EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999D0729(01)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 100/98 z dne 30. oktobra 1998 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 197, 29.7.1999, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 38 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 057 P. 158 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 057 P. 158 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 29 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/100(3)/oj

21999D0729(01)Uradni list L 197 , 29/07/1999 str. 0051 - 0052


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 100/98

z dne 30. oktobra 1998

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 84/98 Skupnega odbora EGP z dne 25. septembra 1998 [1];

ker je treba Uredbo Komisije (ES) št. 1798/96 z dne 17. septembra 1996 o spremembi Priloge III k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti zaostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora [2] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 14 (Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90) v poglavju XIII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 396 R 1798: Uredba Komisije (ES) št. 1798/96 z dne 17. septembra 1996 (UL L 236, 18.9.1996, str. 23)."

Člen 2

Besedili Uredbe Komisije (ES) št. 1798/96 v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 31. oktobra 1998 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 30. oktobra 1998

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 189, 22.7.1999, str. 56.

[2] UL L 236, 18.9.1996, str. 23.

--------------------------------------------------

Top