EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999A1223(01)

Izmenjava pisem glede spremembe Prilog k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi

OJ L 332, 23.12.1999, p. 3–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 29 - 66
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 29 - 66
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 29 - 66
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 29 - 66
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 29 - 66
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 29 - 66
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 29 - 66
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 29 - 66
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 29 - 66
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 50 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 50 - 87
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 23 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/exch_let/1999/837/oj

21999A1223(01)Uradni list L 332 , 23/12/1999 str. 0003 - 0039


Izmenjava pisem

glede spremembe Prilog k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi

A. Pismo pristojnega organa Nove Zelandije

Spoštovani g. Coleman,

Nova Zelandija naproša, da se Priloge k Sporazumu, priloženem k Sklepu Sveta 97/132/ES, spremenijo, kakor sledi:

1. v delu A Priloge II se "Ministrstvo za kmetijstvo" nadomesti z "Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo"

2. v Prilogi III se leto "1997" nadomesti z letom "1999"

3. besedilo Prilog V, VIII (del B) in X se nadomesti z besedilom Prilog A, B in C, ki so jih odobrile naše ustrezne službe in so priložene v nadaljevanju.

Prejmite, gospod, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za pristojni organ Nove Zelandije

A. McKenzie

PRILOGA A

"

PRILOGA V

PRIZNANJE SANITARNIH UKREPOV

Da (1) enakovrednost priznana – uporabiti vzorec potrdila o zdravstveni ustreznosti

Da (2) enakovrednost priznana načeloma – nekatere specifična vprašanja je treba še razrešiti – do razrešitve teh vprašanj uporabljati obstoječe certificiranje

Da (3) enakovrednost v obliki izpolnjevanja zahtev uvoznice – uporabiti obstoječe certificiranje

(4) glej različne določbe o certificiranju

NO neocenjeno – začasno uporabiti obstoječe certificiranje

O ocenjevanje v teku – v preučevanju – začasno uporabiti obstoječe certificiranje

[] vprašanja za takojšnjo razrešitev

Ne neenakovredno in/ali potrebna je dodatna ocena. Trgovanje lahko poteka, če izvoznica izpolnjuje zahteve uvoznice.

KK kokošja kuga

BSE bovina spongiformna encefalopatija

C Celzij

Povezava Poglavje 10 točka 10(b) in (c) Priloge I k Direktivi Sveta 92/118/EGS

KPK klasična prašičja kuga

EGL enzootska goveja levkoza

ES/NZ Evropska skupnost/Nova Zelandija

EIA kužna malokrvnost

Enak enakovredno

BG bolezen Gumboro

IBR infekciozni bovini rinotraheitis

IRL Irska

min minuta(-e)

AKK atipična kokošja kuga

Brez brez posebnih pogojev

OIE Mednarodni urad za kužne bolezni

PB predelane živalske beljakovine

PM post mortem

ZVO Znanstveni veterinarski odbor

Stds standard(-i)

VBP vezikularna bolezen prašičev

UHT zelo visoka temperatura

ZK Združeno kraljestvo

Priloga V

(a) Neocenjeno, ocenjevanje v teku, Da (3), Da (2) in Ne = v vmesnem obdobju se uporabljajo obstoječi trgovinski pogoji.

(b) Za ES: živali in živalski proizvodi morajo biti odobreni za trgovino v Skupnosti, razen če ni v besedilu Priloge V navedeno drugače.

(c) Za definicije kratic glej glosar na začetku Priloge.

Blago | Izvozi ES v Novo Zelandijo | Izvozi Nove Zelandije v ES |

Trgovinski pogoji | Enakovrednost | Posebni pogoji | Ukrep | Trgovinski pogoji | Enakovrednost | Posebni pogoji | Ukrep |

Standardi ES | Standardi NZ | Standardi NZ | Standardi ES |

1.Žive živali

—Kopitarji (konji, osli, zebre) | 90/426/EGS 92/260/EGS 93/195/EGS 93/196/EGS 93/197/EGS 94/467/ES | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Ne | NZ oblikuje splošne pogoje ter pregleda zahteve za izolacijo in določene bolezni do decembra 1999 | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 90/426/EGS 92/260/EGS 93/195/EGS 93/196/EGS 93/197/EGS 94/467/ES | Da (3) | Cogginsov test | ES preuči status NZ v zvezi z EIA |

—Govedo | 46/432/EGS 72/462/EGS 90/425/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (2) | BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | NZ oblikuje splošne pogoje ter pregleda zahteve za izolacijo in določene bolezni do decembra 1999 (4) | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 72/462/EGS 93/491/EGS | Da (3) | Zahteve v zvezi z EGL IBR, glej različne določbe o certificiranju (4) | |

—Ovce/koze | 91/68/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Ne | Program za nadzor praskavca po uvozu | NZ/ES obravnavata zadevne programe za nadzor praskavca | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 91/68/EGS | Da (3) | | |

—Jelenjad in srnjad | 92/65/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (2) | | NZ oblikuje splošne pogoje za uvoz iz ES do decembra 1999 | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/65/EGS | Da (3) | | ES oblikuje pogoje za uvoz |

—Prašiči | 46/432/EGS 72/462/EGS 90/425/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno V vmesnem obdobju do nadaljnjih podatkov iz ES o KPK in izdelavi nadaljnjih predpisov o VBP si NZ pridržuje pravico zahtevati serološko testiranje | Še preučiti ES priskrbi podatke o KPK in izdela nov standard za VBP NZ oceni KPK/VBP v treh mesecih od prejema novih podatkov | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 72/462/EGS 93/491/EGS | Da (3) | Bolezen Aujeszkega, glej različne določbe o certificiranju (4) | |

—Psi in mačke | 92/65/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Ne | Zdravljenje proti dirofilariozi Test/zdravljenje leptospiroze Test/zdravljenje trakuljavosti Protokol SZO za steklino | ES predloži podatke o dirofilariozi v ES NZ preuči uvozne pogoje v treh mesecih | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/65/EGS | Ne | Steklina, glej različne določbe o certificiranju (4) | ES preuči priznanje statusa NZ kot proste stekline za trgovinske namene ZK/IRL ponovno ocenita trgovino s hišnimi živalmi |

