EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994D1231(05)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 34/94 z dne 15. decembra 1994 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu o EGP

OJ L 372, 31.12.1994, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 054 P. 212 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 054 P. 212 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 090 P. 53 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/34(2)/oj

21994D1231(05)Uradni list L 372 , 31/12/1994 str. 0007 - 0007


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 34/94

z dne 15. decembra 1994

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu o EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 7/94 Skupnega odbora EGP z dne 21. marca 1994 o spremembi Protokola 47 in nekaterih prilog k Sporazumu EGP [1];

ker mora biti Direktiva Sveta 94/30/ES z dne 23. junija 1994 o spremembi Priloge II k Direktivi 90/642/EGS o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo in o določitvi seznama mejnih vrednosti [2], vključena v Sporazum,

SKLENIL:

Člen 1

V točki 54 (Direktiva Sveta 90/642/EGS) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 394 L 0030: Direktiva Sveta 94/30/ES z dne 23. junija 1994 (UL L 189, 23.7.1994, str. 70)."

Člen 2

Besedila Direktive Sveta 94/30/ES v finskem, islandskem, norveškem in švedskem jeziku, ki so priložena ustrezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. februarja 1995 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 15. decembra 1994

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. Hafstein

[1] UL L 160, 28.6.1994, str. 1.

[2] UL L 189, 23.7.1994, str. 70.

--------------------------------------------------

Top