EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D1114(05)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 38/96 z dne 5. julija 1996 o spremembi Priloge I (veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

OJ L 291, 14.11.1996, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 79 - 79
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 79 - 79
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 79 - 79
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 79 - 79
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 79 - 79
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 79 - 79
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 79 - 79
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 79 - 79
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 79 - 79
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 055 P. 137 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 055 P. 137 - 137
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 42 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/38(2)/oj

21996D1114(05)Uradni list L 291 , 14/11/1996 str. 0035 - 0035


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 38/96

z dne 5. julija 1996

o spremembi Priloge I (veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga I k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 32/96 Skupnega odbora EGP z dne 5. junija 1996 [1];

ker je Direktivo Komisije 95/11/ES z dne 4. maja 1995 o spremembi Direktive Sveta 87/153/EGS o določitvi smernic za ocenjevanje dodatkov v prehrani živali [2] treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 2 (Direktiva Sveta 87/153/EGS) v poglavju II Priloge I k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 395 L 0011: Direktiva Komisije 95/11/ES z dne 4. maja 1995 (UL L 106, 11.5.1995, str. 23)."

Člen 2

Besedili Direktive 95/11/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. septembra 1996 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 5. julija 1996

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Benavides

[1] UL L 237, 19.9.1996, str. 43.

[2] UL L 106, 11.5.1995, str. 23.

--------------------------------------------------

Top