2.Živa perutnina in valilna jajca

Zdravje živali | 90/539/EGS 93/342/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Ne | Kmetija 30 dni prosta BG V vmesnem obdobju do ocene tveganja za AKK in KK NZ zahteva 30 dni odsotnosti bolezni na regionalni ravni Brez živih cepiv Kmetija prosta Salmonelle enteriditis | NZ opravi oceno tveganja za BG, AKK, KK in Salmonello enteriditisdo decembra 1999 | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 90/539/EGS 93/342/EGS | Da (3) | Salmonela, glej različne določbe o certificiranju (4) | ES opravi oceno tveganja za pomembnejše bolezni perutnine |

3.Seme

—Govedo | 88/407/EGS | Standard NZ za seme | Da (2) | Program testiranja v skladu s standardom NZ za seme in test za mrzlico Q BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | NZ preuči letni test za mrzlico Q do decembra 1999 (4) | Standard NZ za seme | 88/407/EGS 94/577/EGS | Da (3) | Za centre, odobrene za ES, če so vse živali seronegativne za IBR IBR, glej različne določbe o certificiranju (4) | Centre odobri pristojni organ izvoznice in se sporočijo uvoznici |

—Ovce/koze | 92/65/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Ne | Program za nadzor praskavca po uvozu | NZ/ES obravnavata zadevne programe za nadzor praskavca | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/65/EGS | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

—Prašiči | 90/429/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno Odsotnost KPK na regionalni ravni Za VBP, iz centra, v katerem so vsi prašiči iz neokuženih regij, ali prašiči iz okuženih regij s testi pred in po vstopu v center | Še preučiti | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 90/429/EGS 93/199/EGS | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

—Psi | 92/65/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/65/EGS | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

—Jelenjad in srnjad | 92/65/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (3) | | NZ oblikuje splošne pogoje do decembra 1999 | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/65/EGS | Ne | | ES izdela zdravstvena spričevala |

4.Konjsko seme, zarodki in jajčne celice

Zdravje živali | 92/65/EGS 95/307/ES 95/294/ES | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Ne | | NZ oblikuje splošne pogoje za uvoz iz ES do decembra 1999 | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/65/EGS 96/539/ES 96/540/ES | Da (3) | | |

5.Zarodki

Zdravje živali Govedo | 89/556/EGS | Standard NZ za zarodke | Da (2) | Program testiranja v skladu s standardom NZ za zarodke in test za mrzlico Q BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | NZ preuči letni test za mrzlico Q do decembra 1999 (4) | Standard NZ za zarodke | 89/556/EGS 92/471/EGS | Da (2) | Samo za centre, odobrene za ES Ne velja za mikro manipulirane zarodke | Centre odobri pristojni organ izvoznice in se sporočijo uvoznici |

—Ovce/koze | 92/65/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Ne | Program za nadzor praskavca po uvozu | NZ/ES obravnavata zadevne programe za nadzor praskavca | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/65/EGS | Ne | | ES izdela spričevala |

—Prašiči | 92/65/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/65/EGS | NO | Neocenjeno | |

—Jelenjad in srnjad | 92/65/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (3) | | NZ oblikuje splošne pogoje za uvoz iz ES do decembra 1999 | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/65/EGS | Ne | | ES izdela zdravstvena spričevala |

6.Sveže meso: vključuje nepredelano (svežo) kri/kosti/maščobo za prehrano ljudi

Zdravje živali Prežvek-ovalciKopitarji (konji, osli, zebre)Prašiči | 64/432/EGS 72/461/EGS 72/462/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | Zamrzniti ovčja jetra (hidatidne ciste) | ES priskrbi podatke o Echinococcusu | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 72/462/EGS 80/805/EGS | Da (1) | | |

Javno zdravje | 64/433/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | Ovalni žig BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | | Zakon o mesu 1981 | 72/462/EGS | Da (1) | Salmonela, glej različne določbe o certificiranju (4) | |

| Prepovedi v členu 20 72/462/EGS ostanejo v veljavi, dokler ES ne razjasni stanja | NZ je zahtevala preučitev omejitev/prepovedi v členu 20 72/462/EGS, ES preuči stanje |

7.Sveže perutninsko meso

Zdravje živali | 91/494/EGS 94/438/ES | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Ne | Kmetija 30 dni prosta BG Brez uporabljenih živih cepiv Brez mešanja živali z različnih kmetij – navzkrižna okuženost z BG Odsotnost AKK in KK na regionalni ravni | NZ opravi oceno tveganja za BG, AKK in KK do decembra 1999 | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 91/494/EGS 93/342/EGS 94/984/ES | Da (3) | | |

Javno zdravje | 71/118/EGS | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | Ovalni žig | | Zakon o mesu 1981 | 71/118/EGS | NO | Neocenjeno Salmonela, glej različne določbe o certificiranju (4) | Še preučiti |

8.Mesni izdelki

Zdravje živali Sveže meso: Rdeče meso(prežvekovalci/konji)PrašičiGojena divjad PrašičiJelenjad in srnjadKunci | 64/432/EGS 72/461/EGS 80/215/EGS 72/462/EGS 91/495/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | Za živali iz območij, za katera ne veljajo regionalne omejitve | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 72/462/EGS 91/449/EGS 91/495/EGS | Da (1) | | |

Da (2) | Za živali iz območij, za katera veljajo omejitve zaradi bolezni 70 °C 25 minut ali enakovredno | ES priskrbi znanstveno podlago za temperaturo 70 °C v jedru. NZ izdela oceno v treh mesecih po prejemu podatkov | | |

Sveže meso PerutninaGojena in prosto živeča divjad Pernata | 92/118/EGS 80/215/EGS 72/462/EGS 94/438/ES 92/45/EGS 91/495/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (2) | 70 °C/50 minut 80 °C/9 minut ali 100 °C/1 minuto ali enakovredno | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 92/45/EGS 91/495/EGS | Da (3) | | |

Prosto živeča divjad Prašiči | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | KPK, glej različne določbe o certificiranju (4) | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/45/EGS | Da (1) | | |

Da (2) | 70 °C 25 minut ali enakovredno | | |

—Jelenjad in srnjad—Kunci | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | |

Javno zdravje Sveže meso Gojena divjad | 77/99/EGS 91/495/EGS 92/45/EGS 92/118/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | Ovalni žig (sveže meso in gojena divjad) BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | | Zakon o mesu 1981 | 77/99/EGS 92/118/EGS | Da (1) | | |

Prosto živeča divjad | Peterokotni žig (prosto živeča divjad) | | Peterokotni žig (prosto živeča divjad) | |

Sveže meso Perutnina | 92/118/EGS 80/215/EGS 94/438/ES 92/45/EGS 91/495/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | | | Zakon o mesu 1981 | 77/99/EGS 92/118/EGS | NO | Neocenjeno | |

