EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0725(04)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 25/96 z dne 26. aprila 1996 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

OJ L 186, 25.7.1996, p. 77–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 28 - 28
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 28 - 28
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 28 - 28
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 28 - 28
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 28 - 28
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 28 - 28
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 28 - 28
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 28 - 28
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 28 - 28
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 055 P. 86 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 055 P. 86 - 86
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 28 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/25(2)/oj

21996D0725(04)Uradni list L 186 , 25/07/1996 str. 0077 - 0077


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 25/96

z dne 26. aprila 1996

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga I k Sporazumu nazadnje spremenjena s Sklepom št. 4/95 Skupnega odbora EGP [1];

ker je Direktivo Komisije 94/50/ES z dne 31. oktobra 1994 o spremembi Direktive Sveta 70/524/EGS o dodatkih v krmi [2] treba vključiti v Sporazum;

ker je Direktivo Komisije 94/77/ES z dne 20. decembra 1994 o spremembi Direktive Sveta 70/524/EGS o dodatkih v krmi [3] treba vključiti v Sporazum;

ker je Direktivo Komisije 95/37/ES z dne 18. julija 1995 o spremembi Direktive Sveta 70/524/EGS o dodatkih v krmi [4] treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 1 (Direktiva Sveta 70/524/EGS) v poglavju II Priloge I k Sporazumu se dodajo naslednje alinee:

"— 394 L 0050: Direktiva Komisije 94/50/ES z dne 31. oktobra 1994 (UL L 297, 18.11.1994, str. 27),

— 394 L 0077: Direktiva Komisije 94/77/ES z dne 20. decembra 1994 (UL L 350, 31.12.1994, str. 113),

— 395 L 0037: Direktiva Komisije 95/37/ES z dne 18. julija 1995 (UL L 172, 22.7.1995, str. 21)."

Člen 2

Besedila Direktiv Komisije 94/50/ES, 94/77/ES in 95/37/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. maja 1996 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 26. aprila 1996

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Benavides

[1] UL L 47, 2.3.1995, str. 24.

[2] UL L 297, 18.11.1994, str. 32.

[3] UL L 350, 31.12.1994, str. 113.

[4] UL L 172, 22.7.1995, str. 21.

--------------------------------------------------

Top