Help Print this page 

Document 21999A1230(01)

Title and reference
Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o spremembah sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o trgovini s tekstilnimi izdelki
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
OJ L 337, 30.12.1999, p. 44–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 30 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 30 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 30 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 30 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 30 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 30 - 60
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 30 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 30 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 30 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 72 - 102
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 72 - 102
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 30/12/1999
  • Date of effect: 01/01/1001; začetek veljavnosti glej točka 8
  • Date of effect: 22/12/1999; začasna uporaba glej točka 8 in UL C 46/2000 P. 20
  • Date of end of validity: 31/12/2007; glej 21994A0517(20)
Miscellaneous information
  • Author: Evropska skupnost, Ukrajina
  • Form: Mednarodni sporazum
  • INDEX.CM: dvostranski sporazum
Relationship between documents
Text

21999A1230(01)Uradni list L 337 , 30/12/1999 str. 0044 - 0074


Sporazum v obliki izmenjave pisem

med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o spremembah sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o trgovini s tekstilnimi izdelki

A. Pismo Sveta Evropske unije

Spoštovani,

1. V čast mi je, da se sklicujem na pogajanja, ki so potekala 14. in 15. oktobra 1999 med našimi delegacijami z namenom obnove Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o trgovini s tekstilnimi izdelki, vključno z njegovimi prilogami in potrjenimi zapisniki ("Sporazum"), parafiranega 5. maja 1993, nazadnje spremenjenega in podaljšanega s Sporazumom v obliki izmenjave pisem, parafiranim 9. novembra 1995.

2. Med temi pogajanji sta pogodbenici ponovno poudarili svoj dolgoročni cilj povečanja trgovine s tekstilom in oblačili med svojimi državami. V ta namen je bilo dogovorjeno, da bosta pogodbenici v letu 2000 s pogajanji dosegli dolgoročnejši sporazum o popolni liberalizaciji trgovine s tekstilom vzporedno s približevanjem ukrajinskih tarif stopnjam, ki jih uporablja Evropska skupnost.

Cilj takšnega sporazuma je, ob začetku njegove veljavnosti, odpraviti količinske omejitve za kategorije izdelkov, za katere so bile leta 1999 stopnje izkoriščenosti pod 2 % (kategorije 1, 2, 2A, 3, 9, 12, 20, 23, 37, 67 in 115).

3. Pogodbenici sta se dogovorili o spremembah naslednjih določb Sporazuma:

3.1 Priloga I, ki določa izdelke, omenjene v členu 1 Sporazuma, se nadomesti s Prilogo I k Uredbi ES 3030/93 (nadaljnje podrobnosti so navedene v Dodatku 1 k temu pismu).

3.2 Priloga II, ki določa količinske omejitve za izvoz iz Ukrajine v Evropsko skupnost, se nadomesti z Dodatkom 2 k temu pismu. Za leto 1999 se količinske omejitve povečajo za 60 % za kategorije tekstilnih izdelkov 6, 7, 15 in 16 ter povečajo za 50 % za kategorije 5, 26/27, 29 in 50. Za leto 2000 se bodo ob upoštevanju pogojev in postopkov iz odstavka 5 tega pisma vse kategorije tekstilnih izdelkov povečale za 30 % nad veljavnimi ravnmi za leto 1999, razen za kategorije 5, 6, 7, 15, 16, 26/27, 29 in 50, ki se bodo povečale za 50 % nad veljavnimi ravnmi za leto 1999.

3.3 Priloga k Protokolu C, ki določa količinske omejitve za izvoz iz Republike Ukrajine v Evropsko skupnost po OPT operacijah v Republiki Ukrajini, se nadomesti z Dodatkom 3 k temu pismu.

3.4 Drugi in tretji stavek člena 20, odstavek 1, se nadomestita z naslednjim besedilom:

"Uporablja se do 31. decembra 2000."

4. Pogodbenici sta se dogovorili, da uvoz tekstilnih izdelkov s poreklom iz Skupnosti, ki so navedeni v Dodatku 4, v Ukrajino ne preseže stopenj uvoznih dajatev, opisanih v navedenem dodatku (izdelki, ki so zajeti v poglavjih 50 do 63 harmoniziranega sistema).