Gojena in prosto živeča divjad Pernata | NO | Neocenjeno | | |

9.Meso gojene divjadi

Zdravje živali Jelenjad in srnjadPrašiči | 72/461/EGS 92/118/EGS 91/495/EGS 64/432/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 91/495/EGS | Da (1) | | |

—Kunci | 91/495/EGS 92/118/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 91/495/EGS | Da (1) | | |

—Drugi kopenski sesalci | 92/118/EGS 91/495/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 91/495/EGS | Da (1) | | |

—Pernata | 92/118/EGS 91/494/EGS 91/495/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Ne | Kmetija 30 dni prosta BG Brez uporabljenih živih cepiv Brez mešanja živali z različnih kmetij – navzkrižna okuženost z BG Odsotnost AKK in KK na regionalni ravni | NZ opravi oceno tveganja za BG, AKK in KK do decembra 1999 | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 91/494/EGS 91/495/EGS | Da (3) | | |

Javno zdravje Kopenski sesalci | 91/495/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | Ovalni žig | | Zakon o mesu 1981 | 91/495/EGS | Da (1) | | |

—Pernata | 91/495/EGS | NO | Neocenjeno | | 91/495/EGS | NO | Neocenjeno | |

10.Meso prosto živeče divjadi

Zdravje živali Jelenjad in srnjadKunci | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/45/EGS | Da (1) | | |

—Prašiči | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | KPK, glej različne določbe o certificiranju (4) | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/45/EGS | Da (1) | | |

Da (2) | 70 °C 25 minut ali enakovredno | | | |

—Drugi divji kopenski sesalci | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/45/EGS | NO | Neocenjeno | ES razjasni status uvoza mesa oposumov |

—Pernata | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | O | Ocenjevanje v teku | NZ opravi oceno tveganja do decembra 1999 | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/45/EGS | Da (3) | | |

Javno zdravje Divji kopenski sesalci | 92/45/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | Peterokotni žig | | Zakon o mesu 1981 | 92/45/EGS | Da (1) | Peterokotni žig | |

—Pernata | 92/45/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | NO | Neocenjeno | | Zakon o mesu 1981 | 92/45/EGS | NO | Neocenjeno | |

11.Ribiški proizvodi za prehrano ljudi (brez živih živali)

Zdravje živali Prosto živeče morske živali | 91/67/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 91/67/EGS | | | |

—Salmonidi (rodov Onchorhynchus, Salmo, Salvelinus) | Da (1) | Sveži/zamrznjeni/predelani – brez glave, škrg, drobovja – brez spolno zrelih rib | | Da (1) | | |

—Drugi salmonidi | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Da (1) | | |

—Druge ribe | Da (1) | Da (1) | | |

—Mehkužci, iglokožci, plaščarji, polži in raki | Da (1) | Da (1) | | |

Proizvodi iz ribogojstva | 91/67/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 91/67/EGS | | | |

Gojene ribe Salmonidi (rodov Onchorhynchus, Salmo, Salvelinus) | Da (1) | Sveži/zamrznjeni/predelani – brez glave, škrg, drobovja – brez spolno zrelih rib | | Da (1) | Brez drobovja – sveži/zamrznjeni/predelani | |

—Drugi salmonidi | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Da (1) | Brez drobovja – sveži/zamrznjeni/predelani | |

—Druge ribe | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Da (1) | | |

Gojeni mehkužci iglokožciraki | Da (1) | Zamrznjeni/predelani | Da (1) | Zamrznjeni/predelani | |

Prosto živeče sladkovodne živali | 91/67/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 91/67/EGS | | | |

—Salmonidi (rodov Onchorhynchus, Salmo, Salvelinus) | Da (1) | Sveži/zamrznjeni/predelani – brez glave, škrg, drobovja – brez spolno zrelih rib | | Da (1) | | |

—Drugi salmonidi | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Da (1) | | |

—Druge ribe | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Da (1) | | |

Sladkovodni raki | Da (1) | Zamrznjeni/predelani | Da (1) | Zamrznjeni/predelani | |

Jajčeca/ikre v hermetično zaprtih kozarcih/pločevinkah | 91/67/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 91/67/EGS | Da (1) | | |

—drugo | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Da (1) | | |

Javno zdravje Ribe Raki | 91/493/EGS | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | | | Zakon o mesu 1981 | 91/493/EGS | Da (1) | | |

Školjke | 91/492/EGS 91/493/EGS | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | | | Zakon o mesu 1981 | 91/492/EGS 91/493/EGS | Da (1) | Da (1) za školjke, vzgojene nad morskim dnom | |

| | Da (3) | Da (3) za školjke, vzgojene na morskem dnu | |

Iglokožci, plaščarji, morski polži | Da (1) | | | Da (1) | | |

Jajčeca/ikre | 91/493/EGS | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | | | Zakon o mesu 1981 | 91/493/EGS | Da (1) | | |

12.Žive ribe, školjke, raki, vključno z jajčeci in gametami

Zdravje živali za prehrano žive ribežive školjkeživi rakidruge vodne živali | 91/67/EGS 95/70/ES | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 91/67/EGS | NO | Neocenjeno | ES razjasni zahteve za spričevala |

Za razplod, gojenje, vzrejo, premeščanje (mehkužci) | | | | | | | | | | |

—Crassostrea gigas | 91/67/EGS 95/70/ES | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 91/67/EGS 95/352/ES | Da (3) | | |

—Druge vrste | 91/67/EGS 93/53/EGS 95/70/ES | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 91/67/EGS | NO | Neocenjeno | |

Javno zdravje Školjke | 91/942/EGS | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | | | Zakon o mesu 1981 | 91/942/EGS | Da (1) | Da (1) za školjke, vzgojene nad morskim dnom | |

| | Da (3) | Da (3) za školjke, vzgojene na morskem dnu | |

—Iglokožci, plaščarji, morski polži | Da (1) | | | Da (1) | | |

—Druge ribe | 91/943/EGS | Da (1) | | | 91/943/EGS | Da (1) | | |

13.Mleko in mlečni proizvodi za prehrano ljudi

Zdravje živali Govedo, vključno z bivoliOvceKoze | 64/432/EGS 92/46/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | ES priskrbi podatke o tveganjih, povezanih z zrelimi siri | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/46/EGS 95/343/ES | Da (1) | | |

Javno zdravje Pasterizirano | 92/46/EGS | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | | | Zakon o mlečni industriji 1952 | 92/46/EGS | Da (1) | | NZ je zahtevala preučitev mleziva in njegovih derivatov ES razjasni stanje |

