EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999D0513(03)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 67/98 z dne 4. julija 1998 o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

OJ L 123, 13.5.1999, p. 62–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 003 P. 209 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 003 P. 209 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 003 P. 209 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 003 P. 209 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 003 P. 209 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 003 P. 209 - 210
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 003 P. 209 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 003 P. 209 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 003 P. 209 - 210
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 296 - 297
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 296 - 297
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 104 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2011; implicitno zavrnjeno 22011D0076

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/67(2)/oj

21999D0513(03)Uradni list L 123 , 13/05/1999 str. 0062 - 0063


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 67/98

z dne 4. julija 1998

o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga VI k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 24/98 Skupnega odbora EGP z dne 27. marca 1998 [1];

ker je treba Uredbo Sveta (ES) št. 1290/97 z dne 27. junija 1997 o spremembah Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, ter Uredbe (EGS) št. 547/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 [2] vključiti v Sporazum;

ker je treba več prilagoditev Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 ažurirati -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 1 (Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71) Priloge VI k Sporazumu se pred prilagoditvami doda naslednje:

"in naknadno spremenjena z:

- 397 R 1290: Uredba Sveta (ES) št. 1290/97 z dne 27. junija 1997 (UL L 176, 4.7.1997, str. 1)."

Člen 2

Točka 2 (Uredba Sveta (EGS) št. 574/72) Priloge VI k Sporazumu se spremeni na naslednji način:

1. Pred prilagoditvami se doda naslednje:

"in naknadno spremenjena z:

- 397 R 1290: Uredba Sveta (ES) št. 1290/97 z dne 27. junija 1997 (UL L 176, 4.7.1997, str. 1)."

2. V prilagoditvi (g) se besedilo pod naslovom

"153. NORVEŠKA - ZDRUŽENO KRALJESTVO"

nadomesti z naslednjim:

"Izmenjava pisem z dne 20. marca 1997 in 3. aprila 1997 v zvezi s členoma 36(3) in 63(3) uredbe (povračilo ali opustitev povračila stroškov storitev) ter členom 105 izvedbene uredbe (opustitev stroškov upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov)."

3. V prilagoditvi (m) se besedilo naslova

"P. ISLANDIJA"

nadomesti z naslednjim:

"1. Za uporabo členov 13(2)(d), 14(1)(a), 14(2)(b), 14a(1)(a), 14a(2), 14a(4), 14b(1), 14b(2), 14b(4) in 14c(a) uredbe in členov 11, 11a, 12a(2)(a), 12a(5)(c) in 12a(7)(a) izvedbene uredbe:

VSTAVITI BESEDILO V DRUGEM JEZIKU (mednarodni oddelek Državnega zavoda za socialno varnost), Reykjavik.

2. Za uporabo člena 17 Uredbe:

VSTAVITI BESEDILO V DRUGEM JEZIKU (Ministrstvo za zdravje in socialno varnost), Reykjavik.

3. Za uporabo poglavij 1, 2, 3, 4, 5 in 8 naslova III uredbe in s temi določbami povezanih določb izvedbene uredbe:

VSTAVITI BESEDILO V DRUGEM JEZIKU (Državni zavod za socialno varnost), Reykjavik.

4. Za uporabo poglavja 6 naslova III uredbe in s temi določbami povezanih določb izvedbene uredbe:

VSTAVITI BESEDILO V DRUGEM JEZIKU (Sklad za zavarovanje za brezposelnost), Reykjavik.

5. Za uporabo poglavja 7 naslova III uredbe in s temi določbami povezanih določb izvedbene uredbe:

VSTAVITI BESEDILO V DRUGEM JEZIKU (Direktorat za notranje prihodke), Reykjavik."

Člen 3

Besedili Uredbe Sveta (ES) št. 1290/97 v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 5. julija 1998 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 4. julija 1998

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

F. Barbaso

[1] UL L 310, 19.11.1998, str. 4.

[2] UL L 176, 4.7.1997, str. 1.

--------------------------------------------------

Top