5. Pogodbenici sta se dogovorili, da je ravnovesje tega sporazuma, ki tvori paket medsebojnih koncesij, odvisno od celovitega in zanesljivega izvajanja vseh določb sporazuma. Da bi spremljali izvajanje Sporazuma, bosta obe pogodbenici imeli posvetovanje v prvi četrtini leta 2000, na katerem je mogoče pregledati tudi količinske omejitve za leto 2000, določene v Dodatku 2, da bi se nadalje olajšalo širjenje trgovine.

Povečanje ravni količinskih omejitev za leto 2000, določeno v Dodatku 2, avtomatično stopi v veljavo ob potrditvi, da so bile tarifne ravni znižane na ravni, določene v Dodatku 3. Ukrajina se zaveže, da bo takšno potrditev predložila do 31. marca 2000.

Pogodbenici sta se tudi dogovorili, da bo obseg količinskih omejitev leta 2000 enak tistemu iz leta 1999 do trenutka, ko Ukrajina začne uporabljati ravni uvoznih tarif, navedene v Prilogi III.

6. Če se te stopnje ne bodo uporabljale, bo imela Skupnost pravico za leto 2000 ponovno uvesti ravni količinskih omejitev, ki so se uporabljale za 1999, kot je določeno v Izmenjavi pisem, parafirani 9. novembra 1995.

7. Če bi Ukrajina postala članica Svetovne trgovinske organizacije pred datumom poteka veljavnosti tega sporazuma, se bodo ta sporazum in njegove priloge uporabljali kot upravni dogovor, o čemer se uradno obvesti Svetovno trgovinsko organizacijo, njegove določbe pa se bodo uporabljale v okviru Sporazumov in pravil Svetovne trgovinske organizacije.

8. Hvaležen Vam bom, če boste potrdili, da Vaša vlada sprejema navedeno. V tem primeru ta sporazum v obliki izmenjave pisem začne veljati prvi dan meseca po dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so bili postopki, potrebni za začetek veljavnosti, zaključeni. V vmesnem času se začasno uporablja najdlje do 1. decembra 1999 pod pogoji, ki bodo določeni v Izmenjavi not (glej Dodatek 5).

Sprejmite, Gospod, izraz mojega globokega spoštovanja.

Za Svet Evropske unije

Dodatek 1

Priloga I k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o trgovini s tekstilnimi izdelki, parafiranim 5. maja 1993, se nadomesti s Prilogo I k Uredbi ES 3030/93 [1]. Brez poseganja v pravila za razlaganje kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja blaga le okvirni pomen, ker so izdelki v vsaki kategoriji v okviru te priloge določeni z oznakami KN. Če je pred oznako KN navedeno "ex", so izdelki, zajeti v vsaki kategoriji, določeni z obsegom oznake KN in obsegom ustreznega poimenovanja.

Dodatek 2

PRILOGA II

(Poimenovanja kategorij, navedenih v tej prilogi, so v Prilogi I k Sporazumu)

T kosov : tisoč kosov

T parov : tisoč parov

| Količinske omejitve Skupnosti | |

Država | Kategorija | Enota | 1998 | 1999 | Veljavna nova raven kvot 1999 | Veljavna nova raven kvot 2000 |