—Nepasterizirano (samo toplotno obdelano), tj. 62 °C | 92/46/EGS | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | O | Ocenjevanje v teku | NZ preuči postopek toplotne obdelave za uporabo v izdelavi sirov | Zakon o mlečni industriji 1952 | 92/46/EGS | O | Ocenjevanje v teku | NZ je zahtevala preučitev mleziva in njegovih derivatov ES razjasni stanje |

—Surovo mleko | 92/46/EGS | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | O | Ocenjevanje v teku | ES predloži dokument za obravnavo | Zakon o mlečni industriji 1952 | 92/46/EGS | O | Ocenjevanje v teku | NZ je zahtevala preučitev mleziva in njegovih derivatov ES razjasni stanje |

14.Mleko in mlečni proizvodi, ki niso namenjeni za prehrano ljudi

Zdravje živali Govedo, vključno z bivoliOvceKozePasterizirano, UHT ali sterilizirano | 92/118/EGS 64/432/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 95/341/ES | Da (1) | | |

—Nepasterizirano mlezivo in mleko za farmacevtsko uporabo | 92/118/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | O | Ocenjevanje v teku | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS | O | Ocenjevanje v teku | ES razjasni pravno podlago za ta proizvod |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | | Brez | |

15.Mleto meso/mesni pripravki iz svežega mesa – 72/462/EGS

Zdravje živali PrežvekovalciKopitarji (konji, osli, zebre)Prašiči | 64/432/EGS 72/461/EGS 72/462/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 72/462/EGS 80/805/EGS | Da (1) | | |

Javno zdravje | 94/65/ES | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | Ovalni žig BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | | Zakon o mesu 1981 | 94/65/ES | Da (1) | Samo zamrznjeno | NZ je predložila alternativo ES jo preuči |

16.Mesni pripravki iz svežega perutninskega mesa

Zdravje živali | 91/494/EGS 94/438/ES | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Ne | Kmetija 30 dni prosta BG Brez uporabljenih živih cepiv Brez mešanja živali z različnih kmetij – navzkrižna okuženost z BG Odsotnost AKK in KK na regionalni ravni | NZ opravi oceno tveganja za BG, AKK in KK do decembra 1999 | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 91/494/EGS 93/342/EGS 94/984/ES | Da (3) | | |

Javno zdravje | 94/65/ES | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 Zakon o mesu 1981 | Da (1) | Ovalni žig | | Zakon o mesu 1981 | 94/65/ES | NO | Neocenjeno | |

17.Mesni pripravki iz mesa gojene divjadi

Zdravje živali Jelenjad in srnjadPrašiči | 72/461/EGS 92/118/EGS 91/495/EGS 64/432/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 91/495/EGS | Da (1) | | |

—Kunci | 92/118/EGS 91/495/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 91/495/EGS | Da (1) | | |

—Pernata | 92/118/EGS 91/494/EGS 91/495/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Ne | Kmetija 30 dni prosta BG Brez uporabljenih živih cepiv Brez mešanja živali z različnih kmetij – navzkrižna okuženost z BG Odsotnost AKK in KK na regionalni ravni | NZ opravi oceno tveganja za BG, AKK in KK do decembra 1999 | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 91/494/EGS 91/495/EGS | Da (3) | | |

Javno zdravje Kopenski sesalci | 94/65/ES | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | Ovalni žig | | Zakon o mesu 1981 | 94/65/ES | Da (1) | Samo zamrznjeni | NZ je predložila alternativo ES jo preuči |

—Pernata | 94/65/ES | NO | Neocenjeno | | 94/65/ES | NO | Neocenjeno | |

18.Mesni pripravki iz mesa prosto živeče divjadi

Zdravje živali Jelenjad in srnjadKunci | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/45/EGS | Da (1) | | |

—Prašiči | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | KPK, glej različne določbe o certificiranju (4) | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/45/EGS | Da (1) | | |

Da (2) | 70 °C 25 minut ali enakovredno | | | |

—Pernata | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | O | Ocenjevanje v teku | NZ opravi oceno tveganja za BG, AKK in KK do decembra 1999 | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/45/EGS | Da (3) | | |

Javno zdravje Divji kopenski sesalci | 94/65/ES | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | Peterokotni žig | | Zakon o mesu 1981 | 94/65/ES | Da (1) | Samo zamrznjeni | NZ je predložila alternativo ES jo preuči |

—Pernata | 94/65/ES | NO | Neocenjeno | | 94/65/ES | NO | Neocenjeno | |

19.Živalska čreva za prehrano ljudi

Zdravje živali GovedoOvceKozePrašiči | 92/118/EGS 64/432/EGS 72/461/EGS 72/462/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | Ovalni žig | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 94/187/ES | Da (1) | | |

Javno zdravje | 77/99/ES | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | | Zakon o mesu 1981 | 77/99/ES | Da (1) | | |

20.Živalska čreva, ki niso namenjena za prehrano ljudi

Zdravje živali GovedoOvceKozePrašiči | 92/118/EGS 64/432/EGS 72/461/EGS 72/462/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (2) | Omejitve v zvezi s praskavcem Ovalni žig BSE glej različne določbe o certificiranju (4) | NZ ponovno preuči do decembra 1999 | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 49/187/ES | Da (1) | | |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | | Brez | |

21.Kože in krzna

Zdravje živali Kopitarji, razen konjev, oslov in zeber—Kopitarji (konji, osli, zebre)—Drugi sesalci | 92/118/EGS 72/461/EGS 72/462/EGS 64/432/EGS 91/495/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS | Da (1) | | |

NO | Neocenjeno | | Da (1) | | |

—Ratiti (noj, emu, nandu) | 92/118/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | | | | NO | Neocenjeno | |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | | Brez | |

22.Volna in vlakna/dlaka

Zdravje živali Ovce | 92/118/EGS 97/168/ES | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (2) | Samo oprana volna | NZ opravi oceno tveganja do decembra 1999 | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS | Da (1) | | |

—Prežvekovalci in prašiči | NO | Neocenjeno | | Da (1) | | |

—Drugo | NO | Neocenjeno | | Da (1) | | |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | | Brez | |

23A.Hrana za ljubiteljske živali (vključno s predelano), ki vsebuje samo material z nizkim tveganjem

Zdravje živali Člen 5 90/667/EGS | | | | | | | | | | |

Predelana hrana za ljubiteljske živali (sesalci) | 92/118/EGS 90/667/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 94/309/EGS | | | |

