Help Print this page 

Document 21999D0169

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 169/1999 z dne 26. novembra 1999 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 61, 1.3.2001, p. 25–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 005 P. 341 - 344
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 005 P. 341 - 344
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 005 P. 341 - 344
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 005 P. 341 - 344
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 005 P. 341 - 344
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 005 P. 341 - 344
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 005 P. 341 - 344
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 005 P. 341 - 344
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 005 P. 341 - 344
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 059 P. 181 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 059 P. 181 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 091 P. 121 - 124

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/169(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 26/11/1999
  • Date of effect: 27/11/1999; začetek veljavnosti glej člen 4
  • Date of signature: 25/11/1999; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Procedure
Relationship between documents
Text

21999D0169Uradni list L 061 , 01/03/2001 str. 0025 - 0028


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 169/1999

z dne 26. novembra 1999

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, prilagojenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 85/1999 z dne 25. junija 1999 [1].

(2) Direktivo Sveta 98/76/ES z dne 1. oktobra 1998 o spremembi Direktive 96/26/ES o dovoljenju za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v tovornem in potniškem prometu ter o medsebojnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni usposobljenosti, namenjenih uveljavljanju pravic teh prevoznikov do prostega ustanavljanja prevoznih podjetij v domačem in mednarodnem prometu [2], je treba vključiti v Sporazum.

(3) Lihtenštajnu je treba odobriti prehodno obdobje v zvezi z določbami Direktive 98/76/ES -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 19 (Direktiva Sveta 96/26/ES) v Prilogi XIII k Sporazumu se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

398 L 0076 : Direktivo Sveta 98/76/ES z dne 1. oktobra 1998 (UL L 277, 14.10.1998, str. 17).

Določbe Direktive se s prilagoditvami za namene tega sporazuma glasijo:

(a) Lihtenštajn ravna v skladu s spremembami Direktive, ki jih je uvedla Direktiva Sveta 98/76/ES z dne 26. novembra 2000;

(b) v členu 3(3)(c) se v zvezi z državami Efte "tiste nacionalne valute, ki ne sodelujejo v tretji fazi monetarne unije" glasijo "nacionalne valute držav Efte" in "objavljeno v Uradnem listu Evropskih skupnosti" se glasi "uradno objavljeno v vsaki državi Efte";

(c) države Efte priznajo spričevalo Skupnosti, ki ga izdajo države članice ES v skladu s členom 3(4)(d) Direktive. Zaradi takšnega priznavanja se v določbah o spričevalu Skupnosti, določenih v Prilogi Ia k Direktivi, sklici na "državo članico (države članice) ES" glasijo "država članica (države članice) ES, Islandija, Lihtenštajn in/ali Norveška";

(d) Skupnost in države članice ES priznajo spričevalo, ki ga izdajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška v skladu z Direktivo, kakor je prilagojena v Dodatku 7 k tej prilogi;

(e) če spričevalo izdajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška, le-to ustreza vzorcu iz Dodatka 7 k tej prilogi."

Člen 2

Dodatek v Prilogi k temu sklepu postane Dodatek 7 k Prilogi XIII k Sporazumu.

Člen 3

Besedili Direktive Sveta 98/76/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 27. novembra 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 26. novembra 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 296, 23.11.2000, str. 45.

[2] UL L 277, 14.10.1998, str. 17.

--------------------------------------------------

PRILOGA

k Sklepu Skupnega odbora EGP št. 169/1999

"

DODATEK 7

SPRIČEVALO IZ PRILOGE Ia DIREKTIVE SVETA 98/76/ES, KAKOR JE BILA PRILAGOJENA ZA NAMENE SPORAZUMA EGP

(glej prilagoditev (d) v točki 19 Priloge XIII k Sporazumu)

PRILOGA Ia

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Top