UKRAJINA

Skupina IA

| 1 | ton | 1393 | 1441 | | 1873 |

| 2 | ton | 1928 | 1996 | | 2595 |

| 3 | ton | 653 | 676 | | 879 |

Skupina IB

| 4 | T kosov | 1638 | 1712 | | 2226 |

| 5 | T kosov | 1310 | 1369 | 2054 | 3080 |

| 6 | T kosov | 1201 | 1255 | 2008 | 3012 |

| 7 | T kosov | 546 | 571 | 914 | 1370 |

| 8 | T kosov | 874 | 913 | | 1187 |

Skupina IIA

| 9 | ton | 413 | 431 | | 560 |

| 20 | ton | 664 | 687 | | 893 |

| 23 | ton | 404 | 427 | | 555 |

| 39 | ton | 331 | 347 | | 451 |

Skupina IIB

| 12 | T parov | 6505 | 6830 | | 8879 |

| 13 | T kosov | 2387 | 2459 | | 3197 |

| 15 | T kosov | 437 | 456 | 730 | 1094 |

| 16 | T kosov | 97 | 101 | 162 | 242 |

| 21 | T kosov | 328 | 342 | | 445 |

| 24 | T kosov | 750 | 787 | | 1023 |

| 26/27 | T kosov | 655 | 685 | 1028 | 1541 |

| 29 | T kosov | 162 | 169 | 254 | 380 |

Skupina IIIA

| 36 | ton | 835 | 881 | | 1145 |

| 37 | ton | 1018 | 1068 | | 1388 |

| 50 | ton | 309 | 324 | 486 | 729 |

Skupina IIIB

| 67 | ton | 270 | 284 | | 369 |

| 90 | ton | 662 | 695 | | 904 |

Skupina IV

| 115 | ton | 245 | 257 | | 334 |

| 117 | ton | 606 | 637 | | 828 |

| 118 | ton | 386 | 405 | | 527 |

Dodatek 3

Priloga k Protokolu C

(Poimenovanja kategorij, navedenih v tej prilogi, so v Prilogi I k Sporazumu)

OPT KVOTE

Količinske omejitve Skupnosti

T kosov tisoč kosov

T parov tisoč parov

Država | Kategorija | Enota | Raven kvote 1999 | Stopnja rasti | Raven kvote 2000 |

UKRAJINA

Skupina IB

| 4 | T kosov | 2719 | 50 % | 4079 |

| 5 | T kosov | 3739 | 50 % | 5609 |

| 6 | T kosov | 4759 | 50 % | 7139 |

| 7 | T kosov | 6967 | 50 % | 10451 |

| 8 | T kosov | 1360 | 50 % | 2040 |

Skupina IIB

| 12 | T parov | 10560 | 50 % | 15840 |

| 13 | T kosov | 1223 | 50 % | 1835 |

| 15 | T kosov | 4079 | 50 % | 6119 |

| 16 | T kosov | 820 | 50 % | 1230 |

| 21 | T kosov | 2719 | 50 % | 4079 |

| 24 | T kosov | 1231 | 50 % | 1847 |

| 26/27 | T kosov | 8157 | 50 % | 12236 |

| 29 | T kosov | 1805 | 50 % | 2708 |

B. Pismo Vlade Ukrajine

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem Vašega pisma z …, ki se glasi:

"1. V čast mi je, da se sklicujem na pogajanja, ki so potekala 14. in 15. oktobra 1999 med našimi delegacijami z namenom obnove Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o trgovini s tekstilnimi izdelki, vključno z njegovimi prilogami in potrjenimi zapisniki ("Sporazum"), parafiranega 5. maja 1993, nazadnje spremenjenega in podaljšanega s Sporazumom v obliki izmenjave pisem, parafiranim 9. novembra 1995.

2. Med temi pogajanji sta pogodbenici ponovno poudarili svoj dolgoročni cilj povečanja trgovine s tekstilom in oblačili med svojimi državami. V ta namen je bilo dogovorjeno, da bosta pogodbenici v letu 2000 s pogajanji dosegli dolgoročnejši sporazum o popolni liberalizaciji trgovine s tekstilom vzporedno s približevanjem ukrajinskih tarif stopnjam, ki jih uporablja Evropska skupnost.

Cilj takšnega sporazuma je, ob začetku njegove veljavnosti, odpraviti količinske omejitve za kategorije izdelkov, za katere so bile leta 1999 stopnje izkoriščenosti pod 2 % (kategorije 1, 2, 2A, 3, 9, 12, 20, 23, 37, 67 in 115).

3. Pogodbenici sta se dogovorili o spremembah naslednjih določb Sporazuma:

3.1 Priloga I, ki določa izdelke, omenjene v členu 1 Sporazuma, se nadomesti s Prilogo I k Uredbi ES 3030/93 (nadaljnje podrobnosti so navedene v Dodatku 1 k temu pismu).