—Hermetično zaprti vsebniki | Da (1) | BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | | Da (1) | | |

—Polsuha in suha hrana za ljubiteljske živali | Da (2) | BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) 70 °C 25 minut ali enakovredno. Ne velja za pasje žvečilke | | Da (1) | | |

Predelana hrana za ljubiteljske živali (nesesalci) | | | | | | |

—Hermetično zaprti vsebniki | Da (1) | | | Da (1) | | |

—Polsuha in suha hrana za ljubiteljske živali | | | | | | |

—ribji material | Da (1) | | | Da (1) | | |

—material, ki izvira iz perutnine | Da (2) | 70 °C/50 minut 80 °C/9 minut ali 100 °C/1 minuto ali enakovredno | NZ opravi oceno tveganja za BG, AKK in KK do decembra 1999 | Da (1) | | |

Surova hrana za ljubiteljske živali Za neposredno prehrano | | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | | NO | Neocenjeno | ES preuči uvozne predpise |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | | Brez | |

23B.Predelana hrana za ljubiteljske živali, ki vsebuje predelane živalske beljakovine iz živalskih odpadkov z visokim tveganjem

Zdravje živali Člen 3 90/667/EGS | | | | | | | | | | |

—Sesalci | 92/118/EGS 90/667/EGS 97/735/ES 1999/534/ES | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | Vstop PŽB prežvekovalcev z visokim v NZ prepovedan BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | ES predloži dokument, ki ga NZ preuči | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 90/309/ES | Da (3) | | ES preuči strokovne podlage NZ in odsotnost BSE |

—Nesesalci | 92/118/EGS 90/667/EGS 92/562/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | Da (2) | Toplotna obdelava, kakor je določena v 92/562/EGS | ES preuči strokovne podlage NZ |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | Da (2) | Brez | |

24.Kosti in proizvodi iz kosti za prehrano ljudi – Drugi proizvodi, kakor so opredeljeni v 77/99/EGS

Zdravje živali Sveže meso: Rdeče meso(prežvekovalci/konji)PrašičiGojena divjad PrašičiJelenjad in srnjad | 64/432/EGS 72/461/EGS 80/215/EGS 72/462/EGS 91/495/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | Za živali iz območij, za katera ne veljajo regionalne omejitve | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 72/462/EGS 91/449/EGS 91/495/EGS | Da (1) | | |

Da (2) | Za živali iz območij, za katera veljajo omejitve zaradi bolezni 70 °C 25 minut ali enakovredno | ES priskrbi znanstveno podlago za temperaturo 70 °C v jedru. NZ izdela oceno v treh mesecih po prejemu podatkov | | |

Sveže meso PerutninaGojena divjad in prosto živeča divjad Pernata | 92/118/EGS 80/215/EGS 72/462/EGS 94/438/ES 92/45/EGS 91/494/EGS 91/495/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (2) | 70 °C/50 minut 80 °C/9 minut ali 100 °C/1 minuto ali enakovredno | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 92/45/EGS 91/494/EGS 91/495/EGS | Da (3) | | |

Prosto živeča divjad Prašiči | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | KPK, glej različne določbe o certificiranju (4) | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/45/EGS | Da (1) | | |

Da (2) | 70 °C 25 minut ali enakovredno | | |

—Jelenjad in srnjad | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | |

Javno zdravje Sveže meso Gojena divjad | 77/99/EGS 91/495/EGS 92/45/EGS 92/118/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | Ovalni žig (sveže meso in gojena divjad) BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | | Zakon o mesu 1981 | 77/99/EGS 92/118/EGS | Da (1) | | |

Prosto živeča divjad | Peterokotni žig (prosto živeča divjad) | | Peterokotni žig (prosto živeča divjad) | |

Sveže meso Perutnina | 92/118/EGS 80/215/EGS 94/438/ES 92/45/EGS 91/495/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | | | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | 77/99/EGS 92/118/EGS | NO | Neocenjeno | |

Gojena divjad in prosto živeča divjad Pernata | NO | Neocenjeno | | |

25.Predelane kosti in proizvodi iz kosti, ki niso namenjeni za prehrano ljudi ali živali (predelane kosti za živalske moke, glej predelane beljakovine za krmo)

Zdravje živali | 92/118/EGS 90/667/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | Še preučiti | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 94/446/EGS 97/197/ES | Da (1) | Povezava | Še preučiti |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | | Brez | |

26.Predelane živalske beljakovine za prehrano ljudi – Drugi proizvodi, kakor so opredeljeni v 77/99/EGS

Zdravje živali Sveže meso: Rdeče meso (prežvekovalci/konji)PrašičiGojena divjad PrašičiJelenjad in srnjad | 64/432/EGS 72/461/EGS 72/462/EGS 80/215/EGS 91/495/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | Za živali iz območij, za katera ne veljajo regionalne omejitve | ES priskrbi znanstveno podlago za temperaturo 70 °C v jedru. NZ izdela oceno v treh mesecih po prejemu podatkov | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 72/462/EGS 91/449/EGS 91/495/EGS | Da (1) | | |

Da (2) | Za živali iz območij, za katera veljajo omejitve zaradi bolezni 70 °C 25 minut ali enakovredno | | |

Sveže meso PerutninaGojena divjad in prosto živeča divjad Pernata | 92/118/EGS 80/215/EGS 72/462/EGS 94/438/ES 92/45/EGS 91/494/EGS 91/495/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (2) | 70 °C/50 minut 80 °C/9 minut ali 100 °C/1 minuto ali enakovredno | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 92/45/EGS 91/494/EGS 91/495/EGS | Da (3) | | |

Prosto živeča divjad Prašiči | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | KPK, glej različne določbe o certificiranju (4) | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/45/EGS | Da (1) | | |

Da (2) | 70 °C 25 minut ali enakovredno | | |

—Jelenjad in srnjad | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | |

Javno zdravje Sveže meso Gojena divjad | 77/99/EGS 91/495/EGS 92/45/EGS 92/118/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | Ovalni žig (sveže meso in gojena divjad) BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | Zakon o mesu 1981 | 77/99/EGS 92/118/EGS | Da (1) | | |

Prosto živeča divjad | Peterokotni žig (prosto živeča divjad) | Peterokotni žig (prosto živeča divjad) | |

Sveže meso Perutnina | 92/118/EGS 80/215/EGS 94/438/ES 92/45/EGS 91/495/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | | | Zakon o mesu 1981 | 77/99/EGS 92/118/EGS | NO | Neocenjeno | |

