Help Print this page 

Document 21998D0205(10)

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 69/97 z dne. 4. oktobra 1997 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 30, 5.2.1998, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 324 - 324
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 324 - 324
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 324 - 324
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 324 - 324
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 324 - 324
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 324 - 324
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 324 - 324
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 324 - 324
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 324 - 324
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 85 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 85 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 80 - 80

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/69(2)/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 04/10/1997
  • Date of effect: 01/11/1997; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 04/10/1997; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

21998D0205(10)Uradni list L 030 , 05/02/1998 str. 0041 - 0041


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 69/97

z dne 4. oktobra 1997

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga XIII k Sporazumu spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 23/97 z dne 30. aprila 1997 [1];

ker je Uredbo Sveta (ES) št. 543/97 z dne 17. marca 1997 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1107/70 o dodeljevanju pomoči v železniškem in cestnem prevozu ter prevozu po notranjih plovnih poteh [2] treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 11 (Uredba Sveta (EGS) št. 1107/70) v Prilogi XIII k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 397 R 0543: Uredba Sveta (ES) št. 543/97 z dne 17. marca 1997 (UL L 84, 26.3.1997, str. 6)."

.

Člen 2

Besedili Uredbe Sveta (ES) št. 543/94 v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. novembra 1997 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma. Uporablja se od 1. januarja 1996.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 4. oktobra 1997

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 242, 2.9.1997, str. 70.

[2] UL L 84, 26.3.1997, str. 6.

--------------------------------------------------

Top