EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994D1229(03)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 26/94 z dne 2. decembra 1994 o spremembi Priloge X (Avdiovizualne storitve) k Sporazumu EGP

OJ L 339, 29.12.1994, p. 85–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 200 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 200 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 200 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 200 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 200 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 200 - 200
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 200 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 200 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 200 - 200
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 054 P. 201 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 054 P. 201 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 090 P. 43 - 43

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/26(2)/oj

21994D1229(03)Uradni list L 339 , 29/12/1994 str. 0085 - 0085


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 26/94

z dne 2. decembra 1994

o spremembi Priloge X (Avdiovizualne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je treba Resolucijo Sveta 94/C 181/02 z dne 27. junija 1994 o okviru za politiko Skupnosti na področju digitalne videoradiodifuzije [1] vključiti v Sporazum,

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 1 (Direktiva Sveta 89/552/EGS) se v Prilogi X k Sporazumu doda naslednje:

"PRAVNI AKTI, KI JIH UPOŠTEVAJO POGODBENICE

Pogodbenice upoštevajo vsebino naslednjih aktov:

2. 394 Y 0702(02): Resolucija Sveta 94/C 181/02 z dne 27. junija 1994 o okviru za politiko Skupnosti na področju digitalne videoradiodifuzije (UL C 181, 2.7.1994, str. 3)."

Člen 2

Besedila Resolucije 94/C 181/02 v finskem, islandskem, norveškem in švedskem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. februarja 1995 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 2. decembra 1994

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. Hafstein

[1] UL C 181, 2.7.1994, str. 3.

--------------------------------------------------

Top