 - 32

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/103(2)/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 30/10/1998
  • Date of effect: 01/01/1999; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 30/10/1998; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

21999D0729(04)Uradni list L 197 , 29/07/1999 str. 0055 - 0055


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 103/98

z dne 30. oktobra 1998

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, prilagojenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga XIII k Sporazumu spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 32/98 z dne 30. aprila 1998 [1];

ker je Uredbo Komisije (ES) št. 179/98 z dne 23. januarja 1998 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 3051/95 o varnem upravljanju ro-ro potniških trajektov [2] treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 56c (Uredba Sveta (ES) št. 3051/95) v Prilogi XIII k Sporazumu se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

— 398 R 0179: Uredba Komisije (ES) št. 179/98 z dne 23. januarja 1998 (UL L 19, 24.1.1998, str. 35)."

Člen 2

Besedili Uredbe Komisije (ES) št. 179/98 v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. januarja 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 30. oktobra 1998

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 310, 19.11.1998, str. 19.

[2] UL L 19, 24.1.1998, str. 35.

--------------------------------------------------

Top