Gojena divjad in prosto živeča divjad Pernata | NO | Neocenjeno | | |

27.Predelane (reciklirane) živalske beljakovine za krmo

Zdravje živali PŽB iz živalskih odpadkov sesalcev | 92/118/EGS 90/667/EGS 97/735/ES 1999/534/ES | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Ne | Vstop PŽB prežvekovalcev z visokim v NZ prepovedan PŽB prežvekovalcev se ne smejo uporabiti v krmi za prežvekovalce BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | ES predloži dokument, ki ga NZ preuči | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 90/667/EGS 92/118/EGS 92/562/EGS | Da (3) | | ES preuči strokovne podlage NZ in odsotnost BSE |

PŽB iz živalskih odpadkov sesalcev z nizkim tveganjem, namenjene za vključitev v hrano za hišne živali | Da (1) | BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | ES preuči možno razširitev odstopanj za kožuharje na NZ | Da (1) | | |

PŽB izključno iz živalskih odpadkov nesesalcev z visokim tveganjem | 92/118/EGS 90/667/EGS 92/562/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | Da (2) | Toplotna obdelava, kakor je določena v 92/562/EGS | ES preuči strokovne podlage NZ |

PŽB iz živalskih odpadkov nesesalcev z nizkim tveganjem | 92/118/EGS 90/667/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | | | | | | |

—ribji material | Da (1) | | | Da (1) | | |

—material, ki izvira iz perutnine | Da (2) | 70 °C/50 minut 80 °C/9 minut ali 100 °C/1 minuto ali enakovredno | NZ opravi oceno tveganja za BG, AKK in KK do decembra 1999 | Da (1) | | |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | | Brez | |

28.Serum iz kopitarjev (konji, osli, zebre)

Zdravje živali | 92/118/EGS 94/143/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 94/143/EGS | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | | Brez | |

29.Kri in proizvodi iz krvi – Drugi proizvodi, kakor so opredeljeni v 77/99/EGS

Zdravje živali Sveže meso: Rdeče meso (prežvekovalci/konji)PrašičiGojena divjad PrašičiJelenjad in srnjad | 64/432/EGS 72/461/EGS 80/215/EGS 72/462/EGS 91/495/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | Za živali iz območij, za katera ne veljajo regionalne omejitve | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 72/462/EGS 91/449/EGS 91/495/EGS | Da (1) | | |

Da (2) | Za živali iz območij, za katera veljajo omejitve zaradi bolezni 70 °C 25 minut ali enakovredno | ES priskrbi znanstveno podlago za temperaturo 70 °C v jedru. NZ izdela oceno v treh mesecih po prejemu podatkov | | |

Sveže meso PerutninaGojena divjad in prosto živeča divjad Pernata | 92/118/EGS 80/215/EGS 72/462/EGS 94/438/ES 92/45/EGS 91/494/EGS 91/495/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (2) | 70 °C/50 minut 80 °C/9 minut ali 100 °C/1 minuto ali enakovredno | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 92/45/EGS 91/494/EGS 91/495/EGS | Da (3) | | |

Prosto živeča divjad Prašiči | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | KPK, glej različne določbe o certificiranju (4) | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/45/EGS | Da (1) | | |

Da (2) | 70 °C 25 minut ali enakovredno | | |

—Jelenjad in srnjad | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | |

Javno zdravje Sveže meso Gojena divjad | 77/99/EGS 91/495/EGS 92/45/EGS 92/118/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | Ovalni žig (sveže meso in gojena divjad) BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | Zakon o mesu 1981 | 77/99/EGS 92/118/EGS | Da (1) | | |

Prosto živeča divjad | Peterokotni žig (prosto živeča divjad) | Peterokotni žig (prosto živeča divjad) | |

Sveže meso Perutnina | 92/118/EGS 80/215/EGS 94/438/ES 92/45/EGS 91/495/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | | | Zakon o mesu 1981 | 77/99/EGS 92/118/EGS | NO | Neocenjeno | |

Gojena divjad in prosto živeča divjad Pernata | NO | Neocenjeno | | |

30.Predelana kri in proizvodi iz krvi (razen seruma iz kopitarjev (konji, osli, zebre)) za farmacevtsko ali tehnično uporabo

Zdravje živali Sveže meso Goveje, ovčje, kozje, prašičje | 92/138/EGS 92/118/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/138/EGS 92/118/EGS | Da (1) | | |

—Kopitarjev (konji, osli, zebre) | 92/138/EGS 92/118/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/138/EGS 92/118/EGS | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

—Perutninsko | 92/138/EGS 92/118/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/138/EGS 92/118/EGS | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | | Brez | |

31.Svinjska mast in topljene maščobe za prehrano ljudi – drugi proizvodi, kakor so opredeljeni v 77/99/EGS

Zdravje živali Sveže meso: Rdeče meso (prežvekovalci/konji)PrašičiGojena divjad PrašičiJelenjad in srnjad | 64/432/EGS 72/461/EGS 80/215/EGS 72/462/EGS 91/495/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | Za živali iz območij, za katera ne veljajo regionalne omejitve | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 72/462/EGS 91/449/EGS 91/495/EGS | Da (1) | | |

Da (2) | Za živali iz območij, za katera veljajo omejitve zaradi bolezni 70 °C 25 minut ali enakovredno | ES priskrbi znanstveno podlago za temperaturo 70 °C v jedru. NZ izdela oceno v treh mesecih po prejemu podatkov | | |

Sveže meso PerutninaGojena divjad in prosto živeča divjad Pernata | 92/118/EGS 80/215/EGS 72/462/EGS 94/438/ES 92/45/EGS 91/494/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (2) | 70 °C/50 minut 80 °C/9 minut ali 100 °C/1 minuto ali enakovredno | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS 92/45/EGS 91/494/EGS 91/495/EGS | Da (3) | | |

Prosto živeča divjad Prašiči | 92/45/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | KPK, glej različne določbe o certificiranju (4) | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/45/EGS | Da (1) | | |

Da (2) | 70 °C 25 minut ali enakovredno | | |

—Jelenjad in srnjad | Da (1) | | | |

Javno zdravje Sveže meso Gojena divjad | 77/99/EGS 91/495/EGS 92/45/EGS 92/118/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | Ovalni žig (sveže meso in gojena divjad) BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | Zakon o mesu 1981 | 77/99/EGS 92/118/EGS | Da (1) | | |

Prosto živeča divjad | Peterokotni žig (prosto živeča divjad) | Peterokotni žig (prosto živeča divjad) | |

