EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997D1002(04)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 36/97 z dne 29. maja 1997 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

OJ L 270, 2.10.1997, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 285 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 285 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 285 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 285 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 285 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 285 - 285
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 285 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 285 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 285 - 285
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 46 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 46 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 055 P. 55 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/36(2)/oj

21997D1002(04)Uradni list L 270 , 02/10/1997 str. 0024 - 0024


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 36/97

z dne 29. maja 1997

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu Sporazum, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga XX k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 47/96 Skupnega odbora EGP [1];

ker je treba Odločbo Komisije 96/511/ES z dne 29. julija 1996 o vprašalnikih, predvidenih v direktivah Sveta 80/779/EGS, 82/884/EGS, 84/360/EGS in 85/203/EGS [2], vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 2aa (Odločba Komisije 94/741/ES) Priloge XX k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

"2ab. 396 D 0511: Odločba Komisije 96/511/ES z dne 29. julija 1996 o vprašalnikih, predvidenih v direktivah Sveta 80/779/EGS, 82/884/EGS, 84/360/EGS in 85/203/EGS (UL L 213, 22.8.1996, str. 16)."

Člen 2

Besedili Odločbe 96/511/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. junija 1997 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 29. maja 1997

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

C. Day

[1] UL L 291, 14.11.1996, str. 41.

[2] UL L 213, 22.8.1996, str. 16.

--------------------------------------------------

Top