EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996A0213(01)

Dodatni Protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo po pristopu Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji

OJ L 34, 13.2.1996, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 023 P. 309 - 311
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 023 P. 309 - 311
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 023 P. 309 - 311
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 023 P. 309 - 311
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 023 P. 309 - 311
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 023 P. 309 - 311
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 023 P. 309 - 311
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 023 P. 309 - 311
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 023 P. 309 - 311
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 012 P. 217 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 012 P. 217 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 96 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1996/147/oj

Related Council decision

21996A0213(01)



Uradni list L 034 , 13/02/1996 str. 0034 - 0036


Dodatni Protokol

k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo po pristopu Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji

EVROPSKA SKUPNOST na eni strani in

REPUBLIKA ISLANDIJA na drugi strani, STA

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo, podpisanega v Bruslju 22. julija 1972, v nadaljnjem besedilu "Sporazum",

OB UPOŠTEVANJU pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji 1. januarja 1995,

OB UPOŠTEVANJU, da je treba za vzdrževanje trgovinskih tokov med Islandijo ne eni strani in novimi državami članicami na drugi strani prilagoditi dogovore, ki se uporabljajo v trgovini z ribiškimi proizvodi med Islandijo in Skupnostjo;

SKLENILI, da s soglasjem določita prilagoditve k Sporazumu po pristopu Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji IN DA SKLENETA TA PROTOKOL:

Člen 1

Besedilo Sporazuma, Priloge in Protokoli, ki so sestavni del Sporazuma, Sklepne listine in izjav, priloženih Listini, se sestavijo v finskem in švedskem jeziku, pri čemer so ta besedila enako verodostojna kot izvirno besedilo. Skupni odbor odobri finska in švedska besedila.

Člen 2

Posebne določbe, ki se uporabljajo pri uvozu nekaterih ribiških proizvodov islandskega porekla v Skupnost, so določene v Prilogi k temu protokolu.

Člen 3

Priloga k temu protokolu je njegov sestavni del. Ta Protokol je sestavni del Sporazuma.

Člen 4

Pogodbenice odobrijo ta Protokol v skladu s svojimi postopki. Veljati začne 1. decembra 1995, če so se pogodbenice pred tem datumom uradno obvestile o zaključku postopkov, ki so potrebni v ta namen. Po tem datumu začne Protokol veljati na dan, ki sledi takemu uradnemu obvestilu. Uporabljati se začne 1. januarja 1995.

Člen 5

Ta Protokol je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem in islandskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y seis

.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende januar nittenhundrede og seksoghalvfems

.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Januar neunzehnhundertsechsundneunzig

.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι

.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of January in the year one thousand nine hundred and ninety-six

.

Fait à Bruxelles, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize

.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei gennaio millenovecentonovantasei

.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste januari negentienhonderd zesennegentig

.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Janeiro de mil novecentos e noventa e seis

.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä tammikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi

.

Utfärdat i Bryssel den tjugosjätte januari nittonhundranittiosex

.

Gjört í Brussel hinn 26. janúar 1996

.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

Fyrir hönd Lyðveldisins islands

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM PROIZVODOV IZ ČLENA 2

(Proizvodi islandskega porekla, za katere Skupnost dodeli tarifne kvote)

| Oznaka KN | Poimenovanje | Kvote (v tonah) |

1 | 03021200 | Pacifiški lososi, atlantski lososi in donavski lososi, sveži ali ohlajeni | 50 |

03041013 | Fileti pacifiškega lososa, atlantskega lososa in donavskega lososa, sveži ali ohlajeni |

03042013 | Lososovi fileti, zamrznjeni |

2 | 03022300 | Morski list, sveži ali ohlajen | 250 |

03022910 | Morski robec, sveži ali ohlajeni |

03022990 | Druge ribe, sveže ali ohlajene |

03026985 | Nebrkati mol ali sinja ugotica, sveži ali ohlajeni |

03033200 | Navadna plošča, zamrznjena |

03037996 | Druge morske ribe, zamrznjene |

03041019 | Fileti drugih sladkovodnih rib, sveži ali ohlajeni |

03041033 | Fileti saja ali morskega lososa, sveži ali ohlajeni |

03041035 | Fileti bergilta ali rdečega okuna, sveži ali ohlajeni |

ex03041038 | Drugi fileti, sveži ali ohlajeni |

03041098 | Meso drugih sladkovodnih rib, sveže ali ohlajeno |

03042019 | Fileti drugih sladkovodnih ribe, zamrznjeni |

03049035 | Zamrznjeno meso trske vrste Gadus macrocephalus |

03049038 | Zamrznjeno meso trske vrste Gadus morhua |

03049039 | Zamrznjeno meso trske vrste Gadus ogac in rib vrste Boreogadus saida |

03049041 | Zamrznjeno meso saja ali morskega lososa |

03049047 | Zamrznjeno meso osliča rodu Merluccius |

03049059 | Zamrznjeno meso nebrkatega mola ali sinje ugotice |

ex03049097 | Zamrznjeno meso drugih sladkovodnih rib |

3 | 03056100 | Sledi, nasoljeni, toda ne sušeni in ne prekajeni, in sledi v slanici | 1750 |

4 | 03061930 | Norveški jastog (škamp), zamrznjeni | 50 |

5 | 16041291 | Drugi pripravljeni ali konzervirani sledi, v neprodušni embalaži | 2400 |

16041299 | Drugi pripravljeni ali konzervirani sledi; drugo |

6 | 16041998 | Druge pripravljene ali konzervirane ribe, cele ali v kosih | 50 |

ex16042090 | Meso drugih pripravljenih ali konzerviranih rib |

Te tarifne kvote se uporabljajo od 1. januarja do 31. decembra vsako leto. Za količino, navedeno za posamezno blagovno skupino, se uvoz Skupnosti s poreklom na Islandiji sprosti v prost promet po 0 % uvozni dajatvi.

--------------------------------------------------

Top