Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995D1214(02)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 63/95 z dne 29. septembra 1995 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

OJ L 301, 14.12.1995, p. 38–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 277 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 277 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 277 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 277 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 277 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 277 - 285
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 277 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 277 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 277 - 285
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 055 P. 5 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 055 P. 5 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 091 P. 3 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/63(2)/oj

21995D1214(02)Uradni list L 301 , 14/12/1995 str. 0038 - 0046


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 63/95

z dne 29. septembra 1995

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker se je Priloga II k Sporazumu spremenila s Sklepom št. 7/94 Skupnega odbora EGP z dne 21. marca 1994 o spremembi Protokola 47 in nekaterih prilog k Sporazumu EGP [1];

ker je bila Priloga IV k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 19/95 Skupnega odbora EGP z dne 5. aprila 1995 o spremembi Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP [2];

ker je Direktivo Komisije 94/2/ES z dne 21. januarja 1994 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij [3] treba vključiti v Sporazum, -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 4 (Direktiva Sveta 92/75/EGS) poglavja IV Priloge II k Sporazumu se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z,

- 394 L 0002: Direktiva Komisije 94/2/ES z dne 21. januarja 1994 (UL L 45, 17.2.1994, str. 1).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) Prilogi I k Direktivi Komisije 94/2/ES se doda spodaj navedeno besedilo:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

(b) Prilogi VI k Direktivi Komisije 94/2/ES se doda spodaj navedeno besedilo:"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Člen 2

V točki 11 (Direktiva Sveta 92/75/EGS) Priloge IV k Sporazumu se doda:

", kakor je bila spremenjena z:

- 394 L 0002: Direktiva Komisije 94/2/ES z dne 21. januarja 1994 (UL L 45, 17.2.1994, str. 1)

Za namene tega sporazuma veljajo določbe direktive z naslednjimi prilagoditvami:

(a) Prilogi I k Direktivi Komisije 94/2/ES se doda spodaj navedeno besedilo:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

(b) Prilogi VI k Direktivi Komisije 94/2/ES se doda spodaj navedeno besedilo:"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Člen 3

Besedili Direktive 94/2/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 1. januarja 1996 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 29. septembra 1995

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Berg

[1] UL L 160, 28.6.1994, str. 1.

[2] UL L 158, 8.7.1995, str. 40.

[3] UL L 45, 17.2.1994, str. 1.

--------------------------------------------------

Top