Help Print this page 

Document 21994D1231(05)

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 34/94 z dne 15. decembra 1994 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu o EGP
  • In force
OJ L 372, 31.12.1994, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 211 - 211
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 054 P. 212 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 054 P. 212 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 090 P. 53 - 53

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/34(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 15/12/1994
  • Date of effect: 01/02/1995; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 15/12/1994; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

21994D1231(05)Uradni list L 372 , 31/12/1994 str. 0007 - 0007


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 34/94

z dne 15. decembra 1994

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu o EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 7/94 Skupnega odbora EGP z dne 21. marca 1994 o spremembi Protokola 47 in nekaterih prilog k Sporazumu EGP [1];

ker mora biti Direktiva Sveta 94/30/ES z dne 23. junija 1994 o spremembi Priloge II k Direktivi 90/642/EGS o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo in o določitvi seznama mejnih vrednosti [2], vključena v Sporazum,

SKLENIL:

Člen 1

V točki 54 (Direktiva Sveta 90/642/EGS) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 394 L 0030: Direktiva Sveta 94/30/ES z dne 23. junija 1994 (UL L 189, 23.7.1994, str. 70)."

Člen 2

Besedila Direktive Sveta 94/30/ES v finskem, islandskem, norveškem in švedskem jeziku, ki so priložena ustrezni jezikovni različici tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. februarja 1995 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 15. decembra 1994

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. Hafstein

[1] UL L 160, 28.6.1994, str. 1.

[2] UL L 189, 23.7.1994, str. 70.

--------------------------------------------------

Top