Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998D0709(19)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 102/97 z dne 15. decembra 1997 o spremembi Protokola 47 k Sporazumu EGP o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom

OJ L 193, 9.7.1998, p. 62–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 003 P. 74 - 75
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 003 P. 74 - 75
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 003 P. 74 - 75
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 003 P. 74 - 75
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 003 P. 74 - 75
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 003 P. 74 - 75
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 003 P. 74 - 75
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 003 P. 74 - 75
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 003 P. 74 - 75
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 161 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 161 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 091 P. 60 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/102(3)/oj

21998D0709(19)Uradni list L 193 , 09/07/1998 str. 0062 - 0063


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 102/97

z dne 15. decembra 1997

o spremembi Protokola 47 k Sporazumu EGP o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker se je Protokol 47 k Sporazumu spremenil s Sklepom št. 46/97 Skupnega odbora EGP [1];

ker je treba več aktov Skupnosti o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Priloga 1 k Protokol 47 k Sporazumu se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila Uredbe (ES) št. 1128/96, Uredbe (ES) št. 1426/96, Uredbe (ES) št. 1427/96, Uredbe (ES) št. 1428/96, Uredbe (ES) št. 1429/96, Uredbe (ES) št. 1592/96 in Uredbe (ES) št. 1915/96 v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 16. decembra 1997 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 15. decembra 1997

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 290, 23.10.1997, str. 32.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Priloga 1 k Protokolu 47 k Sporazumu EGP o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom se spremeni na naslednji način:

1. V točki 15 (Uredba Sveta (EGS) št. 822/87) se vstavi naslednja alinea:

"— 396 R 1592: Uredba Sveta (ES) št. 1592/96 z dne 30. julija 1996 (UL L 206, 16.8.1996, str. 31)."

2. V točki 16 (Uredba Sveta (EGS) št. 823/87) se vstavi naslednja alinea:

"— 396 R 1426: Uredba Sveta (ES) št. 1426/96 z dne 26. junija 1996 (UL L 184, 24.7.1996, str. 1)."

3. V točki 19 (Uredba Sveta (EGS) št. 4252/88) se vstavi naslednja alinea:

"— 396 R 1594: Uredba Sveta (ES) št. 1594/96 z dne 30. julija 1996 (UL L 206, 16.8.1996, str. 35)."

4. V točki 22 (Uredba Sveta (EGS) št. 2392/89) se vstavi naslednja alinea:

"— 396 R 1427: Uredba Sveta (ES) št. 1427/96 z dne 26. junija 1996 (UL L 184, 24.7.1996, str. 3)."

5. V točki 38 (Uredba Sveta (EGS) št. 2332/92) se vstavijo naslednje alinee:

"— 396 R 1428: Uredba Sveta (ES) št. 1428/96 z dne 26.6.1996 (UL L 184, 24.7.1996, str. 7),

— 396 R 1429: Uredba Sveta (ES) št. 1429/96 z dne 26. junija 1996 (UL L 184, 24.7.1996, str. 9),

— 396 R 1594: Uredba Sveta (ES) št. 1594/96 z dne 30. julija 1996 (UL L 206, 16.8.1996, str. 35)."

6. V točki 42c (Uredba Komisije (ES) št. 554/95) se vstavi naslednja alinea:

"— 396 R 1915: Uredba Komisije (ES) št. 1915/96 z dne 3. oktobra 1996 (UL L 252, 4.10.1996, str. 10)."

7. Za točko 42c (Uredba Komisije (ES) št. 554/95) se vstavi naslednja točka:

"42d. 396 R 1128: Uredba Sveta (ES) št. 1128/96 z dne 24. junija 1996 o določitvi podrobnih pravil za rezanje namiznega vina v Španiji (UL 150, 25.6.1996, str. 13)."

--------------------------------------------------

Top