EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994D1229(05)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 28/94 z dne 2. decembra 1994 o spremembi Priloge XI (Telekomunikacijske storitve) k Sporazumu EGP

UL L 339, 29.12.1994, p. 87–88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/28(2)/oj

21994D1229(05)Uradni list L 339 , 29/12/1994 str. 0087 - 0088


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 28/94

z dne 2. decembra 1994

o spremembi Priloge XI (Telekomunikacijske storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga XI k Sporazumu spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 7/94 z dne 21. marca 1994 o spremembi Protokola 47 in nekaterih prilog k Sporazumu EGP [1];

ker je treba v Sporazum vključiti Resolucijo Sveta 94/C 48/01 z dne 7. februarja 1994 o načelih univerzalnih storitev v sektorju za telekomunikacije [2];

ker je treba v Sporazum vključiti Resolucijo Sveta 94/C 48/02 z dne 7. februarja 1994 o razvoju poštnih storitev v Skupnosti [3];

ker je treba v Sporazum vključiti Resolucijo Sveta 94/C 181/01 z dne 20. junija 1994 o usklajevanju v zvezi z izmenjavo informacij med upravami [4],

SKLENIL:

Člen 1

V Prilogi XI k Sporazumu se pred točko 6 (Resolucija Sveta 88/C 257/01) za uvodnim stavkom vstavi naslednji novi podnaslov:

"Telekomunikacijske storitve"

.

Člen 2

V Prilogi XI k Sporazumu se za točko 25 (Resolucija Sveta z dne 7. decembra 1993) vstavijo naslednje nove točke in nova podnaslova:

"26. 394 Y 0216(01): Resolucija Sveta 94/C 48/01 z dne 7. februarja 1994 o načelih univerzalnih storitev v sektorju za telekomunikacije (UL C 48, 16.2.1994, str. 1).

Poštne storitve

27. 394 Y 0216(02): Resolucija Sveta 94/C 48/02 z dne 7. februarja 1994 o razvoju poštnih storitev v Skupnosti (UL C 48, 16.2.1994, str. 3).

Informacijske storitve

28. 394 Y 0702(01): Resolucija Sveta 94/C 181/01 z dne 20. junija 1994 o usklajevanju v zvezi z izmenjavo informacij med upravami (UL C 181, 2.7.1994, str. 1)

."

Člen 3

Besedila Resolucij Sveta 94/C 48/01, 94/C 48/02 in 94/C 181/01 v finskem, islandskem, norveškem in švedskem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 1. februarja 1995 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 2. decembra 1994

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. Hafstein

[1] UL L 160, 28.6.1994, str. 1.

[2] UL C 48, 16.2.1994, str. 1.

[3] UL C 48, 16.2.1994, str. 3.

[4] UL C 181, 2.7.1994, str. 1.

--------------------------------------------------

Top