Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0613(05)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 41/95 z dne 22. junija 1995 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 140, 13.6.1996, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 7 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 7 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 7 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 7 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 7 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 7 - 7
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 7 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 7 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 7 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 055 P. 65 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 055 P. 65 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 18 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/41(2)/oj

21996D0613(05)Uradni list L 140 , 13/06/1996 str. 0037 - 0037


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 41/95

z dne 22. junija 1995

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 17/95 Skupnega odbora EGP z dne 24. februarja 1995 [1];

ker je treba Direktivo Komisije 94/78/ES z dne 21. decembra 1994, ki prilagaja Direktivo Sveta 78/549/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o okrovih koles motornih vozil [2] tehničnemu napredku, vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 38 (Direktiva Sveta 78/549/EGS) v poglavju I Priloge II k Sporazumu se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena s:

— 394 L 0078: Direktiva Komisije 94/78 z dne 21. decembra 1994 (UL L 354, 31.12.1994, str. 10)."

.

Člen 2

Besedila Direktive Komisije 94/78/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. julija 1995 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 22. junija 1995

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Benavides

[1] UL L 83, 13.4.1995, str. 48.

[2] UL L 354, 31.12.1994, str. 10.

--------------------------------------------------

Top