Help Print this page 

Document 21996D1003(01)

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 56/95 z dne 18. julija 1995 o uporabi Sklepov št. 11 do 23/95 tudi za kneževino Lihtenštajn
  • In force
OJ L 251, 3.10.1996, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 57 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 57 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 57 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 57 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 57 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 57 - 57
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 57 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 57 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 57 - 57
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 055 P. 115 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 055 P. 115 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 048 P. 17 - 17

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/56(2)/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/07/1995
  • Date of effect: 01/05/1995; uporaba glej člen 2
  • Date of effect: 01/11/1995; začetek veljavnosti glej člen 2
  • Date of signature: 18/07/1995; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Text

21996D1003(01)Uradni list L 251 , 03/10/1996 str. 0026 - 0026


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 56/95

z dne 18. julija 1995

o uporabi Sklepov št. 11 do 23/95 tudi za kneževino Lihtenštajn

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je Sporazum, kakor je nazadnje spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 10/95 [1], začel veljati za kneževino Lihtenštajn 1. maja 1995 na podlagi Sklepa Sveta EGP št. 1/95 [2],

ker je treba tudi skleniti, da se Sklepi št. 11 do 23/95 Skupnega odbora EGP, sprejeti dne 24. februarja, 5. ali 28. aprila 1995, uporabljajo za Lihtenštajn,

ker uporaba teh sklepov za Lihtenštajn ne zahteva dodatne prilagoditve -

SKLENIL:

Člen 1

Sklepi št. 11 do 23/95 se uporabljajo za Lihtenštajn.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. novembra 1995 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma. Uporablja se od 1. maja 1995.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 18. julija 1995

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Berg

[1] UL L 47, 2.3.1995, str. 30.

[2] UL L 86, 20.4.1995, str. 58.

--------------------------------------------------

Top