EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999D0722(18)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 99/98 z dne 25. septembra 1998 o spremembi Protokola 47 k Sporazumu EGP o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom

OJ L 189, 22.7.1999, p. 73–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 057 P. 156 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 057 P. 156 - 157
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 093 P. 40 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/98(1)/oj

21999D0722(18)Uradni list L 189 , 22/07/1999 str. 0073 - 0074


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 99/98

z dne 25. septembra 1998

o spremembi Protokola 47 k Sporazumu EGP o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker se je Protokol 47 k Sporazumu spremenil s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 81/98 z dne 31. julija 1998 [1];

ker je treba Uredbo Sveta (ES) št. 2087/97 z dne 20. oktobra 1997 o spremembi Uredbe (EGS) št. 822/87 o skupni tržni ureditvi za vino [2], Uredbo Komisije (ES) št. 2053/97 z dne 20. oktobra 1997 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3220/90 o določitvi pogojev za uporabo nekaterih enoloških postopkov, predvidenih v Uredbi Sveta (EGS) št. 822/87 [3] in Uredbo Komisije (ES) št. 2543/97 z dne 15. decembra 1997 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3201/90 o določitvi podrobnih pravil za opis in predstavitev vina in grozdnega mošta [4], vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Protokol 1 k Sporazumu se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila Uredbe (ES) št. 2087/97, Uredbe (ES) št. 2053/97 in Uredbe (ES) št. 2543/97 v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 26. septembra 1998 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 25. septembra 1998

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 172, 8.7.1999, str. 60.

[2] UL L 292, 25.10.1997, str. 1.

[3] UL L 287, 21.10.1997, str. 15.

[4] UL L 347, 18.12.1997. str. 24.

--------------------------------------------------

PRILOGA

k Sklepu št. 99/98 Skupnega odbora EGP

Priloga 1 k Protokolu 47 k Sporazumu EGP o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom se spremeni na naslednji način:

1. V točki 15 (Uredba Sveta (EGS) št. 822/87) se vstavi naslednja alinea:

"— 397 R 2087: Uredba Sveta (ES) št. 2087/97 z dne 20. oktobra 1997 (UL L 292, 25.10.1997, str. 1)."

2. V točki 26 (Uredba Komisije (ES) št. 3201/90) se vstavi naslednja alinea:

"— 397 R 2543: Uredba Komisije (ES) št. 2543/97 z dne 15. decembra 1997 (UL L 347, 18.12.1997, str. 24)."

3. V točki 27 (Uredba Komisije (EGS) št. 3220/90) se doda naslednje:

", kakor je spremenjena z:

- 397 R 2053: Uredba Komisije (ES) št. 2053/97 z dne 20. oktobra 1997 (UL L 287, 21.10.1997, str. 15)."

--------------------------------------------------

Top