Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996A1218(01)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael o prilagoditvi režima za uvoz pomaranč s poreklom iz Izraela v Skupnost

OJ L 327, 18.12.1996, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 007 P. 292 - 295
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 007 P. 292 - 295
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 007 P. 292 - 295
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 007 P. 292 - 295
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 007 P. 292 - 295
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 007 P. 292 - 295
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 007 P. 292 - 295
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 007 P. 292 - 295
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 007 P. 292 - 295
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 24 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 24 - 27
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 139 - 142

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2000

21996A1218(01)Uradni list L 327 , 18/12/1996 str. 0003 - 0006


Sporazum

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael o prilagoditvi režima za uvoz pomaranč s poreklom iz Izraela v Skupnost

A. Pismo Skupnosti

Spoštovani,

v čast mi je sklicevati se na pogajanja med izraelskimi oblastmi in Evropsko komisijo o režimu, ki se uporablja pri uvozu pomaranč s poreklom iz Izraela v Skupnost.

Ta pogajanja so potekala na podlagi izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Izraelom o izvajanju novih pravil STO po urugvajskem krogu, ki je sestavni del pridružitvenega sporazuma, podpisanega 20. novembra 1995, in začasnega sporazuma, podpisanega 18. decembra 1995.

Z odstopanjem od Protokola 1 k navedenima sporazumoma je bilo za sveže pomaranče pod oznako ex080510 dogovorjeno:

1. Vsako sezono od 1. julija do 30. junija je 200000 ton pomaranč s poreklom iz Izraela ob uvozu v Skupnost oproščenih dajatev ad valorem. Dajatve ad valorem se za uvožene količine, ki presegajo to kvoto, zmanjšajo za 60 %.

2. V okviru te tarifne kvote se posebne dajatve v obdobju od 1. decembra do 31. maja znižajo na nič, če se upoštevajo naslednje ravni vhodnih cen:

1996/1997: | 273 ECU/tona |

1997/1998: | 271 ECU/tona |

1998/1999: | 268 ECU/tona |

1999/2000: | 266 ECU/tona |

2000/2001: | in v naslednjih letih 264 ECU/tona. |

3. Če je vhodna cena določene pošiljke do 2 %, 4 %, 6 % ali 8 % nižja od dogovorjene vhodne cene iz odstavka 2, znaša posebna dajatev 2 %, 4 %, 6 % oziroma 8 % dogovorjene vhodne cene.

4. Če je vhodna cena določene pošiljke nižja od 92 % dogovorjene vhodne cene, se uporablja posebna dajatev, določena v okviru STO.

Ta sporazum začne veljati ob podpisu obeh pogodbenic. Uporablja se od 1. julija 1996.

Hvaležen Vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

B. Pismo Izraela

Spoštovani!

V čast mi je potrditi prejem Vašega pisma z današnjim datumom, in to se glasi:

"V čast mi je sklicevati se na pogajanja med izraelskimi oblastmi in Evropsko komisijo o režimu, ki se uporablja pri uvozu pomaranč s poreklom iz Izraela v Skupnost.

Ta pogajanja so potekala na podlagi izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Izraelom o izvajanju novih pravil STO po urugvajskem krogu, ki je sestavni del pridružitvenega sporazuma, podpisanega 20. novembra 1995, in začasnega sporazuma, podpisanega 18. decembra 1995.

Z odstopanjem od Protokola 1 k navedenima sporazumoma je bilo za sveže pomaranče pod oznakoex080510 dogovorjeno:

1. Od 1. julija do 30. junija vsako sezono je 200000 ton pomaranč s poreklom iz Izraela ob uvozu v Skupnost oproščenih dajatev ad valorem. Dajatve ad valorem se za uvožene količine, ki presegajo to kvoto, zmanjšajo za 60 %.

2. V okviru te tarifne kvote se posebne dajatve v obdobju od 1. decembra do 31. maja znižajo na nič, če se upoštevajo naslednje ravni vhodnih cen:

1996/1997: | 273 ECU/tona |

1997/1998: | 271 ECU/tona |

1998/1999: | 268 ECU/tona |

1999/2000: | 266 ECU/tona |

2000/2001: | in v naslednjih letih 264 ECU/tona. |

3. Če je vhodna cena določene pošiljke do 2 %, 4 %, 6 % ali 8 % nižja od dogovorjene vhodne cene iz odstavka 2, znaša posebna dajatev 2 %, 4 %, 6 % oziroma 8 % dogovorjene vhodne cene.

4. Če je vhodna cena določene pošiljke nižja od 92 % dogovorjene vhodne cene, se uporablja posebna dajatev, določena v okviru STO.

Ta sporazum začne veljati ob podpisu obeh pogodbenic. Uporablja se od 1. julija 1996.

Hvaležen Vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z vsebino tega pisma."

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino Vašega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Hecho en Bruselas, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den tiende december nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the tenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì dieci dicembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de tiende december negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Dezembro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tionde december nittonhundranittiosex.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Eυρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

For the Government of the State of Israel

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top