EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A0814(01)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Turčijo o prilagoditvi režima za uvoz paradižnikovega koncentrata s poreklom iz Turčije v Skupnost

OJ L 224, 14.8.1997, p. 5–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 353 - 358
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 353 - 358
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 353 - 358
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 353 - 358
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 353 - 358
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 353 - 358
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 353 - 358
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 353 - 358
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 353 - 358
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 138 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 138 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 108 - 113

In force

21997A0814(01)Uradni list L 224 , 14/08/1997 str. 0005 - 0010


Sporazum v obliki izmenjave pisem

med Evropsko skupnostjo in Turčijo o prilagoditvi režima za uvoz paradižnikovega koncentrata s poreklom iz Turčije v Skupnost

A. Pismo Skupnosti

Spoštovani,

V čast mi je sklicevati se na posvetovanja med turškimi oblastmi in Evropsko komisijo o režimu za uvoz paradižnikovega koncentrata s poreklom iz Turčije v Skupnost.

Ta posvetovanja so potekala v okviru kmetijskih pogajanj, ki jih predvideva resolucija z dne 6. marca 1995 Pridružitvenega sveta ES-Turčija. Pogodbenici sta se strinjali, da novi splošni sporazum v letu 1997 še ne more začeti veljati. Da bi se do začetka veljavnosti navedenega splošnega sporazuma izognili resnim motnjam na trgu Skupnosti s paradižnikovim koncentratom, je bilo dogovorjeno, da se začetek veljavnosti novega režima za zadevne izdelke prenese na zgodnejši termin.

Ne glede na Sklep št. 1/80 Pridružitvenega sveta je bilo dogovorjeno naslednje:

(a) Tarifna kvota, izvzeta od carine, ki zajema 15000 ton paradižnikovega koncentrata iz oznak KN 20029031, 20029039, 20029091 in 20029099 s poreklom iz Turčije, se odpre za obdobje od 1. septembra do 31. decembra 1997;

Vendar pa skupna letna količina za uvoz paradižnikovega koncentrata s poreklom iz Turčije v Skupnost, ki je upravičena do izvzetja od carine, za leto 1997 ne sme presegati 30000 ton. Če se izkaže, da je količina, ki je v prvi polovici leta 1997 uvožena brez carine, večja od 15000 ton, si Skupnost pridrži pravico, da predvideno kvoto 15000 ton temu primerno prilagodi.

(b) Tarifna kvota, izvzeta od carine, ki zajema 15000 ton paradižnikovega koncentrata iz oznak KN 20029031, 20029039, 20029091 in 20029099 s poreklom iz Turčije, se od leta 1998 dalje odpre za obdobje od 1. januarja do 30. junija vsako leto.

(c) Tarifna kvota, izvzeta od carine, ki zajema 15000 ton paradižnikovega koncentrata iz oznak KN 20029031, 20029039, 20029091 in 20029099 s poreklom iz Turčije, se od leta 1998 dalje odpre za obdobje od 1. julija do 31. decembra vsako leto.

(d) Zgornje količine se nanašajo na vsebnost suhe snovi od 28 do 30 mas. %. Uvožene količine z drugačno vsebnostjo se popravijo s pomočjo koeficientov, naštetih v prilogi.

Kar zadeva paradižnikov koncentrat, ta sporazum nadomesti odstavek 3 izmenjave pisem z 20. januarja 1981 med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Turčijo glede člena 3(3) Sklepa št. 1/80 Pridružitvenega sveta ter izmenjavo pisem z dne 26. novembra 1981 o izvajanju odstavka 3 prej navedene izmenjave pisem.

Veljati začne z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbenici. Uporabljati se začne 1. septembra 1997.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Za Svet Evropske unije

PRILOGA

Paradižnikov koncentrat: korekcijski koeficienti

Vsebnost suhe snovi v mas. % | Koeficienti |

enako ali več kot: | toda manj kot: |

12 | 14 | 0,44828 |

14 | 16 | 0,51724 |

16 | 18 | 0,58621 |

18 | 20 | 0,65517 |

20 | 22 | 0,72414 |

22 | 24 | 0,7931 |

24 | 26 | 0,86207 |

26 | 28 | 0,93103 |

28 | 30 | 1 |

30 | 32 | 1,06897 |

32 | 34 | 1,13793 |

34 | 36 | 1,20689 |

36 | 38 | 1,27586 |

38 | 40 | 1,34483 |

40 | 42 | 1,41379 |

42 | 93 | 1,44828 |

93 | 100 | 3,32759 |

B. Pismo Turčije

Spoštovani,

V čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"V čast mi je sklicevati se na posvetovanja med turškimi oblastmi in Evropsko komisijo o režimu za uvoz paradižnikovega koncentrata s poreklom iz Turčije v Skupnost.

