EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999D0722(06)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 87/98 z dne 25. septembra 1998 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 189, 22.7.1999, p. 60–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 23 - 23
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 23 - 23
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 23 - 23
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 23 - 23
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 23 - 23
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 23 - 23
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 23 - 23
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 23 - 23
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 23 - 23
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 057 P. 143 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 057 P. 143 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 114 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/87(2)/oj

21999D0722(06)Uradni list L 189 , 22/07/1999 str. 0060 - 0060


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 87/98

z dne 25. septembra 1998

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 72/98 Skupnega odbora EGP z dne 31. julija 1998 [1];

ker je treba Direktivo Komisije 97/64/ES z dne 10. novembra 1997 o četrti prilagoditvi tehničnemu napredku Priloge I k Direktivi Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (olja za svetilke) [2] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 4 (Direktiva Sveta 76/769/EGS) v poglavju XV Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 397 L 0064: Direktiva Komisije 97/64/ES z dne 10. novembra 1997 (UL L 315, 19.11.1997, str. 13)."

Člen 2

Besedili Direktive Komisije 97/64/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 26. septembra 1998 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 25. septembra 1998

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 172, 8.7.1999, str. 51.

[2] UL L 315, 19.11.1997, str. 13.

--------------------------------------------------

Top