Sveže meso Perutnina | 92/118/EGS 80/215/EGS 94/438/ES 92/45/EGS 91/495/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | | | Zakon o mesu 1981 | 77/99/EGS 92/118/EGS | NO | Neocenjeno | |

Gojena divjad in prosto živeča divjad Pernata | NO | Neocenjeno | | |

32.Svinjska mast in topljene maščobe, ki niso namenjene za prehrano ljudi

Zdravje živali | 92/118/EGS 90/667/EGS 72/461/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) Topljene maščobe | Uporaba v krmi za prežvekovalce prepovedana BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS | Da (1) Da (3) | Da (1) za material iz člena 5 90/667/EGS Da (3) za material iz člena 3 90/667/EGS | Es preuči alternativne metode obdelave NZ |

Da (2) Svinjska mast | Sveže perutninsko meso in meso gojene in prosto živeče pernate divjadi, 70 °C/50 minut 80 °C/9 minut ali 100 °C/1 minuto ali enakovredno Sveže meso iz območja z omejitvami: rdeče meso (prežvekovalci/konji/prašiči) in gojena divjad (prašiči/jelenjad in srnjad) in prosto živeča divjad (prašiči) iz držav članic s KPK v zadnjih 30 dneh, 70 °C 25 minut ali enakovredno (4) Uporaba v krmi za prežvekovalce prepovedana | ES priskrbi znanstveno podlago za temperaturo 70 °C v jedru. NZ izdela oceno v treh mesecih po prejemu podatkov | Da (3) |

Da (1) Svinjska mast | Proizvod samo iz svežega mesa, mesa gojene divjadi in prosto živeče divjadi, za katerega je bila predhodno pod rubriko Zdravje živalinavedena oznaka Da (1) Brez mešanja živali z različnih kmetij Uporaba v krmi za prežvekovalce prepovedana (4) | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS | Da (3) |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | | Brez | |

33.Surovine za krmo, farmacevtsko in tehnično uporabo – samo z nizkim tveganjem

Zdravje živali Sveže meso: Gojena divjad PrašičiJelenjad in srnjadProsto živeča divjad PrašičiJelenjad in srnjad | 92/118/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) Proizvod samo iz svežega mesa, mesa gojene divjadi in prosto živeče divjadi, za katerega je bila predhodno pod rubriko Zdravje živalinavedena oznaka Da (1) Uporaba v krmi za prežvekovalce prepovedana (4) | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS | Da (1) | Povezava | ES preuči uvozna pravila za neposredno prehrano |

Sveže meso PerutninaGojena divjad in prosto živeča divjad Pernata | 92/118/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS | NO | Neocenjeno | |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | | Brez | |

34.Čebelarski izdelki – ki niso namenjeni za prehrano ljudi

Zdravje živali | 92/118/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | | Brez | |

35.Lovske trofeje

Zdravje živali Sesalci | 92/118/EGS 72/462/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | Da (1) | | | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS | Da (1) | | |

—Ptice | NO | Neocenjeno | Še preučiti | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | | Brez | |

36.Gnoj

Zdravje živali | 92/118/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 92/118/EGS | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

Javno zdravje | | | | Brez | | | | | Brez | |

37.Med

Zdravje živali | | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

Javno zdravje | 92/118/EGS | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o hrani 1981 | 92/118/EGS | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

38.Žabji kraki

Zdravje živali | | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

Javno zdravje | 92/118/EGS | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | 92/118/EGS | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

39.Polži za prehrano ljudi

Zdravje živali | | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

Javno zdravje | 92/118/EGS | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o hrani 1981 | 92/118/EGS | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

40.Jajčni proizvodi

Zdravje živali | 90/539/EGS | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | 90/539/EGS | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

Javno zdravje | 92/118/EGS 89/437/EGS | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | 92/118/EGS 89/437/EGS | NO | Neocenjeno Salmonela, glej različne določbe o certificiranju (4) | Še preučiti |

41.Želatine za tehnično uporabo in prehrano ljudi

Zdravje živali | | Zakon o biološki varnosti 1993 S 22 | NO | Neocenjeno | Še preučiti | Zakon o biološki varnosti 1993, deli IV, V, VI, VII, VIII | | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

Javno zdravje | 92/118/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 Zakon o zdravju 1956 | NO | Neocenjeno BSE, glej različne določbe o certificiranju (4) | Še preučiti | Zakon o mesu 1981 | 92/118/EGS | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

42A.Horizontalne vsebine

Opredelitve | | | | | | | | | Za "resno nalezljivo bolezen" in "epizootijo" | ES potrdi |

Voda | 80/778/EGS | Zakon o mesu 1981 Zakon o zdravju 1956 | Da (1) | | | Zakon o mesu 1981 | 80/778/EGS | Da (1) | | ES oceni nov predlog NZ za vodni sistem |

Ostanki Nadzor zaostankov Vrste z rdečim mesom | 96/22/ES 96/23/ES | Zakon o mesu 1981 Zakon o hrani 1981 | Da (1) | | | Zakon o mesu 1981 | 96/22/ES 96/23/ES | Da (1) | | |

—Druge vrste | NO | Neocenjeno | Še preučiti | NO | Neocenjeno | Še preučiti |

—Standardi | NO | Neocenjeno (trenutno izven področja uporabe Sporazuma) | Še preučiti | NO | Neocenjeno (trenutno izven področja uporabe Sporazuma) | Še preučiti |

42B. Horizontalne vsebine | Vsebina | Ukrep |

Seznami obratov | Pristojni organ priporoči sezname | Še preučiti |

Seznami trenutno še predpisani | Še preučiti |

Certificiranje | Skladnost potrebnih podatkov | Še preučiti |

Sprememba obstoječih spričeval | NZ je zaprosila, ES preuči |

Načela označevanja zdravstvene ustreznosti | Še preučiti |

Skladnost | Sklep/preglednost | Še preučiti |

Povezava z revizijskim postopkom | Še preučiti |

Nadzor obratov | Veterinarski nadzor | ES razjasni notranje/zunanje zahteve |

43. Različne določbe o certificiranju; opomba (4): Potrdila je treba vnesti v zdravstveno spričevalo (zdravje živali ali javno zdravje)

Vsebina | Določbe o certificiranju |

IBR | Za trgovino z govedom in bikovim semenom iz Nove Zelandije na Dansko, v Avstrijo, na Finsko in Švedsko bo Nova Zelandija izdelala spričevala v skladu s členom 3 Odločbe Komisije 93/42/EGS. Za trgovino z govedom in bikovim semenom iz Nove Zelandije v pokrajino Bolzano (Italija) bo Nova Zelandija izdelala spričevala v skladu s členom 2 Odločbe Komisije 95/109/EGS. To potrdilo bo vneseno v zdravstveno spričevalo. |

