Help Print this page 

Document 21996D0425(01)

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 4/96 z dne 29. februarja 1996 o spremembi Protokola 47 k Sporazumu EGP o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom
  • In force
OJ L 102, 25.4.1996, p. 45–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 307 - 309
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 307 - 309
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 307 - 309
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 307 - 309
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 307 - 309
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 307 - 309
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 307 - 309
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 307 - 309
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 307 - 309
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 055 P. 35 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 055 P. 35 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 090 P. 91 - 93

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/4(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 29/02/1996
  • Date of effect: 01/01/1001
  • Date of effect: 01/03/1996; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 29/02/1996; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

21996D0425(01)Uradni list L 102 , 25/04/1996 str. 0045 - 0047


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 4/96

z dne 29. februarja 1996

o spremembi Protokola 47 k Sporazumu EGP o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker se je Protokol 47 k Sporazumu spremenil s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 1/95 [1];

ker je treba prilagoditve Uredbe Sveta (EGS) 823/87 z dne 16. marca 1987 o določitvi posebnih določb, ki se nanašajo na kakovostno vino, pridelano na določenih pridelovalnih območjih, (EGS) št. 2392/89 z dne 24. julija 1989 o določitvi splošnih pravil za opis in predstavitev vina in grozdnega mošta in (EGS) št. 2333/92 z dne 13. julija 1992 o določitvi splošnih pravil za opis in predstavitev penečega vina in gazečega penečega vina iz Poglavja V.B.VII, točke 3, 6 in 9 Priloge I k Aktu o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in prilagoditve Pogodb, na katerih temelji Evropska unija [2], vključiti v Sporazum;

ker je treba Uredbo Komisije (ES) št. 2733/94 z dne 9. novembra 1994 o pooblastitvi Združenega kraljestva, da dovoli dodatno povečanje vsebnosti alkohola v nekaterih namiznih vinih in kakovostnih vinih, pridelanih na določenem pridelovalnem območju [3] vključiti v Sporazum;

ker je treba Uredbo Komisije (ES) št. 60/95 z dne 16. januarja 1995 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2676/90 o določitvi metod Skupnosti za analizo vina [4] vključiti v Sporazum;

ker je treba Uredbo Komisije (ES) št. 554/95 z dne 13. marca 1995 o določitvi podrobnih pravil za opis in predstavitev penečega in gazečega penečega vina [5] vključiti v Sporazum,

SKLENIL:

Člen 1

Priloga 1 k Protokolu 47 k Sporazumu se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila prilagoditev k uredbam (EGS) št. 823/87, (EGS) št. 2392/89 in (EGS) št. 2333/92 iz Poglavja V.B.VII, točke 3, 6 in 9 Priloge I k Aktu o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in prilagoditev Pogodb, na katerih temelji Evropska unija, in besedila uredb (ES) št. 2733/94, (ES) št. 60/95 in (ES) št. 554/95 v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. marca 1996 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 29. februarja 1996

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Benavides

[1] UL L 47, 2.3.1995, str. 19.

[2] UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil prilagojen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1.

[3] UL L 289, 10.11.1994, str. 5.

[4] UL L 11, 17.11.1995, str. 19.

[5] UL L 56, 14.3.1995, str. 3.

--------------------------------------------------

PRILOGA

k Sklepu št. 4/96 Skupnega odbora EGP

PRILOGA 1 K Protokolu 47 k Sporazumu EGP o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom se spremeni na naslednji način.

1. Besedilo točke 14 (Uredba Komisije št. 2707/86) se črta.

2. V točki 16 (Uredba Sveta (EGS) št. 823/87) se vstavi naslednja alinea:

"— 194 N: Akt o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in o prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1)."

3. V točki 22 (Uredba Sveta (EGS) št. 2392/89) se vstavi naslednja alinea:

"— 194 N: Akt o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in o prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1)."

4. Besedilo točke 23 (Uredba Sveta (EGS) št. 3677/89) se črta.

5. V točki 25 (Uredba Komisije (ES) št. 2676/90) se doda naslednja alinea:

"— 395 R 0060: Uredba Komisije (ES) št. 60/95 z dne 16. januarja 1995 (UL L 11, 17.1.1995, str. 19)."

6. V točki 39 (Uredba Sveta (EGS) št. 2333/92) se vstavi naslednja alinea:

", kakor je bila spremenjena z:

— 194 N: Akt o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in o prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1)."

7. Za točko 42a (Uredba Komisije (ES) št. 3111/93) se vstavita naslednji točki:

"42b. 394 R 2733: Uredba Komisije (ES) št. 2733/94 z dne 9. novembra 1994 o pooblastitvi Združenega kraljestva, da dovoli dodatno povečanje vsebnosti alkohola v namiznih vinih in kakovostnih vinih, pridelanih na določenem pridelovalnem območju (UL L 289, 10.11.1994, str. 5).

42c. 395 R 0554: Uredba Komisije (ES) št. 554/95 z dne 13. marca 1995 o določitvi podrobnih pravil za opis in predstavitev penečih in gaziranih penečih vin (UL 56, 14.3.1995, str. 3)."

8. V točki 45 (seznam namiznih vin) se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

— seznam, objavljen v UL C 203, 27.7.1993, str. 4."

--------------------------------------------------

Top