Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998D0604(04)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 83/97 z dne 31. oktobra 1997 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

OJ L 160, 4.6.1998, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 003 P. 43 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 003 P. 43 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 003 P. 43 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 003 P. 43 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 003 P. 43 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 003 P. 43 - 44
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 003 P. 43 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 003 P. 43 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 003 P. 43 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 091 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/83(2)/oj

21998D0604(04)Uradni list L 160 , 04/06/1998 str. 0040 - 0041


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 83/97

z dne 31. oktobra 1997

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga XIII k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 18/97 Skupnega odbora EGP z dne 24. marca 1997 [1];

ker je Direktivo Komisije 97/15/ES z dne 25. marca 1997 o sprejetju Eurocontrolovih standardov in spremembi Direktive Sveta 93/65/EGS o opredelitvi in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nakup opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa [2] treba vključiti v Sporazum;

ker je prilagoditev (a) k Direktivi Sveta 93/65/EGS v Prilogi XIII k Sporazumu treba spremeniti -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 66c (Direktiva Sveta 93/65/EGS) v Prilogi XIII k Sporazumu se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

— 397 L 0015: Direktivo Komisije 97/15/ES z dne 25. marca 1997 (UL L 95, 10.4.1997, str. 16)."

.

Člen 2

Prilagoditev (a) v točki 66c (Direktiva Sveta 93/65/EGS) v Prilogi XIII k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

"(a) seznam v Prilogi II se dopolni z naslednjim besedilom:

Norveška

Luftfartsverket

Postboks 8124 Dep

N-0032 Oslo

Oslo Lufthavn A/S

Postboks 100

N-2060 Gardermoen."

Člen 3

Besedili Direktive Komisije 97/15/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 1. novembra 1997 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 31. oktobra 1997

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 182, 10.7.1997, str. 52.

[2] UL L 95, 10.4.1997, str. 16.

--------------------------------------------------

Top