Ta posvetovanja so potekala v okviru kmetijskih pogajanj, ki jih predvideva resolucija z 6. marca 1995 Pridružitvenega sveta ES-Turčija. Pogodbenici sta se strinjali, da novi splošni sporazum v letu 1997 še ne more začeti veljati. Da bi se do začetka veljavnosti navedenega splošnega sporazuma izognili resnim motnjam na trgu Skupnosti s paradižnikovim koncentratom, je bilo dogovorjeno, da se začetek veljavnosti novega režima za zadevne izdelke prenese na zgodnejši termin.

Ne glede na Sklep št. 1/80 Pridružitvenega sveta je bilo dogovorjeno naslednje:

(a) Tarifna kvota, izvzeta od carine, ki zajema 15000 ton paradižnikovega koncentrata iz oznak KN 20029031, 20029039, 20029091 in 20029099 s poreklom iz Turčije, se odpre za obdobje od 1. septembra do 31. decembra 1997.

Vendar pa skupna letna količina za uvoz paradižnikovega koncentrata s poreklom iz Turčije v Skupnost, ki je upravičena do izvzetja od carine, za leto 1997 ne sme presegati 30000 ton. Če se izkaže, da je količina, ki je v prvi polovici leta 1997 uvožena brez carine, večja od 15000 ton, si Skupnost pridrži pravico, da predvideno kvoto 15000 ton temu primerno prilagodi.

(b) Tarifna kvota, izvzeta od carine, ki zajema 15000 ton paradižnikovega koncentrata iz oznak KN 20029031, 20029039, 20029091 in 20029099 s poreklom iz Turčije, se od leta 1998 dalje odpre za obdobje od 1. januarja do 30. junija vsako leto.

(c) Tarifna kvota, izvzeta od carine, ki zajema 15000 ton paradižnikovega koncentrata iz oznak KN 20029031, 20029039, 20029091 in 20029099 s poreklom iz Turčije, se od leta 1998 dalje odpre za obdobje od 1. julija do 31. decembra vsako leto.

(d) Zgornje količine se nanašajo na vsebnost suhe snovi od 28 do 30 mas. %. Uvožene količine z drugačno vsebnostjo se popravijo s pomočjo koeficientov, naštetih v prilogi.

Kar zadeva paradižnikov koncentrat, ta sporazum nadomesti odstavek 3 izmenjave pisem z dne 20. januarja 1981 med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Turčijo glede člena 3(3) Sklepa št. 1/80 Pridružitvenega sveta ter izmenjavo pisem z dne 26. novembra 1981 o izvajanju odstavka 3 prej navedene izmenjave pisem.

Veljati začne z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbenici. Uporabljati se začne 1. septembra 1997.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z vsebino tega pisma."

"

PRILOGA

Paradižnikov koncentrat: korekcijski koeficienti

Vsebnost suhe snovi v mas. % | Koeficienti |

enako ali več kot: | toda manj kot: |

12 | 14 | 0,44828 |

14 | 16 | 0,51724 |

16 | 18 | 0,58621 |

18 | 20 | 0,65517 |

20 | 22 | 0,72414 |

22 | 24 | 0,7931 |

24 | 26 | 0,86207 |

26 | 28 | 0,93103 |

28 | 30 | 1 |

30 | 32 | 1,06897 |

32 | 34 | 1,13793 |

34 | 36 | 1,20689 |

36 | 38 | 1,27586 |

38 | 40 | 1,34483 |

40 | 42 | 1,41379 |

42 | 93 | 1,44828 |

93 | 100 | 3,32759 |

"

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Sprejmite prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja

Za vlado Turčije

Hecho en Bruselas, el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjerde august nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierten August neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Αυγούστου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the fourth day of August in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì quattro agosto millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierde augustus negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em quatro de Agosto de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä elokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den fjärde augusti nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de TurquíaPå vegne af den tyrkiske regeringFür die Regierung der TürkeiΓια την κυβέρνηση της ΤουρκίαςFor the Government of TurkeyPour le gouvernement de la TurquiePer il governo della TurchiaVoor de Regering van TurkijePelo Governo da TurquiaTurkin hallituksen puolestaPå den turkiska regeringens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top