3.2 Priloga II, ki določa količinske omejitve za izvoz iz Ukrajine v Evropsko skupnost, se nadomesti z Dodatkom 2 k temu pismu. Za leto 1999 se količinske omejitve povečajo za 60 % za kategorije tekstilnih izdelkov 6, 7, 15 in 16 ter povečajo za 50 % za kategorije 5, 26/27, 29 in 50. Za leto 2000 se bodo ob upoštevanju pogojev in postopkov iz odstavka 5 tega pisma vse kategorije tekstilnih izdelkov povečale za 30 % nad veljavnimi ravnmi za leto 1999, razen za kategorije 5, 6, 7, 15, 16, 26/27, 29 in 50, ki se bodo povečale za 50 % nad veljavnimi ravnmi za leto 1999.

3.3 Priloga k Protokolu C, ki določa količinske omejitve za izvoz iz Republike Ukrajine v Evropsko skupnost po OPT operacijah v Republiki Ukrajini, se nadomesti z Dodatkom 3 k temu pismu.

3.4 Drugi in tretji stavek člena 20, odstavek 1, se nadomestita z naslednjim besedilom:

",Uporablja se do 31. decembra 2000."

4. Pogodbenici sta se dogovorili, da uvoz tekstilnih izdelkov s poreklom iz Skupnosti, ki so navedeni v Dodatku 4, v Ukrajino ne preseže stopenj uvoznih dajatev, opisanih v navedenem dodatku (izdelki, ki so zajeti v poglavjih 50 do 63 harmoniziranega sistema).

5. Pogodbenici sta se dogovorili, da je ravnovesje tega sporazuma, ki tvori paket medsebojnih koncesij, odvisno od celovitega in zanesljivega izvajanja vseh določb sporazuma. Da bi spremljali izvajanje Sporazuma, bosta obe pogodbenici imeli posvetovanje v prvi četrtini leta 2000, na katerem je mogoče pregledati tudi količinske omejitve za leto 2000, določene v Dodatku 2, da bi se nadalje olajšalo širjenje trgovine.

Povečanje ravni količinskih omejitev za leto 2000, določeno v Dodatku 2, avtomatično stopi v veljavo ob potrditvi, da so bile tarifne ravni znižane na ravni, določene v Dodatku 3. Ukrajina se zaveže, da bo takšno potrditev predložila do 31. marca 2000.

Pogodbenici sta se tudi dogovorili, da bo obseg količinskih omejitev leta 2000 enak tistemu iz leta 1999 do trenutka, ko Ukrajina začne uporabljati ravni uvoznih tarif, navedene v Prilogi III.

6. Če se te stopnje ne bodo uporabljale, bo imela Skupnost pravico za leto 2000 ponovno uvesti ravni količinskih omejitev, ki so se uporabljale za 1999, kot je določeno v Izmenjavi pisem, parafirani 9. novembra 1995.

7. Če bi Ukrajina postala članica Svetovne trgovinske organizacije pred datumom poteka veljavnosti tega sporazuma, se bodo ta sporazum in njegove priloge uporabljali kot upravni dogovor, o čemer se uradno obvesti Svetovno trgovinsko organizacijo, njegove določbe pa se bodo uporabljale v okviru Sporazumov in pravil Svetovne trgovinske organizacije.

8. Hvaležen Vam bom, če boste potrdili, da Vaša vlada sprejema navedeno. V tem primeru ta sporazum v obliki izmenjave pisem začne veljati prvi dan meseca po dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so bili postopki, potrebni za začetek veljavnosti, zaključeni. V vmesnem času se začasno uporablja najdlje do 1. decembra 1999 pod pogoji, ki bodo določeni v Izmenjavi not (glej Dodatek 5)."

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino Vašega pisma in s priloženimi Dodatki.

Sprejmite, Gospod, izraz mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Ukrajine

[1] Leta 1999 je bila ta priloga objavljena v Uradnem listu L 134 z dne 28.5.1999.

--------------------------------------------------

Top