Help Print this page 

Document 21997D1120(03)

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 53/97 z dne 31. julija 1997 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 316, 20.11.1997, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 305 - 305
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 305 - 305
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 305 - 305
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 305 - 305
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 305 - 305
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 305 - 305
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 305 - 305
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 305 - 305
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 305 - 305
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 66 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 66 - 66
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 78 - 78

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/53(2)/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 31/07/1997
  • Date of effect: 01/08/1997; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 31/07/1997; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

21997D1120(03)Uradni list L 316 , 20/11/1997 str. 0015 - 0015


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 53/97

z dne 31. julija 1997

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 14/97 Skupnega odbora EGP z dne 24. marca 1997 [1];

ker je treba Direktivo Komisije 96/11/EGS z dne 5. marca 1996 o spremembi Direktive 90/128/EGS o plastičnih materialih in izdelkih, ki so namenjeni za prihajanje v stik z živili, [2] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 52 (Direktiva Komisije 90/128/EGS) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 396 L 0011: Direktiva Komisije 96/11/EGS z dne 5. marca 1996 (UL L 61, 12.3.1996, str. 26)."

.

Člen 2

Besedili Direktive Komisije 96/11/EGS v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. avgusta 1997 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 31. julija 1997

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 182, 10.7.1997, str. 46.

[2] UL L 61, 12.3.1996, str. 26.

--------------------------------------------------

Top