Bolezen Aujeszkega | Za trgovino z živimi prašiči iz Nove Zelandije v Veliko Britanijo, na Dansko, v jugozahodno Francijo, Nemčijo, na Finsko, Švedsko, v Avstrijo in Luksemburg bo Nova Zelandija izdelala spričevala v skladu s členom 5 Odločbe Komisije 93/24/EGS ali členom 4 Odločbe Komisije 93/244/EGS. To potrdilo bo vneseno v zdravstveno spričevalo. |

BSE, samo za govedo | Za države z nizko pojavnostjo BSE – veljajo predpisi OIE.Za države z visoko pojavnostjo BSE NZ priznava Odločbo Sveta 98/256/ES.NZ oceni prihodnjo spremembo 98/256/ES v treh mesecih (maksimalno), potem ko je ES predložila zadevne znanstvene podatke. |

KPK, samo za divje prašiče | Za trgovino iz ES v NZ pristojni organ države članice potrdi, da proizvodi izhajajo iz območij, prostih KPK pri populaciji divjih prašičev v preteklih 60 dneh. To potrdilo bo vneseno v zdravstveno spričevalo. |

Steklina | Za trgovino iz Nove Zelandije v ZK, na Irsko in Švedsko. Pri mačkah in psih je možno zahtevati karanteno po uvozu in/ali cepljenje in/ali serološko testiranje. |

Barve za veterinarski žig | Direktiva 94/36/ES predpisuje barve, ki se lahko uporabijo za veterinarske žige. |

Salmonela | Za trgovino iz Nove Zelandije na Švedsko in Finsko. Nova Zelandija bo izdelala spričevala v skladu z Odločbo Komisije 95/409/ES (sveža teletina, govedina in prašičje meso), Odločbo Sveta 95/410/ES (živa perutnina za zakol), Odločbo Sveta 95/411/ES (sveže perutninsko meso), Odločbo Komisije 95/160/ES (perutnina za vzrejo in dan stari piščanci), Odločbo Komisije 95/161/ES (kokoši nesnice) in Odločbo Komisije 95/168/ES (jedilna jajca za prehrano ljudi).Za sveže meso, kakor je opredeljeno v Direktivi Sveta 72/462/EGS, namenjeno za pasterizacijo, sterilizacijo ali za obdelavo z enakovrednim učinkom, potrdilo ni potrebno. |

"

PRILOGA B

"PRILOGA VIII, del B

B. INŠPEKCIJSKE PRISTOJBINE

I. Za Novo Zelandijo

Ministrstvo za Kmetijstvo in gozdarstvo

Za Novo Zelandijo so mejne inšpekcijske pristojbine določene v Uredbah o biološki varnosti (stroški) iz leta 1993.

Predpisane pristojbine so:

Kontrola dokumentov

Pregled dokumentov: 28,70 NZD na pošiljko

Fizična kontrola

(a) Pregledi pošiljk živalskih proizvodov: 57,40 NZD na pošiljko

(b) Žive živali

bodisi neposredno ocarinjenje živali: 28,70 NZD na pošiljko; ali veterinarski pregled živali v prehodnem objektu (karanteni): 96,10 NZD (na uro)

Ministrstvo za zdravstvo

Pristojbine se ne plačajo za vse zdravstvene dejavnosti. Če pristojbina ni določena, velja splošno pravilo, da se v primeru tveganja za zdravje povrnejo dejanski stroški analiz.

Za sektorje, za katere so bile pristojbine določene:

1. Uredbe o hrani iz leta 1984: 200 NZD za analizo,

2. Uredbe o hrani (pristojbine in dajatve) iz leta 1997

- dovoljenje za večkratno sprostitev v promet:

urna postavka (v enotah 15 minut) plus 0,62 NZD na km prek 40 km. Urna postavka je 73,12 NZD v običajnem delovnem času, 109,68 NZD za vsako uro zunaj običajnega delovnega časa ob dnevih, ki niso zakonski prazniki, in 146,25 NZD za vsako uro ob zakonskem prazniku.

- ocarinjenje:

33,75 NZD na dobavitelja/postavko. Ta se zniža na 22,50 NZD, če se uporablja sistem elektronskega prenosa podatkov.

II. Za Skupnost

Inšpekcijske pristojbine za pošiljke se zaračunavajo na pavšalni osnovi:

Žive živali: 5 EUR/t

Živalski proizvodi: 1,5 EUR/t

Najmanjši znesek 30 EUR in najvišji znesek 350 EUR na pošiljko, razen kjer so dejanski stroški višji od tega najvišjega zneska."

PRILOGA C

"

PRILOGA X

TOČKE ZA STIKE

Za Novo Zelandijo

Group Director - Food Assurance Authority

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 2526

Wellington

New Zealand

Tel.: (64) 4 474 4125

Faks (64) 4 474 4240

Group Director - Biosecurity Authority

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 2526

Wellington

New Zealand

Tel.: (64) 4 474 4128

Faks (64) 4 498 9888

Drugi pomembni stiki:

Director - Animal products

Tel.: (64) 4 474 4179

Faks (64) 4 474 4240

Director - Dairy and Plant Products

Tel.: (64) 4 474 4191

Faks (64) 4 474 4240

Director - Animal Biosecurity

Tel.: (64) 4 474 4100

Faks (64) 4 498 9888

Manager, Food and Nutrition, Public Health Group

Tel.: (64) 4 496 2000

Faks (64) 4 496 2340

Za Evropsko skupnost

Direktor

Direktorat E: Javno zdravje, zdravje živali in rastlin

Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov

Evropska komisija

Rue de la Loi/Wetstraat 86, Room 8/53

Bruselj,Belgija

Tel.: (32) 2 295 6838

Faks (32) 2 296 4286

"

B. Pismo Komisije

Bruselj, 26. oktobra 1999

Spoštovani dr. McKenzie

Želel bi potrditi strinjanje Komisije s predlogom, navedenem v pismu z dne 18. oktobra 1999 pristojnega organa Nove Zelandije, o spremembi Prilog k Sporazumu, priloženem k Sklepu Sveta 97/31/EGS.

To izmenjavo pisem bomo predložili v odobritev pristojnemu organu Evropske skupnosti.

Prejmite, gospod, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

R. Coleman

--------------------------------------------------

Top