EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995D0413(03)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 13/95 z dne 24. februarja 1995 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 83, 13.4.1995, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 240 - 240
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 240 - 240
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 240 - 240
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 240 - 240
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 240 - 240
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 240 - 240
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 240 - 240
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 240 - 240
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 240 - 240
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 054 P. 241 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 054 P. 241 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 055 P. 34 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/95(1)/oj

21995D0413(03)Uradni list L 083 , 13/04/1995 str. 0044 - 0044


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 13/95

z dne 24. februarja 1995

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu nazadnje spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 9/95 z dne 27. januarja 1995 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [1];

ker je Uredbo Komisije (ES) št. 2580/94 z dne 24. oktobra 1994 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3713/92 o odlogu datuma začetka izvajanja člena 11(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in živil v zvezi z uvozom iz nekaterih tretjih držav [2] treba vključiti v Sporazum,

SKLENIL:

Člen 1

V točki 54b (Uredba Sveta (EGS) št. 2092/91) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu se pred prilagoditvijo doda naslednja alinea:

"— 394 R 2580: Uredba Komisije (ES) št. 2580/94 z dne 24. oktobra 1994 (UL 273, 25.10.1994, str. 7)."

.

Člen 2

Besedila Uredbe Komisije (ES) št. 2580/94 v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. aprila 1995 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 24. februarja 1995

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

G. J. L. Avery

[1] UL L 47, 2.3.1995, str. 29.

[2] UL L 273, 25.10.1994, str. 7.

--------------------------------------------------

Top